შექსპირმა თქვა ...

შექსპირმა თქვა: მე თავს ყოველთვის ბედნიერად ვგრძნობ და იცი რატომ?იმიტომ რომ მე არავისგან არაფერს ველი,რადგან ლოდინს ყოველთვის ტკივილი მოაქვს...ცხოვრება ძალიან ხანმოკლეა,ასე რომ გიყვარდეს შენი ცხოვრება...იყავი ბედნიერი და ხშირად გაიღიმე...მანამ სანამ რაიმეს იტყოდე,ჯერ სხვისი მოისმინე...სანამ რაიმეს დაწერდე,დაფიქრდი...სანამ ფულს დახარჯავდე ჯერ გამოიმუშავე...სანამ ილოცებდე,პატიება და მიტევება ისწავლე...სანამ ვინმეს გულს ატკენდე,თავად შეიგრძენი თუ რა არის ტკივილი...სანამ შეიძულებდე,ჯერ შეიყვარე,სანამ გარდაიცვლებოდე, იცოცხლე !!


ოთარ ჭილაძე

დანაშაულია როცა არ იცი და არც გაღელვებს შენი უვიცობა. კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია, როცა არ იცი და ჯიუტად გაიძახი ვიციო


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

დიდება სათნოებიანის კაცისა მის საკუთარს გულშია და არა სხვისაგან ქებაში.
ბერნარი
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

დიდი სიკეთის გასამრჯელოდაც კი კაცმა მცირეოდენი ხოტბის ქმნაც არ უნდა იკადროს.
პასკალი
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

დიდბუნებიანთა კაცთა ხშირად თან სდევს სევდა.
არისტოტელე
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

დედანი ვერ მოიგონებენ ისეთ სამკაულს, რომ იმდენად დაიმშვენონ თავი, რამდენადაც სათნოება დაამშვენეს მათ.
მეცნიერ კაცთა გონების სალაროდან
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

დედაკაცი ღრმად იხედება, მამაკაცი - ვრცლად. მამაკაცისათვის ქვეყანა გულია, დედაკაცისათვის გული ქვეყანაა.
გრამე
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

გულწრფელობა გახსნაა გულისა. ამის უნარი ბევრს არ შესწევს და რაც ჩვეულებრივ გულწრფელობა გვგონია, გაქნილი თითლიბაზობაა, სხვათა ნდობის მოსაპოვებლად გამიზნული.
ლაროშფუკოდანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

გულში ატარე ადამიანი, რომ პატივი სცე იმ სიყვარულითა, რომელიც ათბობს და ანათებს შენს სულიერს ბუნებასა.
სენეკა
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

გულმშვიდად მოსმენა საყვედურისა იმის თვისებაა, ვინც ხშირად ღირსი ყოფილა ქებისა.
პლინიუსი
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

გულმოსულ კაცს არასოდეს მასწავლებლობა არ შეუძლია.
დავით ღამბაშიძე
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

გული კრულია კაცისა, ხარბი და გაუძღომელი, გული ჟამ-ჟამად ყოველთა ჭირთა მთმო, ლხინთა მნდომელი, გული ბრმა, ურჩი ხედვისა, თვით ვერას ვერ გამზომელი, ვერცა პატრონობს სიკვდილი, ვერცა პატრონი რომელი.
შოთა რუსთაველი
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში