ივლიტა გოლეთიანი - მიმიღე შენად !

 (ხმები: 3)


მიმიღე შენად !
ვით სტუმარი ვვიდოდე სანამ ?!
ვიაროთ ერთად !
და სანამ დილით მზე გვიძღვნის სალამს
ვყვარობდეთ ერთურთს !
ვმართავდეთ ფერხულს ჭირთან და ლხინთან,
ვბოჭავდეთ პეშვით სიცოცხლის მისხალს,
დაგვაყრის ვიდრე სოფელი რისხვას,
ჩავჭიდოთ ხელი !
დე, გაწყრეს მტერი !
ნაწილი მთელის შენს პასუხს ელის !
სანამ გვიყოფდეს საწუთრო ოინს,
და გვაკმარებდეს სხივებში ლივლივს,
მიმიღე შენად ! ვიაროთ ერთად !
შევერთოთ მთაში ირმების ყვირილს !

ივლიტა (იკა გოლეთიანი)Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.