ჯანაშია სიმონ -Janashia Simon

სიმონ ჯანაშია – Simon Janashia (1900-1947)
ჯანელიძე ალექსანდრე - Janelidze Aleksandre

ალექსანდრე ჯანელიძე - Aleksandre Janelidze