გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

გულმოსულ კაცს არასოდეს მასწავლებლობა არ შეუძლია.
დავით ღამბაშიძე




დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

გული კრულია კაცისა, ხარბი და გაუძღომელი, გული ჟამ-ჟამად ყოველთა ჭირთა მთმო, ლხინთა მნდომელი, გული ბრმა, ურჩი ხედვისა, თვით ვერას ვერ გამზომელი, ვერცა პატრონობს სიკვდილი, ვერცა პატრონი რომელი.
შოთა რუსთაველი




დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

გონიერი ქალი არის ჭურჭელი კეთილი ზნეობისა და გონებისა, სამკაული საზოგადოებისა, კეთილი ქცევა, სიწმინდე და სიმშვიდე.
გაბრიელ ქიქოძე




დანარჩენი იხილეთ სრულიადში



ოშოს სიტყვები

"ფიქრები ეს ყველაზე ზედაპირული ნაწილია თქვენი არსების. თქვენ უნდა შეაღწიოთ მის მიღმა."


კონსტანტინე გამსახურდიას სიტყვები

უნდა ეცადო უმცირესი შეითვისო, მაგრამ უაღრესად შეიგნო


მარკუს ავრელიუსის სიტყვები

"გახსოვდეს, აზრის შეცვლა და ისეთი მოქმედება, რაც შენს შეცდომას გამოასწორებს, უფრო შეჰფერის თავისუფლებას, ვიდრე შეცდომის ჯიუტად დაცვა."


გოეთეს სიტყვები

"ადამიანის თვისებაა ჰკიცხოს ყოველივე ის, რის უნარიც თვითონ არა აქვს"


გოეთეს სიტყვები

"თუნდაც აუსრულებელი მაღალი მიზნები უფრო ძვირფასია, ვიდრე აღსრულებული მდაბალი მიზნები"


გოეთეს სიტყვები

ხშირად კარგავენ დროს უსარგებლო ამბების კითხვაში. კაცმა მხოლოდ ის უნდა წაიკითხოს, რაც აღტაცების ღირსია.გოეთე


დათა თუთაშხიას სიტყვები

არ არსებობს თანხმობა იმ თანხმობაზე დიდი, რომელიც აზრთა სხვადასხვაობით მიიღწევა!


ჟან - ჟაკ რუსოს სიტყვები

"ყველა გრძნობა სასარგებლოა, თუ ჩვენ მათ ვფლობთ და ცუდი - თუ მათ ვემორჩილებით."


ჟან - ჟაკ რუსოს სიტყვები

სცდებიან ადამიანები იმიტომ კი არა,რომ არ იციან,არამედ იმიტომ,რომ ჰგონიათ–ვიცითო.