გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

დიდბუნებიანთა კაცთა ხშირად თან სდევს სევდა.
არისტოტელე
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

დედანი ვერ მოიგონებენ ისეთ სამკაულს, რომ იმდენად დაიმშვენონ თავი, რამდენადაც სათნოება დაამშვენეს მათ.
მეცნიერ კაცთა გონების სალაროდან
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

დედაკაცი ღრმად იხედება, მამაკაცი - ვრცლად. მამაკაცისათვის ქვეყანა გულია, დედაკაცისათვის გული ქვეყანაა.
გრამე
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

გულწრფელობა გახსნაა გულისა. ამის უნარი ბევრს არ შესწევს და რაც ჩვეულებრივ გულწრფელობა გვგონია, გაქნილი თითლიბაზობაა, სხვათა ნდობის მოსაპოვებლად გამიზნული.
ლაროშფუკოდანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

გულში ატარე ადამიანი, რომ პატივი სცე იმ სიყვარულითა, რომელიც ათბობს და ანათებს შენს სულიერს ბუნებასა.
სენეკა
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

გულმშვიდად მოსმენა საყვედურისა იმის თვისებაა, ვინც ხშირად ღირსი ყოფილა ქებისა.
პლინიუსი
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

გულმოსულ კაცს არასოდეს მასწავლებლობა არ შეუძლია.
დავით ღამბაშიძე
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

გული კრულია კაცისა, ხარბი და გაუძღომელი, გული ჟამ-ჟამად ყოველთა ჭირთა მთმო, ლხინთა მნდომელი, გული ბრმა, ურჩი ხედვისა, თვით ვერას ვერ გამზომელი, ვერცა პატრონობს სიკვდილი, ვერცა პატრონი რომელი.
შოთა რუსთაველი
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

გონიერი ქალი არის ჭურჭელი კეთილი ზნეობისა და გონებისა, სამკაული საზოგადოებისა, კეთილი ქცევა, სიწმინდე და სიმშვიდე.
გაბრიელ ქიქოძე
დანარჩენი იხილეთ სრულიადშიოშოს სიტყვები

"ფიქრები ეს ყველაზე ზედაპირული ნაწილია თქვენი არსების. თქვენ უნდა შეაღწიოთ მის მიღმა."


კონსტანტინე გამსახურდიას სიტყვები

უნდა ეცადო უმცირესი შეითვისო, მაგრამ უაღრესად შეიგნო


მარკუს ავრელიუსის სიტყვები

"გახსოვდეს, აზრის შეცვლა და ისეთი მოქმედება, რაც შენს შეცდომას გამოასწორებს, უფრო შეჰფერის თავისუფლებას, ვიდრე შეცდომის ჯიუტად დაცვა."