დათო არახამია - საჭირბოროტოდ

უმანკოებას ამკობს სიმშვიდე,
უხმობს ძველ გზირებს მყობადის მრწამსი.
გამოიკვეთა ნიღბის სიფითრე,
დასახვეწია მეობის ფასი.

dato araxamia sachirborotod poezia literatura


დათო არახამია - მინდა რომ


ლაჟვარდს რომ ცრემლები დასცვივდა,
შორეთში გრგვინავდა გრიგალი.
ბინდბუნდის ჩამსხვრეულ სარკმლიდან,
გამოკრთა ნატიფი ცისკარი.

dato araxamia mnda rom poezia literatura


დათო არახამია - ფიქრებს ავყევი

მდელო ადუღდა სხივთა თაკარით,
ჭალამ გაშალა ზურმუხტის ფარჩა.
სტრიქონში წივის მარცვლების ქარი,
რითმის გნიასში სიცხადე არ ჩანს.


დათო არახამია - სანუგეშოა


მოლოდინს ძერწავს სიმართლის განცდა,
მოსაჩვენებლად ნიღაბს ვერ ირგებს.
ჩამოეშვება ჯურღმულის ფარდა
და ჩემი წილი სვეც ვერ შევირგე.

dato araxamia sanugeshoa poezia tanamedrove mwerlebi


დათო არახამია - ანაზდეულად

ყივჩაღი საწყის ბრძოლის ველს ზვერავს,
საჭირბოროტოდ შემართავს ფრანგულს;
გაცვეთილ ჭირის მოლოდინს ძერწავს,
ანაზდეულად მიქეზებს ამ გულს.


ვუსაყდრისო

გავუსასტიკდი ჟამთა დინებას,
აზრთა ქარიშხლის დამადგა რისხვა.
სამყარო ნისლით გადაფითრდება
და განსხივება მოთხოვნად იქცა.


დათო არახამია - ვუსაყდრისო

გავუსასტიკდი ჟამთა დინებას,
აზრთა ქარიშხლის დამადგა რისხვა.
სამყარო ნისლით გადაფითრდება
და განსხივება მოთხოვნად იქცა.

dato araxamia vusaydrisi poezia literatura tanamedrove mwerlebi


დათო არახამია - კვლავ ჩხერიმელა

კვლავ ჩხერიმელა

წინაპართ ძვლების ჩურჩულის ექო,
მთებს რომ ეხვევა ყელზე ნისლივით.
თვალს გადავავლებ სერსა და ბექობს,
ციმციმ შევიგრძნობ გულბოყვს დილის მზით.

dato araxamia kvlav chxerimela


დიკა სალაყაია - ყოველ გაზაფხულზე თავიდან შეგიყვარებ

ყოველ გაზაფხულზე თავიდან შეგიყვარებ,
ზამთრამდე გაგაყოლებ სითბოს,
მეათედ, მეასედ გეტყვი, რომ ჩემი ხარ-
ჩემსავით არავინ...არავინ გიცნობს....

dika salayaia yovel gazafxulze tavidan shegiyvareb


მერაბ სალუქვაძე - უსათაურო

შენი ნატყორცნი ისარი.
პირდაპირ ხვდება გულს,
ხვდება და ისე მიდიხარ
არც გახსენდები სულ..

merab saluqvadze usatauro poezia literatura


მერაბ სალუქვაძე - მადლობელი ვარ


მადლობელი ვარ, იმ ლამაზ ღამის
ლამაზ მკერდ–ტუჩზე როცა გეხები,
მადლობელი ვარ, შენთან შეხვედრის
ერთხელ რომ გპოვე ცრემლით ნუგეშით..


merab saluqvadze madlobeli var


მერაბ სალუქვაძე - მწარე აპრილი

მწარე აპრილი

მე შენზე მეტად არვინ მიყვარდა
შენ იყავ ჩემთვის შუქის აჩრდილი,
შენა ხარ ჩემი მკვდარი იარა
მოურჩენელი, როგორც აპრილი..


merab saluqvadze mware aprili poezia