გოდერძი ჩოხელის სიტყვები

თანდათან მგლების ხროვას ემსგავსება კაცთა მოდგმა .


კონსტანტინე გამსახურდიას სიტყვები

''ისეთი მამლებიც ბევრია ამ ქვეყნად, გათენების შემდეგ რომ ჰყივიან''


იმანუელ კანტის სიტყვები

ადამიანები ერთმანეთს გაექცეოდნენ, თვითოეულის გული და სულისთქმა რომ დაფარული არ იყოს


მარტინ ლუტერ კინგის სიტყვები

"არ არის აუცილებელი ხედავდეთ კიბეს მთლიანად, საკმარისია ხედავდეთ პირველ საფეხურს და გადადგათ პირველი ნაბიჯი რწმენით"


დიალოგი მარკ ტვენთან

– საინტერესოა, სიყვარულში ბედმა გაგიღიმათ თუ არა? – ჰკითხა ნაცნობმა ქალმა მარკ ტვენს.

– არა, ჩემო კარგო, – მიუგო მან, – ერთადერთი ქალი მიყვარდა და ისიც გათხოვდა.

– ღმერთო ჩემო! – წამოიძახა ქალმა, – ვის გაჰყვა!

– მე! – თქვა მწერალმა.


კანტის ბრძნული აზრები

თვითონ იფიქრე. შენი თავი წარმოიდგინე სხვის ადგილას. იფიქრე მუდამ ისე, რომ მართალი იყო საკუთარ თავთან. ინტელექტი ადამიანს იმიტომ აქვს, რომ
შეძლოს მისი გამოყენება დამოუკიდებლად, რომ მისი გონსაწიერი იყოს საკმაოდ ფართო, ხოლო აზრები - თანმიმდევრული.


ინგა გულაშვილის გამონათქვამები


მოზომილ სიტყვას აქვს ფასი და არა მრავალსიტყვაობას.დანარჩენ იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

დაე, ჩვენი უმაღლესი მიზანი იყოს ერთი: ვილაპარაკოთ, როგორც ვგრძნობთ და ვიცხოვროთ, როგორც ვლაპარაკობთ.

სენეკა
დანარჩენ იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები


საკუთარი შვილის აღზრდის დროს განამტკიცებ რა საკუთარ ადამიანურ ღირსებას, საკუთარ თავსაც აღზრდი.

სუხომლინსკი
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


გამოჩენილი ადამიანების ბრძნული აზრები

ერთი ნაბიჯით იქნები მიზნიდან დაცილებული თუ საერთოდ ვერ მიუახლოვდები მას, ერთი და იგივეა
.
ლესინგი
დანრაჩენი იხილეთ სრულიადში


ტიციან ტაბიძე


"პირველად ვკითხე მაშინ სამშობლო ცას, სად წავიდა ჩემი ბავშვური ბედნიერება და პირველად დატოვა ცამ უპასუხოდ ჩემი კითხვა"


გოდერძი ჩოხელი

და თუ ვინმე მაინც ჯიუტად შემოგიბრუნებთ კითხვას:

- დამიმტკიცეთ, რომ არსებობს სიყვარული.

ამაზე მხოლოდ ერთი პასუხი არსებობს: სიყვარული ისეთ ბუნებისაა, დამტკიცებას არ საჭიროებს, იგი თვითონ მტკიცდება იქ, სადაც ფეხს დაადგამს!