ვახტანგ VI

ამირან-ნასარიანი


თეიმურაზ I

გმირი ანაბაჯის ლექსი


მაჭავარიანი მუხრან

ვახტანგი


ორბელიანი ვახტანგ

ჯვარი ვაზისა


სუმბაძე დარეჯან

თანა ხმა


შენგელიძე სალომე

სიყვარულსა და სხვა დემონებზე


შოთა რუსთაველი "ვეფხისტყაოსანი"

"ვეფხისტყაოსანი", თავები: 1-83


შოთა რუსთაველი "ვეფხისტყაოსანი"

"ვეფხისტყაოსანი", თავები: 1-83


შოთა რუსთაველი "ვეფხისტყაოსანი"

"ვეფხისტყაოსანი", თავები: 84 - 176


შოთა რუსთაველი "ვეფხისტყაოსანი"

"ვეფხისტყაოსანი", თავები: 177 - 279


შოთა რუსთაველი "ვეფხისტყაოსანი"

"ვეფხისტყაოსანი", თავები: 280 - 390


შოთა რუსთაველი "ვეფხისტყაოსანი"

"ვეფხისტყაოსანი", თავები: 391 - 462