მერაბ სალუქვაძე - ყოველი დღე

 (ხმები: 2)ვნატრობდი ახალი დღის დაბადებას
მაგრამ წინა დღე მეორდებოდა,
ყვავილნარებში დამჭკნარი ფესვით
ხე კი უწყლობით დარდით კვდებოდა...
მას არ შველოდა პეშვით წყლის დასხმა
მისი გული კი ფიქრში ჭკნებოდა,
ელოდა მხოლოდ ნიაღვრის მოსვლას
და ხმელი ბოლი ზედ ასკდებოდა..
ცა მოქარგულა როგორც მიტკალი
მზემ გადახედა ოქროს სხივებით,
ფესვებთან ეტრფის ნედლი ბალახი
და სოლოს უკრავს დილის ნიავი..
ფესვი კვდებოდა დღითა და ღამით
მაგრამ საშველი არსად არ ჩანდა,
დატრიალებდნენ თავზე მერცხლები
ბუნებაც თრთოლვით მასთან კვნესოდა..
ყვავილნარებში ფესვი ჭკნებოდა
გულით სათუთი მუდამ წყლიანი,
ვნატრობდი ახალი დღის დაბადებას
მაგრამ წინა დღე მეორდებოდა...

მერაბ სალუქვაძე
ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.