ვაჟა - ფშაველასვაჟა - ფშაველას

ფშაველი რომ ვარ
ღვთის მადლია
რაღა თქმა უნდა,
აქ ქვაც საუბრობს,
მისტიური
ხდება ყოველი...
მიწა მეძახის,
ფუძე მიხმობს
გაბიდაურთა,
ძმად მეგულება
ყველა თუში,
ყველა ფხოველი...

ერს უწინამძღვრა
ხევისბერმა
ფშავში შობილმა,
პოეტის სიტყვა
ღვთის სიტყვაა,
სიტყვა მზეგრძელი...
ვაჟა მთა იყო,
მთასთან ჯიბრი
სად გაგონილა?!
ისიც საქმეა -
ფშაველობა
თუკი შევძელი...


დათო ახლოურიLoading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.