მა­ნუ­ელ ვი­სენ­ტი - ჰომეროსის წვნია­ნი

manuel visenti homerosis wvniani
ესპანურიდან თარგმნა ქეთი ჯიშიაშვილმა

დი­ლის თერ­თ­მეტ სა­ათ­ზე პრო­ფე­სო­რი სახ­ლ­ში მარ­ტო იყო და ბიბ­ლი­ო­თე­კის თა­რო­ებ­ზე გა­მა­ლე­ბით ეძ­ებ­და რო­მე­ლი­მე ჰე­რო­ი­კულ რო­მანს. მაგ­ნი­ტო­ფო­ნი ბეთ­ჰო­ვე­ნის მუ­სი­კას უკ­რავ­და. კა­ცი გულ­მოდ­გი­ნედ სინ­ჯავ­და ყვე­ლა წიგნს, სა­ნამ ბო­ლოს და ბო­ლოს მის ხელ­ში ილ­ი­ა­დას მო­ვა­რა­ყე­ბულ­მა ას­ო­ებ­მა არ გა­იბ­რ­წყი­ნეს. რო­გორც იქ­ნა მი­აგ­ნო! უმ­ალ გად­მო­ი­ღო მდიდ­რუ­ლი გა­მო­ცე­მა. ამ­ჯე­რად გა­დაშ­ლა არც კი დას­ჭირ­ვე­ბია. რა ნაც­ნო­ბი იყო ღმერ­თე­ბის დი­დე­ბა, ვნე­ბე­ბი, მშვე­ნი­ე­რე­ბი­სა­კენ სწრაფ­ვა, გმი­რო­ბა­ნი და ლა­მა­ზი ოც­ნე­ბე­ბი. წიგნს უდ­ი­დე­სი სი­ა­მოვ­ნე­ბით სუ­ლი შე­უ­ბე­რა და სამ­ზა­რე­უ­ლო­სა­კენ გა­ე­მარ­თა. იქ პრო­დუქ­ტებს ერ­თად თა­ვი მო­უ­ყა­რა და საყ­ვა­რე­ლი კერ­ძის მომ­ზა­დე­ბას შე­უდ­გა: პას­ტო­რა­ლუ­რის მე­სა­მე ნა­წილს ღი­ღი­ნით გაფ­ც­ქ­ვ­ნა ხახ­ვი და ორი კბი­ლი ნი­ო­რი, მე­რე ქვა­ბის ფსკერს ცო­ტა­ო­დე­ნი ზე­თი მო­ას­ხა და გა­ზი აან­თო. რო­ცა ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად ჩა­ი­შუ­შა, პრო­ფე­სორ­მა სა­ჭი­რო რა­ო­დე­ნო­ბის წყა­ლი, მა­რი­ლი და ცო­ტა ოხ­რა­ხუ­ში და­ა­მა­ტა, წიგ­ნი ქვაბ­ში ჩა­დო და რკი­ნის ხუ­ფი მჭიდ­როდ და­ა­ხუ­რა. "ოლ­ი­ა­დას" მდიდ­რულ­მა გა­მო­ცე­მამ ნელ ცეცხ­ლ­ზე იწ­ყო ხარ­შ­ვა, თით­ქოს კომ­ბოს­ტოს ერ­თი ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი თა­ვი ყო­ფი­ლი­ყოს. იმ დღეს სწო­რედ ას­ეთ კერ­ძ­ზე ოც­ნე­ბობ­და.

სა­ნამ წვნი­ა­ნი იხ­არ­შე­ბო­და, პრო­ფე­სორ­მა მე­ხუ­თე სარ­თუ­ლის ფან­ჯ­რი­დან გა­და­ი­ხე­და. ქუ­ჩა­ში ის­ევ ის ნაც­რის­ფე­რი უს­ა­ხუ­რე­ბა სუ­ფევ­და, რომ­ლის ცქე­რა­შიც მარ­ტო­ო­ბის არ­ა­ერ­თ­მა წელ­მა ჩა­ი­ა­რა: თეთრ კა­ფელ­ში ჩას­მუ­ლი ქათ­მის მა­ღა­ზია, მე­ო­რე რიგ­ში გა­ჩე­რე­ბუ­ლი სატ­ვირ­თო მან­ქა­ნე­ბი, ხი­ლის დახ­ლი თოკ­ზე და­კი­დუ­ლი ან­ა­ნა­სე­ბით, თა­ნამ­შ­რო­მელ­თა სი­ლუ­ე­ტე­ბი სა­ბუ­ღალ­ტ­რო გან­ყო­ფი­ლე­ბის შუ­შის მიღ­მა, პა­ტა­რა ად­ა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც ტრო­ტუ­არ­ზე და­ცო­ცავ­დ­ნენ და ხმა­მა­ღა­ლი შე­ძა­ხი­ლე­ბით რო­მე­ლი­ღაც თევზს უკ­ე­თებ­დ­ნენ რეკ­ლა­მას. იმ დი­ლით პრო­ფე­სო­რი ჩვე­უ­ლებ­რივ­ზე უფ­რო მოწყე­ნი­ლი იყო და თა­ვის შე­საქ­ცე­ვად ის­ევ პნევ­მა­ტუ­რი თო­ფით თა­მა­ში გა­დაწყ­ვი­ტა. იარ­ა­ღი კა­რა­დი­დან გად­მო­ი­ღო და ბეთ­ჰო­ვე­ნის მუ­სი­კის თან­ხ­ლე­ბით დე­რე­ფან­ში გა­ვი­და. თო­ფი ხუ­თი მცი­რე ზო­მის ტყვი­ით და­ტე­ნა. ფან­ჯ­რი­დან რამ­დე­ნი­მე სა­ინ­ტე­რე­სო ობ­ი­ექ­ტი მო­ჩან­და, მაგ­რამ კაც­მა ამ­ჯე­რად კუთხე­ში მჯდომ ხი­ლის გამ­ყიდ­ველ­თან გა­დაწყ­ვი­ტა გა­ხუმ­რე­ბა. ტრო­პი­კუ­ლი ან­ა­ნა­სე­ბი ჰა­ერ­ში ისე ლივ­ლი­ვებ­დ­ნენ, რო­გორც სან­ჩეს კო­ტა­ნის ნა­ტურ­მორ­ტ­ში. პრო­ფე­სო­რი ფან­ჯ­რის რა­ფას და­ეყ­რ­დ­ნო. ტე­ლეს­კო­პის ფო­კუ­სი სა­სურ­ველ წერ­ტილს და­უ­მიზ­ნა, ღრმად ჩა­ი­სუნ­თ­ქა და ჩახ­მახს გა­მოჰ­კ­რა. ან­ა­ნა­სი ძლი­ე­რად შე­ირ­ხა და მო­ცე­ლი­ლი­ვით ჩა­ვარ­და პა­მიდ­ვ­რი­ან კა­ლათ­ში. იმ­ავ წამს ვაჭ­რის წყევ­ლა-კრულ­ვა გა­ის­მა.

- ის­ევ ის არ­ის, ის ძაღ­ლიშ­ვი­ლი!

- ეს რა­ღა იყო?

- მკვლე­ლი, რო­მე­ლიც ჩემს სა­ქო­ნელს ესვ­რის!

- რა სიმ­ხე­ცეა!

- უკ­ვე მე­ოთხე­ჯერ აკ­ე­თებს ამ­ას. და­მე­ნა­ხოს, თუ კა­ცია!

კლი­ენ­ტე­ბით გარ­შე­მორ­ტყ­მუ­ლი მე­ხი­ლე მთე­ლი ხმით გაჰ­ყ­ვი­რო­და. გამ­ვ­ლე­ლე­ბი ფან­ჯ­რი­სა­კენ იყ­უ­რე­ბოდ­ნენ იმ იმ­ე­დით, რომ დამ­ნა­შა­ვეს მოჰ­კ­რავ­დ­ნენ თვალს. გა­და­წე­უ­ლი ფან­ჯ­რის მიღ­მა კი მკვდა­რი ენ­ე­ბის პა­ტივ­ცე­მუ­ლი პრო­ფე­სო­რი გულ­გ­რი­ლად ად­ევ­ნებ­და თვალს ქუ­ჩა­ში ატ­ე­ხილ ალ­ი­ა­ქოთს და ცდი­ლობ­და, ცი­ვად გა­ნე­სა­ჯა ამ სო­ცი­ა­ლუ­რი ჯგუ­ფის მოქ­მე­დე­ბა. ის­ი­ნი მხო­ლოდ უს­უ­სუ­რი ჭი­ან­ჭ­ვე­ლე­ბი იყვ­ნენ. საკ­მა­რი­სი იყო, ერ­თა­დერ­თხელ ეს­რო­ლა ხი­ლის­თ­ვის, რომ ეს პა­ტა­რა ად­ა­მი­ა­ნე­ბი სა­ში­ნელ ძრწო­ლას აეტ­ა­ნა. ნე­ტავ რა მოხ­დე­ბო­და, მარ­თ­ლა რომ გა­მო­ეკ­რა ჩახ­მა­ხი­სათ­ვის? იმ წუ­თას ის­ევ და­ე­უფ­ლა შეგ­რ­ძ­ნე­ბა, რომ შე­ეძ­ლო ღმერ­თად ქცე­უ­ლი­ყო და მე­ხუ­თე სარ­თუ­ლი­დან ემ­არ­თა ქვე­ყა­ნა. ამ­ა­სო­ბა­ში სპექ­ტაკ­ლიც დამ­თავ­რ­და.

