ხეთაგათი კოსტა - Khetagati Kosta

კოსტა ხეთაგათი - Konstantin (Kosta) Khetagkati (Ossetic: Хетæгкаты Къоста),
Kosta Khetagurov, Коста Хетагуров (1859-1906)


ხარაძე ევგენი - Kharadze Evgeni

ევგენი ხარაძე – Evgeni Kharadze (1907-2001)


ხონელი მოსე XII ს. - Mose Khoneli XII

მოსე ხონელი XII ს.

ქართველი მწერალი, კლასიკური ხანის

ქართული საერო მწერლობის ძეგლის “ამირანდარეჯანიანის” ავტორი

Mose Khoneli XII


ხელაშვილი მიხა - Khelashvili Mikha

მიხა ხელაშვილი – Mikha Khelashvili (1900 – 1925)


ხორავა აკაკი - Khorava Akaki

აკაკი ხორავა – Akaki Khorava (1895-1972)


ხუნდაზე სილოვან - Khundadze Silovan

სილოვან ხუნდაძე – Silovan Khundadze (1860-1928)


ჯავახაძე ვახტანგ - Javakhadze Vakhtang

ვახტანგ ჯავახაძე - Vakhtang Javakhadze


ჯავახიშვილი ივანე - Javakhishvili Ivane

ივანე ჯავახიშვილი – Ivane Javakhishvili (1876-1940)


ჯავახიშვილი მიხეილ - Javakhishvili Mikheil

მიხეილ ჯავახიშვილი – Mikheil Javakhishvili (1880-1937)


ჯანელიძე ალექსანდრე - Janelidze Aleqsandre

ალექსანდრე ჯანელიძე – Aleqsander Janelidze (1888-1975)


ჯაფარიძე მედეა - Jafaridze Medea

მედეა ჯაფარიძე – Medea Japaridze (1923 – 1994)


ჯუანშერიანი ჯუანშერ- Juansheriani Juansher

ჯუანშერ ჯუანშერიანი - Juansher Juansheriani