Otia zedginidze - ნუ დამიტირებ ქალაუ

 (ხმები: 3)


ნუ დამიტირებ ქალაუ
ცრემლს ნუ დამაღვრი მკერდზედა
შენი ღირს არა ვიყავი
შემოგხვეოდი წელზედა,
შენს გვერდით წოლა მეწადა,
შენს მკერდზე ხელის ფათური,
მიყვარდა შენი ალერსი
ხელ და ხელ გადახლართული,
ახლა მე ტყვიამ მიმსხვერპლა
დამესო გულში მწარადა,
შენი ადგილი წამართვა
თან გამისტუმრა სხვაგანა,
ნუ დამიტირებ ქალაუ
ცრემლს ნუ დამაღვრი მკერდზედა
არ მინდა ცრემლი გდიოდეს
თანაც ტიროდე ჩემზედა,
მიყვარდა შენთან ტრფიალი
შენი ფერება მიყვარდა
შენი უმანკო სული და
შენში სიცოცხლე მიყვარდა,
ნუ დამიტირებ ქალაუ
ცრემლს ნუ დამაღვრი მკერდზედა
შენი ღირს არა ვიყავი
შემოგხვეოდი წელზედა.

01. 25. 2015
ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.