გმი­რი სა­ა­ბა­ზა­ნო­სა­კენ გა­ე­მარ­თა. შარ­დის ბუშ­ტი გა­ი­თა­ვი­სუფ­ლა და სარ­კე­ში ჩა­ი­ხე­და. სულ არ შეც­ვ­ლი­ლი­ყო. სა­კუ­თა­რი გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბის და­ნახ­ვა­ზე ფსი­ქო­ა­ნა­ლი­ტი­კო­სის სიტყ­ვე­ბი გა­ახ­სენ­და: "შე­გიძ­ლია ჩათ­ვა­ლო, რომ გარ­კ­ვე­უ­ლი დრო­ის მან­ძილ­ზე არ­ა­ფე­რი გე­მუქ­რე­ბა. შენს ტვინს უს­აშ­ვე­ლო არ­ა­ფე­რი სჭირს. ოღ­ონდ გახ­სოვ­დეს, რომ ძვე­ლი სა­ბერ­ძ­ნე­თი აღ­არ არ­სე­ბობს. გო­ნე­ბის სრულ­ყო­ფა და ოც­ნე­ბა აბს­ტ­რაქ­ტულ სი­ლა­მა­ზე­ზე, სი­სუ­ლე­ლეა. ბედ­ნი­ე­რე­ბა პა­ტარ-პა­ტა­რა სი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბის ნა­ზა­ვია: ყა­ვის ოხ­ში­ვა­რი და სი­გა­რე­ტი გა­ზე­თის კითხ­ვი­სას, სა­სი­ა­მოვ­ნო სა­უ­ბა­რი რეს­ტო­რან­ში, ემ­ას მკვრი­ვი საჯ­დო­მი, ხის ფი­სის შო­რე­უ­ლი სურ­ნე­ლი იმ პორ­ტი­დან, სა­დაც სი­ჭა­ბუ­კე გაქვს გა­ტა­რე­ბუ­ლი". პრო­ფე­სო­რი ორ­მოც­და­ცა­მე­ტი წლის იყო და სა­ა­ბა­ზა­ნოს თა­რო­ზე გა­ჭა­ღა­რა­ვე­ბუ­ლი სა­ფეთ­ქ­ლე­ბის­თ­ვის სა­ღე­ბა­ვის ფლა­კონს, და­მაწყ­ნა­რე­ბელ წამ­ლებს, ან­ტი­დეპ­რე­სან­ტებს და ბუ­ა­სი­ლის სან­თ­ლებს ინ­ა­ხავ­და. იმ წუ­თას სუს­ტი თავ­ბ­რუს­ხ­ვე­ვა იგრ­ძ­ნო. კე­ფა­ში საყ­ვი­რე­ბის ხმა­უ­რი სცემ­და. ას­ე­თი რამ ად­რეც მოს­ვ­ლია. მას შემ­დეგ, რაც ბიბ­ლი­ო­თე­კის წიგ­ნე­ბი­დან წვნი­ა­ნის დამ­ზა­დე­ბა დას­ჩემ­და, ატ­ყობ­და, რომ თვა­ლე­ბი უბ­ნელ­დე­ბო­და და წყვდი­ად­ში უც­ნა­უ­რი ან­ტი­კუ­რი ღვთა­ე­ბე­ბი ჩნდე­ბოდ­ნენ ხოლ­მე. ჩვე­უ­ლებ­რივ, ეს სულ რამ­დე­ნი­მე წუთს გრძელ­დე­ბო­და. ამ­ჯე­რად იგრ­ძ­ნო, რომ შე­ტე­ვა უკ­ვე სე­რი­ო­ზულ სა­ხეს იღ­ებ­და.


მარ­ცე­ლი­უს მარ­ტი­ნა­ი­ტი­სი - ტექსტები სინათლის შუქზე

marcelius martinaitisi teqstebi sinatlis shuqze
თარგმნა ლილი მჭედლიშვილ­მა

მინ­და ვიმ­ს­ჯე­ლო უფ­რო კითხ­ვა­ზე, ვიდ­რე ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ზე, ვი­ნა­ი­დან კითხ­ვა ზოგ­ჯერ შე­მოქ­მე­დე­ბის ტოლ­ფა­სია, ზოგ­ჯერ კი ტექ­ს­ტ­თან შე­და­რე­ბით უფ­რო ღრმა და უფ­რო გა­აზ­რე­ბუ­ლიც კი. უკ­ა­ნას­კ­ნე­ლი ათი წლის მან­ძილ­ზე კითხ­ვა გა­ცი­ლე­ბით დიდ და მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან როლს თა­მა­შობ­და, ვიდ­რე ბო­ლო ორ­მოც­და­ა­თი წლის მან­ძილ­ზე მრა­ვალ­ფე­რო­ვან გა­მო­ცე­მა­თა უზ­არ­მა­ზა­რი მთა.

იმ­ა­ზე ფიქ­რი­სას, თუ რას წარ­მო­ად­გენს თა­ნა­მედ­რო­ვე ლიტ­ვუ­რი ლი­ტე­რა­ტუ­რა, რა ხდე­ბო­და და რა ხდე­ბა მის სიღ­რ­მე­ებ­ში, არ შე­იძ­ლე­ბა გვერ­დი ავ­უ­ა­როთ ლი­ტე­რა­ტუ­რის ფე­ნო­მე­ნა­ლურ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბას გა­სუ­ლი და ახ­ლან­დე­ლი სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის შე­სა­ყარ­ზე, მის ფარ­თო გავ­რ­ცე­ლე­ბას. ხან­და­ხან გეჩ­ვე­ნე­ბა, რომ ლიტ­ვის ის­ტო­რი­ის პრო­ექ­ტი­რე­ბას სწო­რედ პო­ე­ტე­ბი ახ­დენ­დ­ნენ. რამ­დე­ნი­მე წლის წინ, ამ­ჟა­მინ­დე­ლი და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის მო­პო­ვე­ბამ­დე, სა­ი­უ­დი­სის პირ­ველ მა­სობ­რივ მი­ტინ­გებ­ზე ხალ­ხი ქვეყ­ნის ეკ­ო­ნო­მი­კუ­რი გარ­დაქ­მ­ნის პროგ­რა­მე­ბით კი არ მი­დი­ო­და, არ­ა­მედ გა­სუ­ლი და ამ სა­უ­კუ­ნის კლა­სი­კო­სე­ბის ლექ­სე­ბით. მათ არა მხო­ლოდ კითხუ­ლობ­დ­ნენ, არ­ა­მედ მღე­როდ­ნენ კი­დე­ვაც, გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­შინ, რო­ცა ასე მძი­მე დრო და­უდ­გა ლიტ­ვას. უფ­რო­სი თა­ო­ბის ად­ა­მი­ა­ნე­ბი ამ ლექ­სებ­ზე სიმ­ღე­რებს ქმნიდ­ნენ, მე­რე კი ამ სიმ­ღე­რებს ცი­ხე­ებ­სა და გა­და­სახ­ლე­ბებ­ში მღე­როდ­ნენ.

და აი ის პო­ე­ზია, რო­მე­ლიც კონ­ს­პი­რა­ცი­უ­ლი მე­კავ­ში­რის როლს ას­რუ­ლებ­და, დამ­თავ­რ­და. ამგ­ვა­რი რო­ლი ით­ა­მა­შა თა­ნა­მედ­რო­ვე პო­ე­ტე­ბის - მარ­ცინ­კი­ა­ვი­ჩი­უ­სის, გი­ა­დას, სტრელ­კუ­ნა­სის ლექ­სე­ბის ტექ­ს­ტებ­მა. ის­ი­ნი წა­კითხუ­ლი და აღქ­მუ­ლი იყო დრო­ის იმ გარ­კ­ვე­ულ კონ­ტექ­ს­ტებ­ში, რო­მე­ლიც ახ­ლა უკ­ვე აღ­არ არ­სე­ბობს. ვფიქ­რობ, ეს, რო­გორც რუ­სი, ისე ყო­ფი­ლი საბ­ჭო­თა რეს­პუბ­ლი­კე­ბის პო­ე­ტე­ბის აღქ­მის­თ­ვი­საც არ­ის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი.

ლიტ­ვა­ში და­ბა­დე­ბულ ნო­ბე­ლის პრე­მი­ის ლა­უ­რე­ატ პო­ლო­ნელ პო­ეტს - ჩეს­ლავ მი­ლოშს, რო­მე­ლიც კარ­გად იც­ნობს აქ­ა­ურ რე­ა­ლი­ებს, რო­გორ­ღაც წა­მოს­ც­და, ლიტ­ვე­ლი ერი და სა­ხელ­მ­წი­ფო დამ­წერ­ლო­ბი­დან, ლი­ტე­რა­ტუ­რი­დან, კითხ­ვი­დან აღ­ორ­ძინ­დაო. მე­ფის რუ­სე­თის მი­ერ გა­სუ­ლი სა­უ­კუ­ნის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში ლიტ­ვუ­რი დამ­წერ­ლო­ბის (ბეჭ­დ­ვის) მკაც­რ­მა აკრ­ძალ­ვამ უნ­ი­კა­ლუ­რი უკ­უქ­მე­დე­ბა - აკრ­ძა­ლუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რის სა­ყო­ველ­თაო კითხ­ვა გა­მო­იწ­ვია, რაც მუ­დამ ენ­ი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის შე­ნახ­ვა-შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბის გა­რან­ტად აღ­იქ­მე­ბო­და.

შე­მოქ­მე­დე­ბას თან რის­კი და მსხვერ­პ­ლი­ა­ნო­ბა ახლ­და, იგი მას­თან ხე­ლი­ხელ­ჩა­კი­დე­ბუ­ლი მი­ე­დი­ნე­ბო­და. და აი, უც­ებ და­ემ­ხო სის­ტე­მა, რო­მელ­საც ლი­ტე­რა­ტუ­რა ან უპ­ი­რის­პირ­დე­ბო­და, ან მხარს უჭ­ერ­და. უც­ებ ერ­თი­ა­თად შემ­ცირ­და ტი­რა­ჟი.

პრობ­ლე­მა ისაა, ზუს­ტად გა­ნი­საზ­ღ­ვ­როს, ცო­ტა ხნის წი­ნან­დელ მწერ­ლო­ბა­ში, სად იყო ჭეშ­მა­რი­ტი ლი­ტე­რა­ტუ­რა და სად იყო კითხ­ვა, რო­მე­ლიც გა­მო­ე­ყო ლი­ტე­რა­ტუ­რას და რო­მელ­მაც პუბ­ლი­ცის­ტი­კის, ეს­ე­ის­ტი­კის, პრო­ტეს­ტის, ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი იატ­აკ­ქ­ვე­შე­თის სა­ხე მი­ი­ღო. კითხ­ვა ხა­ტავ­და ლი­ტე­რა­ტუ­რის რა­ღაც ახ­ალ ხატს, რო­მე­ლიც შორს იდ­გა იმ­ი­სა­გან, რაც ლე­გა­ლუ­რი ბეჭ­დ­ვი­თი სიტყ­ვის ან კრი­ტი­კო­სე­ბის შე­ფა­სე­ბის შე­დე­გად შე­იძ­ლე­ბო­და შექ­მ­ნი­ლი­ყო.

