შექსპირი (სონეტი LXVIII) - Shakespeare (soneti LXVIII)შექსპირი უილიამ - სონეტი LXVIII

თარგმანი - ელერდაშვილი ალექსანდრე

sheqspir wiliam targmani elerdashvili aleqsandre
ახლა შენს სახეს ის წარსული შემოუნახავს,
სადაც ყვაოდა სილამაზე ყვავილთა მსგავსად,
სადაც სიყალბის დაბუდება არვის უნახავს
და ჯერ არ იყო შებღალული მშვენება არსად.

სადაც ნაწნავებს გარდაცვლილებს არვინ აჭრიდა,
სადაც სხვის სიკვდილს ეპყრობოდნენ დიდი პატივით...
ახლა კი ცოცხალს ნაწნავები თუკი დასჭირდა,
მკვდრის თმასაც ხმარობს მოსაკაზმავ-მოსახატივით.

შენ კი შემოგრჩა წარსულ დროთა ნამდვილი სახე,
ჭეშმარიტება ახლა მხოლოდ შენი ხვედრია,
სხვისი სიმწვანე შენს ზაფხულში მე ვერსად ვნახე
და არც სიძველის განახლება შემომხვედრია.

ბუნებას შენი მფარველობა მისთვის ენება,
ცრუ ხელოვნებამ რომ ნამდვილი ნახოს მშვენება.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.