ნანა სელეპანოვა - ხმა განწირული

 (ხმები: 1)


ხ ვალინდელი დღე აღარ დადგება,
მ ეც არ დაგიკრეფ იებს დილამდე,
ა ღარც შენ იტყვი-დილა გათენდა,
გ ულს ვერ უბრძანებ, ისევ გიყვარდეს!
ა მ გაზაფხულსაც ფოთლები სცვივა...
ნ აყოფს ვერ ისხავს ხე შემოდგომის,
წ ვიმის წვეთები ზეციდან ცვივა...
ი სევ ღამეა ფიქრის და გლოვის!
რ ოგორ მინდოდა, ჩვენი გაცნობა
უ ღირს საქციელს არ დაეჩრდილა,
ლ ურჯი იებით ვერ გეგებები,
ი სევ მარტო ვარ, შენც დარჩი სხვისა!Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.