რა თქმა უნ­და, არ­ის ის, რა­ზე­დაც შე­იძ­ლე­ბა გუ­ლი დაგ­წყ­დეს. მა­გა­ლი­თად, რო­დის წა­ი­კითხა­ვენ კი­დევ ლი­ტე­რა­ტუ­რას, თა­ნა­მედ­რო­ვე ლი­ტე­რა­ტუ­რას ისე, რომ არ­ა­ფე­რი გა­მო­ტო­ვონ ტექ­ს­ტ­ში, რომ თა­ვი­ან­თი თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბი­თა და თა­ნაგ­რ­ძ­ნო­ბით ყო­ველ­ნა­ი­რად შე­ე­ცად­ნენ, და­ეხ­მა­რონ მწე­რალს ბო­ლომ­დე ართ­ქ­მუ­ლის გა­მოთ­ქ­მა­ში? მინ­და ვი­კითხო, რა უფ­რო სა­ში­ში იყო რე­ჟი­მის­თ­ვის - ნა­წე­რი თუ ნა­წე­რის წა­კითხ­ვა? ცენ­ზუ­რას ხში­რად მხო­ლოდ ის რო­დი გა­დი­ო­და, რაც და­წე­რი­ლი იყო, არ­ა­მედ ის­იც, რაც შე­იძ­ლე­ბო­და მკითხ­ველს გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ ნა­წარ­მო­ებ­ში მოს­ჩ­ვე­ნე­ბო­და. უნ­და ემ­არ­თათ, ხელ­ჩა­კი­დე­ბუ­ლი ეტ­ა­რე­ბი­ნათ არა მარ­ტო მწერ­ლო­ბა, არ­ა­მედ ლი­ტე­რა­ტუ­რის აღქ­მაც, მი­სი წა­კითხ­ვაც - აი რა იყო ამ­ის­წი­ნა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ერთ-ერ­თი უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი ამ­ო­ცა­ნა, რომ­ლის გა­და­საწყ­ვე­ტად არ­ა­ვი­თარ სა­შუ­ა­ლე­ბას არ ერ­ი­დე­ბოდ­ნენ, სა­ბო­ლოო ან­გა­რიშ­ში კი - ად­ა­მი­ა­ნებს, ყმაწ­ვილს, რო­მელ­მაც ეს-ესაა გა­ი­გო რა არ­ის წიგ­ნი, უნ­და ეს­წავ­ლა გა­რე­მოს, საგ­ნე­ბის, წიგ­ნის კულ­ტუ­რუ­ლი ფა­სე­უ­ლო­ბე­ბის უაპ­ე­ლა­ციო გან­ს­ჯა.

ყვე­ლა­ფერ ამ­ას უპ­ი­რის­პირ­დე­ბო­და "კონ­ს­პი­რა­ცი­უ­ლი" კითხ­ვა. დევ­ნი­ლი, და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლი მწერ­ლე­ბის სა­ხე­ლე­ბი ყვე­ლა­სათ­ვის არ­ის ცნო­ბი­ლი, მაგ­რამ სა­ეჭ­ვოა შე­საძ­ლე­ბე­ლი იყ­ოს იმ ად­ა­მი­ა­ნე­ბის ჩა­მოთ­ვ­ლა, ვინც კითხ­ვის გა­მო იქ­ნა მსჯავ­რ­დე­ბუ­ლი, გა­და­სახ­ლე­ბუ­ლი, სა­მუ­შა­ო­დან დათხოვ­ნი­ლი თუ გან­დევ­ნი­ლი, მა­შინ, რო­ცა სწო­რედ იმ ად­ა­მი­ა­ნე­ბის მი­ერ იქ­ნა აწ­ე­უ­ლი იმ ლი­ტე­რა­ტუ­რის ფა­სი, რო­მელ­საც ასე დავ­ტი­რით ახ­ლა, მი­სი და­კარ­გ­ვის შემ­დეგ.

მწერ­ლო­ბის ავ­ტო­რი­ტე­ტის და­ცე­მას, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში მკითხ­ვე­ლის რო­ლის მა­თი აზ­რით და­უმ­სა­ხუ­რე­ბელ შეც­ვ­ლას ბევ­რი მე­ტად მტკივ­ნე­უ­ლად აღ­იქ­ვამს. თა­ნა­მედ­რო­ვე პო­ლი­ტი­კურ სი­ნამ­დ­ვი­ლე­ში ლი­ტე­რა­ტუ­რა უკ­ვე აღ­არ თა­მა­შობს გმი­რის როლს. ახ­ლა მწე­რალს და მის გავ­ლე­ნას წარ­მა­ტე­ბით უწ­ევს კონ­კუ­რენ­ცი­ას პო­ლი­ტი­კო­სი, მე­წარ­მე თუ მას­კულ­ტუ­რის ესა თუ ის კერ­პი. თუ მწერ­ლო­ბის ერ­თი ნა­წი­ლი ყო­ფი­ლი სის­ტე­მის მი­ერ მი­ნი­ჭე­ბულ პრი­ვი­ლე­გი­ებს კარ­გავს, მე­ო­რე ნა­წი­ლი კარ­გავს მკითხ­ვე­ლებს, მე­სა­მე ნა­წი­ლი იმ შიშს, რო­მე­ლიც მი­სი შე­მოქ­მე­დე­ბის მთა­ვარ სტი­მულს, მი­სი ცხოვ­რე­ბის წესს და სტილს წარ­მო­ად­გენ­და. დიდ შიშს დი­დი სარ­გე­ბე­ლი ჰქონ­და.

ახ­ლა ლიტ­ვა­ში ხში­რად დგე­ბა ცნო­ბილ ად­ა­მი­ან­თა რე­ი­ტინ­გე­ბი, მაგ­რამ იმ ად­ა­მი­ა­ნებს შო­რის მწერ­ლე­ბი არ არ­ი­ან. მა­შინ, რო­ცა, სულ ცო­ტა ხნის წინ, მათ პირ­ვე­ლი ად­გი­ლე­ბი ეჭ­ი­რათ, მათ დე­პუ­ტა­ტე­ბად, მი­ნის­ტ­რე­ბად, პრე­ზი­დენ­ტე­ბად ირ­ჩევ­დ­ნენ. მწე­რალს აღ­ა­რა­ვინ ეკ­ითხე­ბა, რო­გორ იც­ხოვ­როს, რას ფიქ­რობს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ზე, აწმ­ყო­სა და მო­მა­ვალ­ზე, რას ფიქ­რობს ფულ­ზე, ბან­კებ­ზე, სიყ­ვა­რულ­ზე, ბავ­შ­ვებ­ზე, ერ­ზე... რაც მთა­ვა­რია, აღ­ა­რა­ვის აინ­ტე­რე­სებს, რო­გორ წერს ან რის შე­სა­ხებ წერს. მის­თ­ვის თით­ქ­მის სრუ­ლი­ად ხელ­მი­უწ­ვ­დო­მე­ლია ტე­ლე­ეკ­რა­ნი. გა­მომ­ცემ­ლო­ბე­ბი აღ­არ ელ­ი­ან მის ახ­ალ შე­დევ­რებს.

მწე­რა­ლი, რო­მე­ლიც ერ­ოვ­ნულ ლი­ტე­რა­ტუ­რას ქმნის, გან­სა­კუთ­რე­ბით პა­ტა­რა ქვე­ყა­ნა­ში, არ­ა­თუ მდი­და­რი, სა­თა­ნა­დოდ უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლიც ვერ იქ­ნე­ბა. იშ­ვი­ა­თი გა­მო­ნაკ­ლი­სი შე­იძ­ლე­ბა იყ­ოს ის, ვინც მო­ა­ხერ­ხებს და "გა­აღ­წევს" თა­ვი­სი ქვეყ­ნის საზ­ღ­ვ­რებს. კვლავ ჩნდე­ბა მოთხოვ­ნი­ლე­ბა ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი­სა თუ მხატ­ვ­რულ ფა­სე­უ­ლო­ბა­თა ურ­თი­ერ­თ­გაც­ვ­ლი­სა, მაგ­რამ სულ სხვა დო­ნი­თა და სხვა ფორ­მით, ვიდ­რე ეს სოც­ბა­ნა­კის დროს იყო. ვხე­დავ, რო­გორ ჩნდე­ბა სხვა­დას­ხ­ვა ქვეყ­ნის ლი­ტე­რა­ტორ­თა სო­ლი­და­რო­ბე­ბი და მა­თი შექ­მ­ნა გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლია არა ცენ­ზუ­რის წი­ნა­აღ­მ­დეგ, არ­ა­მედ სი­ღა­რი­ბის, ან­გა­რე­ბის, უგ­ე­მოვ­ნე­ბის წი­ნა­აღ­მ­დეგ საბ­რ­ძოლ­ვე­ლად.

შე­იძ­ლე­ბა ფუ­ლი ბლო­მად და სწრა­ფა­დაც იშ­ო­ვო, ოღ­ონდ სა­რეკ­ლა­მო, სა­ი­უ­ბი­ლეო თუ სა­ქორ­წი­ნო კუპ­ლე­ტე­ბით, ერ­ო­ტი­უ­ლი სცე­ნე­ბით, სიყ­ვა­რულ­სა და გან­შო­რე­ბა­ზე და­წე­რი­ლი უაზ­რო სიმ­ღე­რე­ბით, კრი­მი­ნა­ლუ­რი ქრო­ნი­კე­ბი­თა და საპ­ნის რო­მა­ნე­ბით. ბევ­რი ჩვე­ნი ლი­ტე­რა­ტო­რი გა­დის კი­დე­ვაც ამ­ით იოლ­ას. ეს არ­ის აბ­სო­ლუ­ტუ­რი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც თვი­თონ­ვე სჭამს სა­კუ­თარ თავს.

ბიზ­ნე­სი­სა და რეკ­ლა­მის დროს და­ა­ფა­სე­ბენ უფ­რო ხორცს, ვიდ­რე სულს. ბევ­რი დღემ­დე ვერ ურ­იგ­დე­ბა ამ უს­ი­ა­მოვ­ნო აღ­მო­ჩე­ნას, ვი­ნა­ი­დან სა­მარ­თ­ლი­ა­ნად მი­აჩ­ნია, რომ ლი­რი­კუ­ლი მი­ნი­ა­ტუ­რა გა­ცი­ლე­ბით მაღ­ლა დგას, ვიდ­რე გა­მარ­თუ­ლი ტექ­ს­ტი ხორ­ცის კონ­სერ­ვის ქი­ლა­ზე.

დღეს რომ კულ­ტუ­რა მარ­თო და აკ­ონ­ტ­რო­ლო, ფუ­ლით მარ­თ­ვა უნ­და შე­გეძ­ლოს. მაგ­რამ უნ­და მარ­თო ად­ა­მი­ა­ნუ­რად, რა­თა რა­ი­მე გა­მო­უს­წო­რე­ბე­ლი არ მოხ­დეს. ის ყბა­და­ღე­ბუ­ლი, არც თუ მცი­რე ფუ­ლი­თა და შე­მო­სავ­ლი­ა­ნი რეკ­ლა­მე­ბით უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლი და­სავ­ლუ­რი - ის კი არა, ახ­ლა უკ­ვე ად­გი­ლობ­რი­ვი - მა­სობ­რი­ვი კულ­ტუ­რაც აკი სულ უფ­რო ხში­რად და ხში­რად გვი­საფ­რ­დე­ბა იქ, სა­დაც ყვე­ლა­ზე ნაკ­ლე­ბად ვე­ლით.

