მერაბ სალუქვაძე - შავთეთრი დილა


უშენოდ აზვირთდა ნატანჯი მიწა
მდინარეს ერთვის ცრემლები შენი,
შავი ნაბადი მოუსხამს ფარჩას
და ოხშივარი აუდის ფერის..

merab saluqvadze shavtetri dila poezia


მერაბ სალუქვაძე - ჩემი ბავშვობა

მოუქარგავს წმინდა ვნებას
ვარსკვლავებით ღამე,
ნისლებს აღარ ეკარება
გაფერმკრთალდა მთვარე..მერაბ სალუქვაძე - უსათაურო

ვერავითარი ჭექა–ქუხილი ვერ შემაშინებს,
ვერავითარი ქარ–ბორბალა მე ვერ წამიღებს,
წვიმის წვეთებმა შეიძლება მარტო დამნამოს
შენმა სიშორემ, მონატრებამ, ცრემლად დამღვაროს..


მერაბ სალუქვაძე - უსათაურო

შენი ნატყორცნი ისარი.
პირდაპირ ხვდება გულს,
ხვდება და ისე მიდიხარ
არც გახსენდები სულ..

merab saluqvadze usatauro poezia literatura


მერაბ სალუქვაძე - მადლობელი ვარ


მადლობელი ვარ, იმ ლამაზ ღამის
ლამაზ მკერდ–ტუჩზე როცა გეხები,
მადლობელი ვარ, შენთან შეხვედრის
ერთხელ რომ გპოვე ცრემლით ნუგეშით..


merab saluqvadze madlobeli var


მერაბ სალუქვაძე - მწარე აპრილი

– მწარე აპრილი –

მე შენზე მეტად, არვინ მიყვარდა,
შენ იყავ ჩემთვის შუქის აჩრდილი,
შენა ხარ ჩემი, – მკვდარი იარა,
მოურჩენელი, როგორც აპრილი..


მერაბ სალუქვაძე - სიცოცხლის არია

ყვავილი ხომ ქალია
ფუტკარი კი პოეტი,
ყველამ სული დალია
თუ რითმები მკვდარია..

merab saluqvadze sicocxlis aria tanamedrove mwerlebi


მერაბ სალუქვაძე - მონატრები


ოდესღაც ვეღარ გნახავ
ის დღე წაიღოს ქარმა,
როდესაც მომაგონდები
ცრემლი მადგება თვალთან..

merab saluqvadze momenatrebi tanamedrove mwerlebi


მერაბ სალუქვაძე - იქ სადაც ისევ მელოდებიან


იქ სადღაც, ისევ მელოდებიან
იქ არსად, არსაიდან მოსჩანს სხვა გამოსავალი,
მაშ დავივიწყოთ ჩემო კარგო, ნუღარ დამელოდები
ვიწრო ბილიკი დაინისლა, ჩაქრა გზები ჩემთვის სავალი..

merab saluqvadze iq sadac isev melodebian tanamedrove mwerlebi


მერაბ სალუქვაძე - ნინო თოიძის ხსოვნას

ამ ლექსს ვუძღვნი ჩემს თანაკლასელ 9 აპრილს გარდაცვლილ ნინო თოიძის ხსოვნას..

აპრილი ნინო

შენ ყვავ–ყორნებთან სულით მებრძოლო
სამშობლოს გულთან ახლოს მყოფელო,
ცრემლო ზვარაკად გადავარცხნილო
საქართველოსთვის თავდადებულო...

merab saluqvadze nino toidzis xsovnas


მერაბ სალუქვაძე - ფერების ცვლაში

გაზაფხული ფერების ცვლაში
მე დღეს შევიცან გაზაფხული ფერების ცვლაში,
ეს ფერებია ასე ნარ–ნარი, სულ რომ ყვავილობს,
ფერი სიცოცხლის, ფერი სიკეთის, ასიათასი

merab saluqvadze ferebis cvlashi tanamedrove mwerlebi


მერაბ სალუქვაძე - ვუძღვნი დედაჩემის ხსოვნას

ვუძღვნი დედაჩემის ხსოვნას ..ტკივილი დედაა .. რაც ერთი წამით არ გამნელებია...