ბერბსტი - Berbsti

კრიტიკა არის ხელოვნება-სხვის ხარჯზე ისე გამდიდრდე სულიერად, რომ ქურდობა ვერავინ შეგნიშნოს.


ბიორნე - Biorne

არაფერი ინანო!-აი, ეს არის ყოველგვარი სიბრძნის სათავე.


ბიუფონი - Biufoni

არაფერი არ არის ისე გადამდები, როგორც შეცდომა, რომელსაც მხარს უჭერს ცნობილი სახელი.


ბროდსკი იოსეფ - Brodski Iosef

ციხე არის დროის სიჭარბით კომპენსირებული სივრცის უკმარისობა.


ბუალო - Bualo

მკაცრი, ულმობელი, ჭკვიანი მეგობარი არ მოგასვენებს სანამ შეცდომას არ გამოასწორებ.


ბუასტი - Buasti

ყველა ადამიანის ყოველი სურვილი და ნატვრა ერთად, რომ ახდეს ეს დედამიწა ჯოჯოხეთად გადაიქცეოდა.


განდი - Gandi

ნუ გაწყვეტ მეგობრიბის ძაფს - თუ მისი გასკვნა მოგიწია, კვანძი სამუდამოდ დარჩება.


გაუდი ანტონიო - Gaudi Antonio

მომავლის არქიტექტორი ბუნების იმიტაციით შექმნის, ვინაიდან ეს არის ყველაზე რაციონალური, ხანგრძლივი და ეკონომიური ყველა მეთოდთაგან.


გოტიე თეოფილი - Gotie Teofile

ვისაც შეყვარებული ქალი არ უნახავს, ის ვერ იტყვის, რა არის ქალი.


გოდება - Godeba

ვისაც უღელი ხარიც არ ჰყავდა, ნახირი ჰყავს; ვისაც ბოსტანიც არა ჰქონდა, დღეს ბეღლები სავსე აქვს, დახეთ, ხელოვანი აღარ მუშაობს. ცვალებადია წუთისოფელი, ასეა ეს.


გამსახურდია კონსტანტინე - Gamsaxurdia Konstantine

ცხოვრებაში რაც არ უნდა დიდი გახდე, გახსოვდეს რომ სულ პატარა დაიბადე.


გაიბელი - Gaibel

ჭკვიანია იგი, ვინც კაი დროზე მოვა, უფო ჭკვიანია, ვინც თავის დროზე წავა.