აი, მეც და­ვიწყე თუ არა ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ზე ლა­პა­რა­კი, ფუ­ლამ­დე მი­ვე­დი. რა უნ­და ვქნა, თუ­კი დღეს ნე­ბის­მი­ერ, თვით შე­მოქ­მე­დე­ბით ჩა­ნა­ფიქ­რ­საც კი წინ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი გა­ან­გა­რი­შე­ბა უნ­და უძ­ღო­დეს. ვერ ვიტყ­ვი, თით­ქოს ლიტ­ვის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა კულ­ტუ­რი­სათ­ვის სახ­ს­რებს არ გა­მო­ყოფ­დეს. რა თქმა უნ­და, გა­მო­ყოფს, მაგ­რამ იგი საკ­მა­რი­სი არ არ­ის, არ არ­ის და არც იქ­ნე­ბა. ვფიქ­რობ, არა მხო­ლოდ ლიტ­ვა­ში, მსგავ­სი ის­ტო­რი­უ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის სხვა ქვეყ­ნებ­შიც თავს ერ­თი და იგ­ი­ვე პრობ­ლე­მა იჩ­ენს - რო­გორ გა­მო­ვი­ყე­ნოთ ეს სახ­ს­რე­ბი, ფუ­ლი ვი­სი სა­შუ­ა­ლე­ბით და ვის ხელ­ში უნ­და შე­მო­ვი­დეს, რო­გორ უნ­და გა­და­ვი­დეთ ჩვე­უ­ლი რა­ო­დე­ნობ­რი­ვი­დან ხა­რის­ხობ­რი­ვის მხარ­და­ჭე­რა­ზე, რა­თა კონ­კუ­რენ­ცი­ის პი­რო­ბებ­ში გა­მო­ვავ­ლი­ნოთ და მხარ­ში ამ­ო­ვუდ­გეთ იმ­ას, რაც მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია არა მხო­ლოდ ტე­ლე­რეკ­ლა­მე­ბი­სა და გა­სარ­თო­ბე­ბი­სათ­ვის, არ­ა­მედ სუ­ლი­ე­რი გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვი­საც. ჯერ კი­დევ ცუ­დად მუ­შა­ობს ფონ­დე­ბის სის­ტე­მა, ხო­ლო არ­სე­ბუ­ლი ფონ­დე­ბი ერ­ოვ­ნუ­ლი კულ­ტუ­რუ­ლი პო­ლი­ტი­კის არ­არ­სე­ბო­ბის გა­მო ხში­რად ნაკ­ლებ­მ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან პრო­ექ­ტებს უჭ­ერს მხარს.

ბო­ლო ხა­ნებ­ში მკითხ­ვე­ლი ის­ევ უბ­რუნ­დე­ბა ლი­ტე­რა­ტუ­რას, მაგ­რამ სრუ­ლი­ად სხვა გან­წყო­ბით, ახ­ლა იგი სულ სხვა წიგ­ნებს იღ­ებს თა­რო­ე­ბი­დან. მწე­რა­ლიც თან­და­თან უფ­რო თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი ხდე­ბა, გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­შინ, თუ იგი ცო­ტა­თი მა­ინც ცნო­ბი­ლია და წარ­მოდ­გე­ნა აქვს, რო­გორ უნ­და მო­იქ­ცეს წიგ­ნის გა­მო­ცე­მის ახ­ლან­დე­ლი სის­ტე­მის პი­რო­ბებ­ში, მა­შინ, რო­დე­საც რი­გი­ა­ნი ტი­რა­ჟიც კი შე­სა­ბა­მის ჰო­ნო­რარს არ გპირ­დე­ბა. ლი­ტე­რა­ტუ­რი­სა და ლი­ტე­რა­ტო­რე­ბის მხარ­და­სა­ჭე­რად ჩნდე­ბა სხვა­დას­ხ­ვა სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი, ახ­ა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, რა­თა სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ეზ­ი­ა­როს კულ­ტუ­რას, გა­ეც­ნოს მის შე­მომ­ქ­მედთ. ეს არ­ის სა­ხელ­მ­წი­ფო სტი­პენ­დი­ე­ბი, ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი და სხვა სა­ხის პრე­მი­ე­ბი, პროგ­რა­მის და­ფი­ნან­სე­ბე­ბი, კონ­ტ­რაქ­ტე­ბი თუ სა­ერ­თა­შო­რი­სო ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი ფონ­დე­ბის გრან­ტე­ბი. თან­და­თან ყა­ლიბ­დე­ბა მხარ­და­ჭე­რის სის­ტე­მა, მწერ­ლე­ბიც თან­და­თან ეჩ­ვე­ვი­ან მას, სწავ­ლო­ბენ, რო­გორ გა­მო­ი­ყე­ნონ, რო­გორ ის­არ­გებ­ლონ მი­სით. ამ ვი­თა­რე­ბა­ში ცუ­დი არ იქ­ნე­ბო­და მიგ­ვე­მარ­თა შვე­ი­ცა­რი­ის, ნორ­ვე­გი­ის და ზო­გი­ერ­თი ევ­რო­პუ­ლი ქვეყ­ნის გა­მოც­დი­ლე­ბი­სათ­ვის, რო­მელ­თაც შეძ­ლეს და შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეს კულ­ტუ­რა და მწერ­ლო­ბა.

ვხე­დავ, ამ "ჯუნ­გ­ლებ­ში" რო­გორ სწრა­ფად პო­უ­ლო­ბენ ად­გილს ახ­ალ­გაზ­რ­და ლი­ტე­რა­ტო­რე­ბი. ის­ი­ნი თხო­ვენ, სწე­რენ, ღე­ბუ­ლო­ბენ, მი­ემ­გ­ზავ­რე­ბი­ან, ეც­ნო­ბი­ან, ხდე­ბი­ან ცნო­ბი­ლე­ბი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ მი­ეთ­მო­ეთ­ში, რა­ღაც დრო­ით ევ­რო­პა­სა ან ამ­ე­რი­კა­ში იკ­არ­გე­ბი­ან, უკ­ან ახ­ალ-ახ­ა­ლი ზრახ­ვე­ბით, ახ­ალ-ახ­ა­ლი ჩა­ნა­ფიქ­რე­ბით ბრუნ­დე­ბი­ან და ის­ევ მი­დი­ან... იბ­ა­დე­ბა მწერ­ლის სრუ­ლი­ად ახ­ა­ლი, ჩვენ­თ­ვის სრუ­ლი­ად გა­უ­გე­ბა­რი ტი­პი, რო­მე­ლიც სწო­რედ ამგ­ვა­რი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბით იხ­ვეჭს სა­ხელს, იძ­ენს მხარ­და­ჭე­რას, ახ­ერ­ხებს თა­ვი­სი შე­მოქ­მე­დე­ბის თარ­გ­მ­ნას. ჩვენ­თ­ვის, ვინც მიჩ­ვე­უ­ლი ვართ და­ჩაგ­რუ­ლი მწერ­ლის რო­მან­ტი­კულ ტიპს, სრუ­ლი­ად მი­უ­ღე­ბე­ლია ამგ­ვა­რი პერ­სო­ნა­ჟი. უფ­რო­სი თა­ო­ბის მწერ­ლე­ბი­სათ­ვის, ვი­საც თა­ვი სა­წე­რი მა­გი­დის გა­რე­შე ვერ წარ­მო­უდ­გე­ნია, ყო­ვე­ლი­ვე ამ­ის გა­თა­ვი­სე­ბა და ცხოვ­რე­ბის ნი­რის შეც­ვ­ლა გარ­და იმ­ი­სა, რომ ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რად ძალ­ზე ძნე­ლია, მე­ტის­მე­ტად გვი­ა­ნა­ცაა. და­ბო­ლოს, მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია არა იმ­დე­ნად მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სიძ­ნე­ლე­ე­ბი, რამ­დე­ნა­დაც შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი ცხოვ­რე­ბის მოშ­ლა, მწერ­ლის რო­ლის აშ­კა­რა დაკ­ნი­ნე­ბა, მი­სი სო­ცი­ა­ლუ­რი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის და­ცე­მა, მოქ­მე­დი პი­რის სტა­ტუ­სის და­კარ­გ­ვა.


ალ­ექ­სეი ბელ­მა­სო­ვი - ლექსი

aleqsei belmasovi
თარგმნა შალვა ბაკურაძემ

ამ მო­ხუცს თვა­ლე­ბი ჩა­მო­უჭ­კ­ნა

და კე­ფი­დან თმა კვამ­ლად ას­დის.


მი­სი ნა­ბი­ჯე­ბის ოდ­ნავ გა­სა­გო­ნი შა­რი­შუ­რი

მა­გო­ნებს დაღ­ლი­ლი ხე­ე­ბის ნა­ბი­ჯე­ბის ხმას

ღა­მე­ულ ტყე­ში.


ის მო­დის შო­რი­დან:

უთ­უ­ოდ მე-19 სა­უ­კუ­ნი­დან.


ალ­ექ­სეი ბელ­მა­სო­ვი - ლექსი

aleqsei belmasovi
თარგმნა შალვა ბაკურაძემ

შუ­ქის წყა­ლო­ბით მე ვი­ცი:

რომ სიბ­ნე­ლეს მო­ცუ­ლო­ბა აქვს;

რომ ყვე­ლა­ფე­რი, რაც გა­უ­ნა­თე­ბე­ლია,

სიბ­ნე­ლის ში­ნა­არსს წარ­მო­ად­გენს.

ნა­ბი­ჯე­ბი­სა და ხმე­ბის მდი­ნა­რე­ბა,

უხ­ი­ლა­ვი ქა­რის ხმა­უ­რი,

ნეს­ტი­ა­ნი ცის სუ­ნი,

ყვე­ლა­ფე­რი ეს - სიბ­ნე­ლის ში­ნა­არ­სია.


მაგ­რამ რო­დე­საც ცნო­ბი­ე­რე­ბა კვდე­ბა,

მა­ში­ნაც სიბ­ნე­ლე ის­ად­გუ­რებს.

სიბ­ნე­ლე, რო­მელ­საც არ გა­აჩ­ნია მო­ცუ­ლო­ბა და ში­ნა­არ­სი

სიბ­ნე­ლე, რო­მე­ლიც დროს არ ემ­ორ­ჩი­ლე­ბა.


რა­ზე მეტყ­ვე­ლებს ეს?

რას ნიშ­ნავს?


იქ­ნებ იმ­ას, რომ არ­სე­ბობს ორი სი­მარ­თ­ლე:

პირ­ვე­ლი - სამ­ყა­რო არ­ის,

მე­ო­რე - სამ­ყა­რო არ არ­ის.


ალ­ექ­სეი ბელ­მა­სო­ვი - ლექსი

aleqsei belmasovi
თარგმნა შალვა ბაკურაძემ

სხვა­დას­ხ­ვაგ­ვარ ხე­ებს აქვთ სხვა­დას­ხ­ვაგ­ვა­რი სა­ხე­ლე­ბი,

სხვა­დას­ხ­ვაგ­ვარ ღრუბ­ლებს კი სა­ხე­ლე­ბი არა აქვთ:

მე­ტის­მე­ტად სწრაფ­ლ­მა­ვა­ლია მა­თი ცხოვ­რე­ბა.


