ნანა სელეპანოვა- მე ასეთი საქართველო მიყვარს

 (ხმები: 3)ჩ ოხის ქამარზე სამასრეს
ე რთვის პერანგი მზისფერი,
მ კერდს მოფენილი საწამლე,
ი ს სამოსელი პირველი.
ს ვანეთის ლემი და ლილე,
ა ნბანი სიტყვაკაზმული,
ქ ართლ-კახეთს მეფე ერეკლე,
ა რაგველების ტყაპუჭი.
რ უსთველის ლექსი ხატულა,
თ რიალეთს ახსოვს დიდგორი,
ვ ელს სამარგალოს მარულა,
ე გრისს ფასისი, რიონი.
ლ ეჩაქი,რომ იფრიალებს რისხვად,
ო, ასეთი საქართველო მიყვარს!

ნანა სელეპანოვაLoading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.