მრევლიშვილი მაყვალა

მრევლიშვილი მაყვალა


მეტრეველი როინ

როინ მეტრეველი – Roin Metreveli


მიქელაძე ევგენი

ევგენი მიქელაძე – Evgeni Mikeladze (1903-1937)


მორჩილაძე აკა - Morchiladze Aka

აკა მორჩილაძე – Aka Morchiladze (1966)


მრევლიშვილი ალექსანდრე

ალექსანდრე მრევლიშვილი – Aleksandre Mrevlishvili (1866-1933)


მღვიმელი შიო

შიო მღვიმელი – Shio Mgvimeli (1866 – 1933)


ნადირაძე კოლაუ

კოლაუ ნადირაძე – Kolau Nadiradze (1895-1990)


ნარსია ნოდარი

ნოდარ ნარსია – Nodar Narsia (1951-1991)


ნასიძე სულხან

სულხან ნასიძე – Sulkhan Nasidze (1927-1996)


ნიკოლაძე ნიკო

ნიკო ნიკოლაძე – Niko Nikoladze (1843-1928)


ნინოშვილი ეგნატე

ეგნატე ნინოშვილი – Egnate Ninoshvili (1859 – 1894)


ნიშნიანიძე შოთა

შოთა ნიშნიანიძე – Shota Nishnianidze (1929-1999)