ეს არ ეს­მით მხო­ლოდ ბავ­შ­ვებს

და ღრუბ­ლებს სა­ხე­ლებს არქ­მე­ვენ.


მაგ­რამ ერთ მშვე­ნი­ერ დღეს ბავ­შ­ვე­ბი იზრ­დე­ბი­ან

და დგე­ბა შე­მოდ­გო­მა -

და ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი წვი­მე­ბი მო­დის.


ად­ა­მი­ა­ნე­ბი უჩ­ი­ვი­ან ამ­ინდს,

ამ­ინ­დი კი აქ არ­ა­ფერ­შუ­ა­შია.


ალ­ექ­სეი ბელ­მა­სო­ვი - სევ­და

aleqsei belmasovi sevda
თარგმნა შალვა ბაკურაძემ

რა ხა­ნია ჩემს სახ­ლ­ში აღ­არ მო­დი­ან ოჩ­ო­კო­ჩე­ბი,

კუ­დუ­რე­ბი და რუ­ხი მგლე­ბი:

მათ სა­მუ­და­მოდ და­ტო­ვეს ჩე­მი სამ­ყა­რო.


შე­ვეჩ­ვიე ამ­ას,

და დი­ლით ად­რე, რო­დე­საც მხი­ა­რუ­ლი ძაღ­ლე­ბი ყე­ფენ,

და მწუ­ხა­რე ავ­ტო­ბუ­სე­ბი შორს მი­იჩ­ქა­რი­ან,

თავს ბედ­ნი­ე­რად ვგრძნობ.


სა­მა­გი­ე­როდ ახ­ლა უკ­ვე ყვე­ლა­ფე­რი ვი­ცი იმ დრო­ის შე­სა­ხებ,

სა­დაც ყველ­გან და ყო­ველ­თ­ვის თან უნ­და ატ­ა­რო

სა­ხე­ლი და მა­მის­სა­ხე­ლი,

სა­დაც პა­ტივ­ცე­მუ­ლი ად­ა­მი­ა­ნე­ბი ცდი­ლო­ბენ იარ­ონ აუჩ­ქა­რებ­ლად

და ფრთხი­ლად, რა­თა აზ­რე­ბი არ და­ე­ფან­ტოთ.

სა­დაც, რო­გორც წე­სი, კვდე­ბი­ან არა სი­ბე­რი­სა­გან,

არ­ა­მედ მარ­ტო­ო­ბის­გან.


ალ­ექ­სეი ბელ­მა­სო­ვი - მე

aleqsei belmasovi me
თარგმნა შალვა ბაკურაძემ

I
მე ვე­კუთ­ვ­ნი 1959 წელს.

ამ­ას ჩე­მი დო­კუ­მენ­ტე­ბი

და და­ბა­დე­ბის მოწ­მე­ე­ბი ად­ას­ტუ­რე­ბენ.

მაგ­რამ რო­გორც არ უნ­და ჩა­ვუღ­რ­მავ­დე

მეხ­სი­ე­რე­ბას -

თავს ვერ აღ­ვიქ­ვამ სა­მი

ოთ­ხი ან ხუ­თი წლის ბავ­შ­ვად.

სა­მა­გი­ე­როდ, კარ­გად მახ­სოვს სხვა რამ:

ჟან­გი­ა­ნი ვა­გო­ნი...

შუ­ა­ღა­მით ვი­ღა­ცის ხელს რელ­სებ­ზე გა­და­ყავ­ხარ...

გარ­შე­მო ხე­ე­ბის კენ­წე­რო­ე­ბი ცა­ში ყვინ­თა­ვენ...

ვარ სახ­ლ­ში,

სა­დაც ჭე­რი­დან და ნეს­ტი­ა­ნი კედ­ლე­ბი­დან

მსუ­ქა­ნი ტა­რაკ­ნე­ბი წვე­თავს...

მაგ­რამ რას წარ­მო­ვად­გენ მე იმ რე­ა­ლო­ბა­ში?

ვინ ვარ - ბავ­შ­ვი თუ მო­ხუ­ცი?

რად იძ­ი­რე­ბა მო­გო­ნე­ბე­ბი წყვდი­ად­ში?


გაბრიელე დ’ანუნციო

გაბრიელე დ’ანუნციო (იტალ. Gabriele d'Annunzio, ნამდვილი გვარი რაპანიეტა (იტალ. Rapagnetta); დ. 12 მარტი, 1863 – გ. 1 მარტი, 1938)– იტალიელი პოეტი, პროზაიკოსი და დრამატურგი. ლექსების პირველი კრებული „პრიმო ვერე“ 16 წლისამ გამოაქვეყნა. 17 წლისამ კი პირველი მოთხრობები– „ჩინჩინნატო“ და „ტოტო“ დასტამბა. მისი შემოქმედება რთული და მრავალფეროვანია. აინტერესებდა ძლიერი ადამიანის, ზეკაცის პრობლემა. ომს მამაკაცური ენერგიისა და ნების გამოვლინებად თვლიდა. პირველი მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე ჯარში წავიდა. მალე დაიჭრა და იძულებული გახდა შინ დაბრუნებულიყო. იმ ჯარისკაცის სევდა, ვისაც ბრძოლა აღარ შეუძლია, გამოხატა ლექსების ციკლში ,,ნოტტურნო“ (ნოქტიურნი). ფიზიკური და სულიერი ბრძოლებით დაღლილი სიმშვიდესა და შვებას ელეონორა დუზეს სიყვარულში ჰპოვებდა. იყო იტალიური კინემატოგრაფიის ერთ–ერთი ფუძემდებელი და იტალიის მეცნიერებათა აკადემიის დამაარსებელი.


ერნსტ იუნგერი - დაბრუნება

ნაწყვეტი წიგნიდან "ფოლადის ქარიშხლე­ბი"

თარგმნა ეთერ ვიბლიანმა

ernst iungeri dabruneba
რო­გორც მოვ­ლე­ნა­თა შემ­დ­გო­მი გან­ვი­თა­რე­ბის მი­ხედ­ვით მივ­ხ­ვ­დი, დიდ­ხანს არ ვყო­ფილ­ვარ გონ­წა­სუ­ლი. ყო­ველ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ჩვე­ნი მებ­რ­ძო­ლე­ბის პირ­ველ­მა რიგ­მა მი­აღ­წია იმ ტრან­შე­ამ­დე, სა­დაც მე ჩავ­ვარ­დი. თი­ხი­ან კე­დელ­ზე მიკ­რუ­ლი, გა­მოვ­ფხიზ­ლ­დი თუ არა, ვიგ­რ­ძე­ნი, რომ რა­ღაც სა­ში­ნე­ლე­ბა მომ­ხ­და­რი­ყო. გა­ვი­გო­ნე, რო­გორ უხ­მობ­დ­ნენ სა­ნიტ­რებს ას­მე­თა­ურ­თან, ცა­ლი თვა­ლით ის­იც და­ვი­ნა­ხე, მე­ომ­რე­ბი ერ­თი­მე­ო­რის მი­ყო­ლე­ბით რო­გორ ხტე­ბოდ­ნენ იმ ტრან­შე­ა­ში, სა­დაც მე ვეგ­დე და სირ­ბილს გა­ნაგ­რ­ძობ­დ­ნენ.

კე­თი­ლი გა­მო­მეტყ­ვე­ლე­ბის ხან­დაზ­მუ­ლი ჯა­რის­კა­ცი შე­ჩერ­და, და­ი­ხა­რა ჩემ­კენ და ქა­მა­რი და მუნ­დი­რის სა­კინ­ძე შე­მიხ­ს­ნა. მარ­ჯ­ვე­ნა მხა­რეს მკერ­დ­ზე სის­ხ­ლის დი­დი ლა­ქა მაჩ­ნ­და, მსგავ­სი რამ სად­ღაც ბე­ჭის ქვე­მო­თაც უნ­და მქო­ნო­და. გან­ძ­რე­ვას ვერ ვა­ხერ­ხებ­დი, სიცხი­სა და სი­ვიწ­რო­ვის­გან მთე­ლი ტა­ნი ოფ­ლით მქონ­და გა­წე­პი­ლი, გულ­მოწყა­ლე ჯა­რის­კაც­მა ჩე­მი პლან­შე­ტი აიღო და მა­რა­ო­სა­ვით და­მი­ნი­ა­ვა. ჰა­ე­რის ნა­კა­დი ხარ­ბად ჩა­ვი­სუნ­თ­ქე და ცო­ტა­ო­დე­ნი შვე­ბა ვიგ­რ­ძე­ნი. ახ­ლა ის­ღა დაგ­ვ­რ­ჩე­ნო­და, მხსნე­ლად შე­ბინ­დე­ბას დავ­ლო­დე­ბო­დით.

უც­ებ სა­პი­ნი­ის მხრი­დან ის­ე­თი სრო­ლა ატყ­და, გე­გო­ნე­ბო­და ცა და დე­და­მი­წა შე­ერ­თ­დაო, ჩვენც ტყვი­ის ქარ-ცეცხ­ლ­ში გა­ვეხ­ვი­ეთ. ეს, ცხა­დია, ბევ­რად მე­ტი იყო, ვიდ­რე შე­ტე­ვა­ზე პა­სუ­ხი. თავს ზე­მოთ ლე­ი­ტე­ნანტ შრა­დე­რის ფო­ლა­დის­ჩაჩ­ქ­ნი­ა­ნი გაქ­ვა­ვე­ბუ­ლი სა­ხე და­ვი­ნა­ხე. იგი გა­ნუწყ­ვეტ­ლივ ის­რო­და და ჩახ­მახს შე­უ­ჩე­რებ­ლად ამ­ოძ­რა­ვებ­და წინ და უკ­ან. გა­დავ­წყ­ვი­ტე ხმა გა­მე­ცა, მაგ­რამ მას­თან გა­მო­ლა­პა­რა­კე­ბამ კოშ­კის სცე­ნა მო­მა­გო­ნა "ორ­ლე­ა­ნე­ლი ქალ­წუ­ლი­დან". ხუმ­რო­ბის ხა­სი­ათ­ზე ნამ­დ­ვი­ლად არ გახ­ლ­დით, მაგ­რამ შე­სა­ნიშ­ნა­ვად მეს­მო­და, რომ უკ­ვე აღ­ა­რა­ფე­რი მიშ­ვე­ლი­და.

