გარე კახური საჭიდაო

გარე კახური საჭიდაო

gare kaxuri sachidao


ქართული ენის ისტორია

qartuli enis ganvitarebis etapebi warmomavloba istoria qartuli enis dialeqtebi ქართული ენის განვითარების ეტაპები წარმომავლობა ქართული ენა დიალექტები meamayeba rom var qartveli
ქართული ენა — ქართველების მშობლიური ენა, საქართველოს სახელმწიფო ენა (აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, მის პარალელურად, სახელმწიფო ენად აღიარებულია აფხაზური ენა). ქართულ ენაზე 5 მილიონზე მეტი ადამიანი ლაპარაკობს.


ქართული დამწერლობა – ისტორია

qartuli damwerloba qartuli ena erovnuli nacionaluri qartuli anbani qartvelebi saqartvelo vamayob rom var qartveli ასომთავრული ქართული ანბანი
ქართული დამწერლობა — ანბანური ტიპის თავისთავადი, თვითმყოფადი სისტემა, რომელსაც ქართველური ენები (ძირითადად ქართული) იყენებს, დროგამოშვებით კი სხვა კავკასიური ენებიც (მათ შორის ოსური და აფხაზური ენები 1940-იან წლებში). თანამედროვე ანბანს 33 ასო აქვს, ძველ ქართულ ანბანში კი 38 ასო-ნიშანი იყო, რომელთაგან ხუთი თანამედროვე ქართულში აღარ გამოიყენება. ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში ნაცრისფრად აღნიშნულია ასოები, რომლებიც ამჟამად არ გამოიყენება. ქართული გადმოცემის თანახმად, ქართული დამწერლობა იბერიის პირველმა მეფემ — ფარნავაზ I-მა შექმნა


რით გამოირჩევა მსოფლიოს 14 დამწერლობაში ქართული დამწერლობა?!

rit gansxvavdeba msofliso 14 damwerlobashi qartuli damwerloba qartuli ena erovnuli nacionaluri qartuli anbani qartvelebi saqartvelo vamayob rom var qartveli
კაცობრიობამ ხანგრძლივი გზა განვლო ვიდრე დამწერლობის ყველაზე სრულყოფილ სისტემას – ანბანურ ანუ წმინდა ფონეტიკურ დამწერლობას შექმნიდა. ანბანური დამწერლობა ენის ფონეტიკას, მის სტრუქტურას უკეთ ასახავს. დამწერლობა ცდილობს შეძლებისამებრ ზუსტად გადმოსცეს ენის თავისებურებანი, ენის ფენომენი. რაც უფრო უკეთ ახერხებს ამას დამწერლობა მით უფრო სრულყოფილია იგი. დამწერლობა მეტყველების გრაფიკული ფიქსაციაა.


გერგეტის ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი

geretis yovladwminda samebis tadzari XIV saukunis dzeglia istoriuli adgilebi saqartvelo meamayeba rom var qartveli
გერგეტის ყოვლადწმიდა სამების ტაძარი XIV საუკუნის ძეგლია.
უძველესი დროიდან სამების ტაძრის ყმებად გერგეტეველები ითვლებოდნენ. მათ ჰქონდათ ეკლესიის მოვლა-პატრონობის პატივი. მიმდებარე მიწები მთლიანად მონასტრის საკუთრებას წარმოადგენდა. ჩვენი ქვეყნისათვის სახიფათო და განსაცდელებით აღსავსე წლებში ეკლესიის უდიდეს სიწმიდეებს, მათ შორის, წმიდა ნინოს ჯვარს და მაცხოვრის სამსჭვალს გერგეტის ყოვლადწმიდა სამების ტაძარი იცავდა.


Gergeti Trinity Church (Georgian: წმინდა სამება, Tsminda Sameba)

გერგეთი წმინდა სამება ეკლესია ისტორიული ადგილები istoriuli adgilebi saqartvelo
Gergeti Trinity Church (Georgian: წმინდა სამება, Tsminda Sameba) is a popular name for Holy Trinity Church near the village of Gergeti in the Republic of Georgia. The church is situated on the right bank of the river Chkheri (the left tributary of the river Terek), at an elevation of 2170 meters, under Mount Kazbegi.


კახაბერ ჭიჭინაძე

ზღვა დაიცალა წვეთ წვეთად იცი?

გუშინ ვიყავი ეკლესიაში,
სიხარულ ვპოვე მორწმუნე ერის,
გავსებულიყო ტაძარი დიდი ,
ტევა არ იყო ხალხისა შიგნით,


ცეკვა ყაზბეგური

yazbeguri qartuli xalxuri cekva qartuli folklori qartuli kultura qartuli tradiciebi xelovneba
საქართველოს მთიანეთში დაბადებული ეს ცეკვა, თავისი შინაარსითა და ქორეოგრაფიული მონახაზით, გარკვეულწილად ასახავს კიდეც მთის ცხოვრებისთვის დამახასიათებელ მკაცრ და ხისტ ატმოსფეროს, რაც საცეკვაო მოძრაობების დინამიზმსა და სიზუსტეში გამოიხატება. აღსანიშნავია ის გარემოებაც რომ ამ ცეკვას მხოლოდ მამაკაცები ასრულებენ და ეს ასპექტი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, მთის ბინადართათვის დამახასიათებელ ხასიათის სიმტკიცესა და მდგრადობას, რომლის წარმოჩენაც ცეკვა ”ყაზბეგურის” მთავარი ლაიტმოტივია.


ვენახი

a momicia dalocvili venaxi chemi
ა მომიცია დალოცვილი ვენახი ჩემი,
მას მოუარე, მასში ოფლი ჩაღვრილა ბევრი,
ისე შეჰყარე რომ ამ მტევანს არ აკლდეს ერთი,
მისი ნათელით დაამარცხე ყოველი ბნელი,


მეამაყება, რომ ქართველი ვარ!

meamayeba rom qartveli var, სხვა საქართველო სად არის georgia grigol orbeliani
ცისკარმან აღმოსავლეთი ვარდისა ფერად შეჰღება,

ცას სიხარული მოჰფინა და ქვეყანასა შვენება!

აენთნენ ცეცხლის ალებრივ შორს გაბნეულნი ღრუბელნი;

ცა მშვენიერობს, ნათლდება... მასა შევნატრით მხილველნი!


გრიგოლ ორბელიანი