მიკვირს

შფოთვა დასრულდა,
მაგრამ რატომღაც
არ მიხარია.