შრა­დე­რი ხან­და­ხან თუ გად­მო­მიგ­დებ­და ცალ­კე­ულ ფრა­ზებს, მე ხომ სათ­ვა­ლავ­ში ჩა­საგ­დე­ბი აღ­არც ვი­ყა­ვი. ვი­ნა­ი­დან არ­აფ­რის გა­კე­თე­ბის ძა­ლი და ღო­ნე არ მქონ­და, შე­ვე­ცა­დე, შრა­დე­რის სა­ხის გა­მო­მეტყ­ვე­ლე­ბით ამ­ო­მეც­ნო, რა ხდე­ბო­და ზე­ვით. ცხა­დი იყო, რომ კონ­ტ­რ­შე­ტე­ვა­ზე წა­მო­სუ­ლებ­მა მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად წა­მო­ი­წი­ეს წინ, რად­გან შრა­დე­რი სულ უფ­რო ხში­რად და კა­ტე­გო­რი­უ­ლად მო­ითხოვ­და ტრან­შე­ა­ში მყოფ­თა­გან კონ­კ­რე­ტულ მი­ზან­ში სრო­ლას, ეს იმ­ას ნიშ­ნავ­და, რომ მო­წი­ნა­აღ­მ­დე­გის ჯა­რის­კა­ცე­ბი სად­ღაც აქ­ვე იყვ­ნენ.

მო­უ­ლოდ­ნე­ლად ტრან­შე­ის გას­წ­ვ­რივ გაბ­მუ­ლი რი­გი­დან შეძ­რ­წუ­ნე­ბუ­ლი ყვი­რი­ლი მო­ის­მა: "მათ ფრონ­ტი გა­არ­ღ­ვი­ეს! მარ­ცხ­ნი­დან მოგ­ვი­ა­რეს!" უც­ა­ბე­დად თავს წა­მომ­დ­გა­რი მტრის და­ნახ­ვით თავ­ზარ­და­ცე­მუ­ლი ად­ა­მი­ა­ნე­ბის ხმა­ში არ­სე­ბუ­ლი რე­ა­ლო­ბის მთე­ლი სა­ში­ნე­ლე­ბა იგრ­ძ­ნო­ბო­და. ამ შემ­ზა­რავ­მა გო­დე­ბამ ჩემ­ში სი­ცოცხ­ლის ნა­პერ­წ­კა­ლი გა­აღ­ვი­ვა. ხე­ლი ავ­წიე და თი­თე­ბი თხრი­ლის კე­დელს ავ­ა­ყო­ლე. ერთ­გან პა­წა­წი­ნა ფო­სო შევ­ნიშ­ნე, - თაგ­ვის ან თხუ­ნე­ლას სო­როს შე­სას­ვ­ლე­ლი თუ იყო - ორი თი­თით მო­ვე­ჭი­დე და ტა­ნის აწ­ე­ვას შე­ვე­ცა­დე ნელ-ნე­ლა. გან­ძ­რე­ვის­თა­ნა­ვე ვიგ­რ­ძე­ნი, რო­გორ და­იწყო ფილ­ტ­ვებ­ში დაგ­რო­ვილ­მა სის­ხ­ლ­მა ჭრი­ლო­ბი­დან დე­ნა. რაც უფ­რო ძლი­ერ­დე­ბო­და სის­ხ­ლ­დე­ნა, მით უფ­რო თა­ვი­სუფ­ლად ვსუნ­თ­ქავ­დი და ვი­მარ­თე­ბო­დი. ხელ­ში ჩაბღუ­ჯუ­ლი პის­ტო­ლე­ტით, თავ­შიშ­ველ­მა და მკერ­დ­გა­ღე­ღილ­მა გა­ჭირ­ვე­ბით მი­მო­ვათ­ვა­ლი­ე­რე ბრძო­ლის ვე­ლი.

მოყ­ვი­თა­ლო კვამ­ლის ბოლ­ქ­ვებს მიღ­მა და­ვი­ნა­ხე რო­გორ გარ­ბო­და წინ მძი­მე­ზურ­გ­ჩან­თე­ბი­ა­ნი ჯა­რის­კა­ცე­ბის მწკრი­ვი. მათ­გან ზო­გი მო­ცე­ლი­ლი­ვით ეც­ე­მო­და, ზო­გი კი ტყვი­ა­ნაკ­რა­ვი კურ­დ­ღე­ლი­ვით ჯერ ყი­რა­ზე გა­და­დი­ო­და, მე­რე ძირს ვარ­დე­ბო­და. მწკრივ­ში უკ­ა­ნას­კ­ნელ­ნი ახ­ალ­წ­ვე­უ­ლებს ჰგავ­დ­ნენ - ომი რომ ჯერ არ უნ­ა­ხავთ და ამ­ი­ტომ უგ­უ­ნუ­რად მა­მა­ცო­ბენ.

ერთ თო­კად გაბ­მუ­ლი ოთ­ხი ტან­კი მაღ­ლო­ბის­კენ მი­ხო­ხავ­და. არ­ტი­ლე­რი­ამ თვალ­სა და ხელს შუა მი­წას­თან გა­ას­წო­რა ოთ­ხი­ვე. ერ­თი მათ­გა­ნი შუ­ა­ზე გა­ი­პო და სა­თა­მა­შო­სა­ვით და­ი­შა­ლა. ჩემ­გან მარ­ჯ­ვ­ნივ გუ­ლის­გამ­გ­მი­რა­ვი ღრი­ა­ლით თხრი­ლის ფსკე­რის­კენ და­ეშ­ვა იუნ­კე­რი მორ­გა­ნი. იგი ახ­ალ­გაზ­რ­და ლო­მი­ვით მა­მა­ცი იყო; ამ­ა­ში ჯერ კი­დევ კამ­ბ­რეს­თან დავ­რ­წ­მუნ­დი. ტყვია პირ­და­პირ შუბ­ლ­ში მოხ­ვ­და. ნამ­დ­ვი­ლი სნა­ი­პე­რუ­ლი გას­რო­ლა იყო, ბევ­რად უფ­რო ზუს­ტი, ვიდ­რე ის ჭრი­ლო­ბა, რო­მე­ლიც ამ მა­მაც­მა ჭა­ბუკ­მა შე­მიხ­ვია.

მი­უ­ხე­და­ვად ყვე­ლაფ­რი­სა, მო­მეჩ­ვე­ნა, რომ ბრძო­ლა ჯერ კი­დევ არ იყო წა­გე­ბუ­ლი. ენა ძლივს-ძლი­ვო­ბით და­ვი­მორ­ჩი­ლე და ფენ­რიხ ვილ­ს­კის ვუბ­რ­ძა­ნე, მარ­ცხე­ნა მხა­რეს გარ­ღ­ვე­უ­ლი რკა­ლი ტყვი­ამ­ფ­რ­ქ­ვე­ვის ცეცხ­ლით აღ­ედ­გი­ნა. იგი რამ­დე­ნი­მე წუთ­ში დაბ­რუნ­და და მო­მახ­სე­ნა, რომ ჩვენ­გან ოც­ი­ო­დე მეტ­რის მო­შო­რე­ბით სხვა ლე­გი­ო­ნის და­ნა­ყო­ფე­ბი ერ­თი­ა­ნად და­ნებ­დ­ნენ მო­წი­ნა­აღ­მ­დე­გეს. აქ­ამ­დე მარ­ცხე­ნა ხე­ლით ბა­ლახს ჩა­ჭი­დე­ბუ­ლი ვი­დე­ქი ფეხ­ზე და ბრძა­ნე­ბე­ბის გა­ცე­მა­საც ვცდი­ლობ­დი. ახ­ლა რო­გორც იქ­ნა შე­მობ­რუ­ნე­ბა მო­ვა­ხერ­ხე და თვალ­წინ მო­უ­ლოდ­ნე­ლი სუ­რა­თი გა­და­მე­შა­ლა. ინგ­ლი­სე­ლე­ბი შე­იჭ­რ­ნენ იმ ტრან­შე­ა­ში, რო­მე­ლიც მარ­ცხე­ნა მხრი­დან ჩვენ­სას ეს­აზ­ღ­ვ­რე­ბო­და. ჯა­რის­კა­ცე­ბის ნა­წი­ლი მო­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი შაშ­ხა­ნე­ბით მი­ე­მარ­თე­ბო­და სან­გ­რე­ბის­კენ. ვერც კი მო­ვას­წა­რი არ­სე­ბუ­ლი საფ­რ­თხის სრუ­ლად გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბა, რომ სხვა უფ­რო დიდ­მა სა­შიშ­რო­ე­ბამ მი­იქ­ცია ჩე­მი ყუ­რად­ღე­ბა: ზურ­გის მხრი­და­ნაც გვი­ახ­ლოვ­დე­ბოდ­ნენ მტრის ჯა­რის­კა­ცე­ბი! მათ ხე­ლე­ბა­წე­უ­ლი ტყვე­ე­ბი მოჰ­ყავ­დათ. ეს იმ­ას ნიშ­ნავ­და, რომ მო­წი­ნა­აღ­მ­დე­გემ სო­ფე­ლი მა­ში­ნათ­ვე და­ი­კა­ვა, რო­გორც კი ჩვენ შე­ტე­ვა­ზე გა­და­ვე­დით. გა­დაგ­ვიჭ­რა რა ყვე­ლა კო­მუ­ნი­კა­ცია, იგი ჩვენს ყულ­ფ­ში მოქ­ცე­ვას ცდი­ლობ­და.რო­მენ რო­ლა­ნი (უოლტ უიტმენის შესახებ) "ფარული სუ­ლი"

romen rolani uolt uitmenis shesaxeb faruli suli
უიტ­მე­ნის რე­ლი­გია კონ­ცენ­ტ­რი­რე­ბუ­ლია ერთ სიტყ­ვა­ში, რო­მე­ლიც ინ­დუ­რი სუ­ლის მუ­სი­კა­სა­ვით ხმი­ა­ნებს: იგ­ი­ვე­ო­ბა. ყო­ველ­წა­მი­ე­რი იგ­ი­ვე­ო­ბა სი­ცოცხ­ლის ყვე­ლა ფორ­მას­თან. გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ერ­თი­ა­ნო­ბის უშ­უ­ა­ლო­ბა და იმ­ის ღრმა რწმე­ნა, რომ ყო­ვე­ლი წა­მი და ყო­ფი­ე­რე­ბის უმ­ცი­რე­სი ატ­ო­მიც კი მა­რა­დი­უ­ლია.

