ფიქრის ტევრები

ლურჯი ფიფქების თოვა მესიზმრა,
აღსარებისთვის დრო რჩება მცირე,
ცხოვრება მიდის უჩუმრად,მდორეთ
მე და შენს შორის გაუსვამთ ტირე,


ფიქრის ტევრები

ვიცი, გაგყიდე ოცდაათ ვერცხლად,
ვიცი, უარი სამჯერ ვთქვი შენზე,
ვიცი არ ვზიდე მე შენი ჯვარი
და მე გაგაკარ ლურსმნებით ხეზე


ფიქრის ტევრები

ბროწეულების დრო.....
შმოდგომა
და იქვე ზამთარი,
მო,სიყვარულო,მო
იყავმეკვლე და ღამის ამქარი...
ბროწეულები დრო
დელგმა წვიმები და ნისლის კალთა...
მო,სიყვარულო,მო
შემხსენ სიკვდილის ბალთა.


ფიქრის ტევრები

მზის ერთი წვეთი,
მსუსხავი დილა,
მჭექარე მარტმა
შემომკრა სილა.