რო­გორ და­ე­უფ­ლა უიტ­მენს ას­ე­თი რწმე­ნა? ძნე­ლი წარ­მო­სად­გე­ნია, რომ მას ოდ­ეს­მე წა­ე­კითხოს ინ­დუ­რი წიგ­ნე­ბი. რო­ცა 1856 წლის ნო­ემ­ბერ­ში ტო­რომ უთხ­რა, შე­ნი "ბა­ლა­ხის ფოთ­ლე­ბი" აღ­მო­სავ­ლურ პო­ე­მებს მა­გო­ნებს, ხომ არ იც­ნობ რო­მე­ლი­მე მათ­გან­სო, უიტ­მენ­მა კა­ტე­გო­რი­უ­ლი "არ­ა­თი" უპ­ა­სუ­ხა. და ჩვენ სა­ბა­ბი არა გვაქვს ამ­ა­ში და­ეჭ­ვე­ბი­სა: ის ცო­ტას კითხუ­ლობ­და და არ უყ­ვარ­და ბიბ­ლი­ო­თე­კე­ბი და წიგ­ნ­ზე გაზ­რ­დი­ლი ხალ­ხი. იგი ერთხე­ლაც არ და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლა, რამ­დე­ნად სწო­რი იყო კონ­კორ­დის ვიწ­რო წრე­ში შექ­მ­ნი­ლი შე­ხე­დუ­ლე­ბა იმ­ის თა­ო­ბა­ზე, რომ მი­სი მსოფ­ლ­მ­ხედ­ვე­ლო­ბა აზ­ი­ურ მოძღ­ვ­რე­ბებს უახ­ლოვ­დე­ბა. ყო­ველ­თ­ვის, რო­ცა თა­ვის ჰო­მე­რო­სი­სე­ულ ჩა­მოთ­ვ­ლებ­ში ინ­დო­ე­თის სა­ხე შე­მო­აქვს, გა­მოთ­ქ­მა­თა უკ­ი­დუ­რე­სი ბუნ­დო­ვა­ნე­ბა წარ­მო­ად­გენს საგ­ნის არ­ცოდ­ნის სა­უ­კე­თე­სო დას­ტურს...

მით უფ­რო სა­ინ­ტე­რე­სოა, რო­გორ შეძ­ლო მან, თა­ვი­სი პი­როვ­ნე­ბის (ასპ­რო­ცენ­ტი­ა­ნი ამ­ე­რი­კე­ლის) საზ­ღ­ვ­რე­ბი­დან გა­უს­ვ­ლე­ლად თა­ვის­და­უ­ნე­ბუ­რად გა­მო­ე­ხა­ტა ვე­დან­ტუ­რი თვალ­საზ­რი­სი. აკი ეს მსგავ­სე­ბა ემ­ერ­სო­ნის წრი­დან არ­ა­ვის გა­მოჰ­პარ­ვია, არც თვი­თონ ემ­ერ­სონს, ავ­ტორს ნაკ­ლე­ბად ცნო­ბი­ლი, მაგ­რამ შე­სა­ნიშ­ნა­ვი ხუმ­რო­ბი­სა: "ბა­ლა­ხის ფოთ­ლე­ბი" მე მა­გო­ნებს "ბჰა­გა­ვატ გი­ტას" და "ნიუ-იორკ ჰე­რალ­დის" ნა­ზავ­სო.

რა პა­რა­დოქ­სუ­ლა­დაც უნ­და მოგ­ვეჩ­ვე­ნოს, უიტ­მე­ნი თა­ვი­სი რა­სის ში­ნა­გა­ნი არ­სი­დან, ამ რა­სის რე­ლი­გი­უ­რი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბი­დან გა­მო­დი­ო­და. მა­მის მხრივ, მი­სი ოჯ­ა­ხი კვა­კე­რიზ­მის მე­მარ­ცხე­ნე ფრთას ეკ­უთ­ვ­ნო­და... ეს, ყო­ველ­გ­ვა­რი ეკ­ლე­სი­ის­გან და კრე­დო­სა­გან თა­ვი­სუ­ფა­ლი ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლის­ტე­ბი რე­ლი­გი­ის არსს ში­ნა­გან ნა­თელ­ხილ­ვა­სა და "უს­იტყ­ვო ექს­ტაზ­ში" ხე­დავ­დ­ნენ. ას­ეთ ზნე­ობ­რივ წი­ნას­წარ­გან­წყო­ბას უკ­ვე ბავ­შ­ვო­ბი­დან­ვე ხე­ლი უნ­და შე­ეწყო უიტ­მე­ნი­სათ­ვის გა­მო­ე­მუ­შა­ვე­ბი­ნა მის­ტი­კუ­რი თვით­და­უნ­ჯე­ბის ჩვე­უ­ლე­ბა. და მას ბუ­ნე­ბი­სა­გან მო­ნი­ჭე­ბუ­ლი ჰქონ­და რა­ღაც­ნა­ი­რი ხარ­ბი ამთ­ვი­სებ­ლო­ბა, რო­მე­ლიც აიძ­უ­ლებ­და მსოფ­ლიო ზვრე­ბი­დან არა მარ­ტო ტან­ჯ­ვი­სა და ნე­ტა­რე­ბის მტევ­ნე­ბი ეკ­რი­ფა ჩვე­უ­ლებ­რივ მოკ­ვ­დავ­თა მსგავ­სად, არ­ა­მედ მეყ­სე­უ­ლად ყვე­ლა მის მი­ერ ხი­ლულ საგ­ნად გარ­დას­ხე­უ­ლე­ბუ­ლი­ყო. მან ეს იშ­ვი­ა­თი თვი­სე­ბა აღ­წე­რა თა­ვის ერთ გან­საც­ვიფ­რე­ბელ პო­ე­მა­ში "შე­მოდ­გო­მის ნა­კა­დუ­ლე­ბი". პირ­წ­მინ­და ინს­ტინ­ქ­ტის მსგავ­სად, გა­უც­ნო­ბი­ე­რებ­ლად, მთე­ლი სამ­ყა­რო მის­თ­ვის ობ­ი­ექ­ტი კი არ იყო, არ­ა­მედ სუ­ბი­ექ­ტი, - იყო თვი­თონ ის... და ეს უმ­აღ­ლეს ექს­ტაზს, ბჰაქ­ტა­ი­ო­გას მიმ­დე­ვარ­თა ყვე­ლა­ზე თავ­და­ვიწყე­ბულ სა­მად­ჰის გავ­და.

აქ ჩვენს წი­ნა­შეა ვე­დან­ტიზ­მი­სად­მი მიდ­რე­კი­ლე­ბის ტი­პი­უ­რი გა­მოვ­ლი­ნე­ბა. ეს მიდ­რე­კი­ლე­ბა ფაქ­ტობ­რი­ვად, ყვე­ლა ქვე­ყა­ნა­სა და ყვე­ლა ეპ­ო­ქა­ში ად­ა­მი­ა­ნის სუ­ლის თვი­სე­ბას წარ­მო­ად­გენს და სრუ­ლი­ა­დაც არ არ­ის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი რო­მე­ლი­მე ერ­თი ქვეყ­ნის რე­ლი­გი­უ­რი მოძღ­ვ­რე­ბის სის­ტე­მას­თან, რო­გორც ამ­ას შეც­დო­მით ვა­რა­უ­დობს ზო­გი­ერ­თი ინ­დო­ე­ლი ვე­დან­ტის­ტი. ას­ეთ­ნა­ი­რი გან­წყო­ბი­ლე­ბა ფა­რუ­ლი სა­ხით ყველ­გან არ­სე­ბობს, ყო­ვე­ლი კა­ცის გულ­ში. გან­სა­კუთ­რე­ბით ეს ითქ­მის დიდ ხე­ლო­ვან­თა შე­სა­ხებ, რო­მელ­თა არ­სე­ბა­ში არა მარ­ტო აირ­ეკ­ლე­ბა, არ­ა­მედ ხორცს ის­ხამს მთე­ლი სამ­ყა­რო.

რა უც­ნა­უ­რია, რომ ეს რწმე­ნა არ შე­ე­ჯა­ხა ვი­ვე­კა­ნან­დას რწმე­ნას! იგი უნ­და გა­ნეც­ვიფ­რე­ბი­ნა მთელ რიგ მო­უ­ლოდ­ნელ შეხ­ვედ­რებს, დი­დად მკვეთ­რ­სა და და­ჟი­ნე­ბულს უიტ­მენ­თან, მა­გა­ლი­თად, მის უაღ­რე­სად მტკი­ცე რწმე­ნას იმ­ის შე­სა­ხებ, რომ პი­როვ­ნე­ბა "ტრი­ლი­ო­ნი წლე­ბის წი­აღ" მოგ­ზა­უ­რობს და რომ გა­მუდ­მე­ბუ­ლი "გარ­დას­ხე­უ­ლე­ბი­სას" გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია ყვე­ლა წი­ნა არ­სე­ბო­ბის წა­გებ-მო­გე­ბა. იგი უნ­და გა­ნეც­ვიფ­რე­ბი­ნა "ატ­მან-ბრაჰ­მა­ნის" შე­სა­ბა­მის ორ­მაგ "მე"-ს, რო­მელ­თა­გან არ­ცერთს არა სურს ქე­დი მო­იდ­რი­კოს მე­ო­რის წი­ნა­შე, "მა­ი­ას ბა­დეს", რო­მელ­საც ის გლეჯს, რა­თა ფარ­თო ჭუჭ­რუ­ტა­ნე­ბი­დან ღვთის მო­ელ­ვა­რე თვა­ლი იხ­ი­ლოს...

უიტ­მენს ვი­ვე­კა­ნან­დას­თან ან­ა­თე­სა­ვებ­და პი­როვ­ნულ თვი­სე­ბა­თა ზო­გი­ერ­თი მხა­რე. ის ზვი­ა­დი ქედ­მაღ­ლო­ბა, რო­მე­ლიც ნე­ბას რთავ­და ღმერ­თის­თ­ვის გა­ე­ტო­ლე­ბი­ნა თა­ვი ("არ­ა­ვინ, თა­ვად ღმერ­თიც კი, არ ნიშ­ნავს კა­ცის­თ­ვის უფ­რო მეტს, ვიდ­რე თვი­თო­ნაა"). მშვი­დო­ბი­ა­ნო­ბის მტრის და შერ­კი­ნე­ბის მო­სურ­ნე გუ­ლო­ვა­ნი ქშატ­რი­ის მე­ომ­რუ­ლი სუ­ლის­კ­ვე­თე­ბა, რო­მე­ლიც არა თუ უკრ­თის, პი­რი­ქით, თვი­თონ მო­უხ­მობს ხი­ფათს და სიკ­ვ­დილს. და ბო­ლოს, სა­ში­ნე­ლის ის კულ­ტი, ჰი­მა­ლა­ის მთებ­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბი­სას ვი­ვე­კა­ნან­დას პირ­ქუშ აღ­სა­რე­ბებს რომ გვა­გო­ნებს ("ჩე­მი­ა­ნე­ბად მი­მაჩ­ნი­ხართ. თქვენ - სა­ზა­რე­ლო, მუ­ქა­რით სავ­სე ჩვე­ნე­ბა­ნო").

და მა­ინც, ნათ­ლად ვხე­დავ, რა არ მო­ე­წო­ნე­ბო­და უიტ­მენ­ში ვი­ვე­კა­ნან­დას: ეს არ­ა­ბუ­ნებ­რი­ვი ნა­ზა­ვი "ნიუ-იორკ ჰე­რალ­დი­სა" და "გი­ტა­სი", რო­მელ­მაც ემ­ერ­სო­ნის ას­ე­თი ღი­მი­ლი გა­მო­იწ­ვია, ეს მე­ტა­ფი­ზი­კუ­რი ჟურ­ნა­ლიზ­მი, ეს იაფი, ლექ­სი­კო­ნე­ბი­დან ამ­ოკ­რე­ფი­ლი ერ­უ­დი­ცია, ეს ცო­ტა არ იყ­ოს, ბაზ­რუ­ლი მორ­თუ­ლო­ბა წვე­რო­სა­ნი ნარ­ცი­სი­სა, ეს მე­ტის­მე­ტი კმა­ყო­ფი­ლე­ბა თა­ვი­სი თა­ვით და თა­ვი­სი ხალ­ხით, ეს დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი ამ­ე­რი­კა­ნიზ­მი, ბალ­ღუ­რი ამ­ა­ო­ე­ბა და სარ­კის წინ ფრთა­გაშ­ლი­ლი ვულ­გა­რიზ­მი, - ყვე­ლა­ფერ ამ­ას დი­დი ჰინ­დუ­სის არ­ის­ტოკ­რა­ტი­უ­ლი ათ­ვა­ლის­წუ­ნე­ბა უნ­და გა­მო­ეწ­ვია, გან­სა­კუთ­რე­ბით კი იდ­ე­ა­ლიზ­მის მა­კომ­პ­რო­მე­ტი­რე­ბელ სი­ახ­ლო­ვეს "მე­ტაფ­სი­ქი­კის" სა­ეჭ­ვო გა­სარ­თო­ბებ­თან - სპი­რი­ტიზ­მ­თან, მოჩ­ვე­ნე­ბებ­თან და სხვ., რაც ჭი­რის­დ­ღე­სა­ვით სძაგ­და ვი­ვე­კა­ნან­დას...

მაგ­რამ მი­ვა­გებთ რა სა­კად­რის ად­გილს ვი­ვე­კა­ნან­დას გვერ­დით, მა­ინც მო­ვე­რი­დე­ბით ამ­ე­რი­კა­ზე უიტ­მე­ნის გავ­ლე­ნის გა­და­მე­ტე­ბულ შე­ფა­სე­ბას. მა­სა­თა ამ ჰო­მე­როს­მა ვერ შეძ­ლო მა­სებ­ში შეღ­წე­ვა. ამ­ე­რი­კა­ში დე­მოკ­რა­ტი­ის დი­ა­დი ბე­დის მა­უწყე­ბე­ლი ეს წი­ნას­წარ­მეტყ­ვე­ლი კვდე­ბო­და გა­უ­გე­ბა­რი, ახ­ა­ლი ქვეყ­ნის დე­მოკ­რა­ტი­ე­ბის მი­ერ შე­უმ­ჩ­ნე­ვე­ლი. ღვთა­ებ­რი­ვი სა­შუ­ა­ლო­ე­ბის ამ მგა­ლო­ბელს იყ­ვა­რებ­დ­ნენ და თაყ­ვანს სცემ­დ­ნენ მხო­ლოდ ხე­ლო­ვან­თა რჩე­უ­ლი წრე­ე­ბი და ამ­ას­თან, უფ­რო მე­ტად ინგ­ლი­სე­ლე­ბი, ვიდ­რე ამ­ე­რი­კე­ლე­ბი. მაგ­რამ ას­ე­თია ბე­დი ყვე­ლა წი­ნა­მორ­ბე­დი­სა და ამ­ის გა­მო ის­ი­ნი სუ­ლაც არ არ­ი­ან უფ­რო ნაკ­ლებ ჭეშ­მა­რი­ტი წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი თა­ვი­ან­თი ხალ­ხე­ბი­სა, თუნ­დაც რომ სა­კუ­თა­რი ქვე­ყა­ნა მათ არ აღ­ი­ა­რებ­დეს. მათ­ში დრო­ზე ად­რე თა­ვი­სუფ­ლ­დე­ბა სიღ­რ­მი­სე­უ­ლი ძა­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც ად­ა­მი­ან­თა მა­სა­შია და­ფა­რუ­ლი და რო­მელ­საც ეს მა­სა თვი­თონ­ვე თრგუ­ნავს. უიტ­მე­ნი იყო გე­ნი­ა­ლუ­რი წი­ნა­მორ­ბე­დი იმ ფა­რუ­ლი სუ­ლი­სა, რო­მელ­საც ეძ­ი­ნა (სავ­სე­ბით არც ახ­ლაა გაღ­ვი­ძე­ბუ­ლი) მის­თ­ვის მშობ­ლი­უ­რი ხალ­ხის ოკ­ე­ა­ნი­სე­ულ სიღ­რ­მე­ებ­ში.


მილან კუნდერა - გარდასახვის ისტორია

milan kundera gardasaxvis istoria targmna irma tavelidzem
ინგლისურიდან თარგმნა ირმა ტაველიძემ

ჩემი წიგნების თაროდან «მადამ ბოვარის» ეგზემპლარს ვიღებ, 1972 წლის «ჯიბის გამოცემას». მას ორი წინასიტყვაობა აქვს: ერთი – მწერლის, ანრი დე მონტერლანის, ხოლო მეორე – ლიტერატურის კრიტიკოსის, მორის ბარდეშის. ამ ადამიანებმა ცუდი ვერაფერი დაინახეს იმაში, რომ ერთგვარი დისტანცია დაეცვათ წიგნიდან, რომლის ზღურბლიც უკანონოდ გადაულახავთ. მონტერლანი ამბობს: «ნაწერში არც ბუნებრივი ნიჭი ჩანს… არც ხალასი იდეა… სიცოცხლის არანაირი ნიშან-წყალი, არც ადამიანის გულის სიღრმის მოულოდნელი წვდომა, არც მრავლისმთქმელი აღმოჩენები, არც დიდსულოვნება, არც იუმორი: ფლობერს საოცრად აკლია ტალანტი». «რასაკვირველია», – აგრძელებს – «შეიძლება, ფლობერისგან ვინმემ ისწავლოს კიდეც, მაგრამ მხოლოდ იმ პირობით, თუ მას იმაზე დიდ მნიშვნელობას არ მიანიჭებს, რასაც იმსახურებს და თუ ეცოდინება, რომ ის არ არის «იმავე სულისა და ხორცისა, რისიც რასინი, სენ-სიმონი, შატობრიანი, მიშლე».
ბარდეში ვერდიქტს ეთანხმება და რომანისტი ფლობერის დაბადების ამბავს ჰყვება: 1848 წლის სექტემბერში, 27 წლის ასაკში, მან რამდენიმე მეგობარს წაუკითხა «წმინდა ანტონის ცდუნების» ხელნაწერი, «დიდი რომანტიკული პროზაული ნაწარმოები» (ისევ ბარდეშის ციტატა მომყავს), რომელშიც ფლობერმა «მთელი გული ჩადო, მთელი ამბიციები», მთელი თავისი «დიადი აზრები» ჩაღვარა. მეგობრებმა ნაწარმოები თავიდან ბოლომდე დაიწუნეს და მას ურჩიეს, რომ საბოლოოდ აეღო ხელი «რომანტიკულ აფეთქებებზე», «დიდ ლირიკულ გატაცებებზე». ფლობერი მეგობრებს დაემორჩილა და სამი წლის შემდეგ, 1851 წლის სექტემბერში, «მადამ ბოვარის» წერა დაიწყო. როგორც ბარდეში ამბობს, მან ეს «სიამოვნების გარეშე» აღასრულა, როგორც «სასჯელი», რომელსაც «გამუდმებით წყევლის და რომელზეც ჩივის» წერილებში: «ბოვარი თავს მაბეზრებს, ბოვარი მაღიზიანებს, სიუჟეტის ვულგარულობა გულს მირევს» და ასე შემდეგ.
ძნელად სარწმუნო მგონია, რომ ფლობერი, საკუთარი სურვილის წინააღმდეგ, «მთელს გულს, მთელს თავის ამბიციებს» იმისთვის მოთოკავდა, რომ, უბრალოდ, მეგობრების სურვილი აესრულებინა. არა, ის, რასაც ბარდეში ჰყვება, თვით-განადგურების ამბავი არ არის. ეს გარდასახვის ისტორიაა. ფლობერი 30 წლისაა, სწორედ შესაფერისი ასაკი აქვს იმისთვის, რომ ლირიკული ჭუპრი მოიშოროს. ამის შემდეგ კი ჩივილი, თითქოს მისი პერსონაჟები უფერულები არიან, ერთგვარი ხარკია, რასაც იმას უხდის, ვნებად რაც ექცა: რომანის ხელოვნებასა და ტერიტორიას, რომელსაც იკვლევს – ცხოვრების პროზას.


მილან კუნდერა - გახეული ფარდა

milan kundera gaxeuli farda targmna irma tavelidzem
ინგლისურიდან თარგმნა ირმა ტაველიძემ

ლეგენდებით ნაქსოვი ჯადოსნური ფარდა სამყაროს ჩამოჰფარებოდა. სერვანტესმა დონ კიხოტი სახეტიალოდ გაგზავნა და ეს ფარდა გახია. მოხეტიალე რაინდის წინაშე სამყარო მისივე პროზის კომიკური სიშიშვლით გადაიხსნა.
იმ ქალის მსგავსად, რომელმაც, პირველ პაემანზე გაქცევის წინ, მკვეთრი მაკიაჟი გაიკეთა, სამყარო, რომელიც დაბადების წუთებში გვეგებება, უკვე სახედახატულია, ნიღაბმორგებული, რეინტერპრეტირებული. და მხოლოდ კონფორმისტები არ დარჩებიან გასულელებულნი; მეამბოხე ტიპები, ყველასა და ყველაფერთან დაპირისპირების სურვილით რომ იწვიან, ვერც კი მიხვდებიან, თუ რამდენად მორჩილნი იქნებიან. ისინი ხომ მხოლოდ იმას აუჯანყდებიან, რაც ინტერპრეტირებულია (ან პრე-ინტერპრეტირებული), როგორც ამბოხის ღირსი.
დელაკრუამ თავისი ცნობილი სურათის: “ხალხს მიუძღვის თავისუფლება” -დეკორაციები პრე-ინტერპრეტაციის ფარდიდან გადაიღო: ახალგაზრდა ქალი ბარიკადებზე, მისი უდრეკი სახე, შიშისმომგვრელი შიშველი მკერდი – გვერდით პისტოლეტიანი იდიოტი. ეს სურათი სულაც არ მომწონს, მაგრამ მაინც აბსურდი იქნებოდა მისი ამოშლა იქიდან, რასაც ჩვენ დიდ მხატვრობას ვუწოდებთ.
თუმცა რომანი, რომელიც ასეთ კონვენციურ პოზებს, ასეთ ბანალურ სიმბოლოებს განადიდებს, რომანის ისტორიიდან თავს თვითონ ამოშლის. რე-ინტერპრეტაციის ფარდის გახევით სერვანტესი ახალ ხელოვნებას აძლევს დასაბამს, მისი დესტრუქციული აქტის ექო კი ყველა იმ რომანში ისმის და ხმიანობს, რომელიც ამ სახელის ღირსია. აი, ეს არის რომანის ხელოვნების საიდენტიფიკაციო ნიშანი.