ბექა ბრეგაძე – სიტყვის მათხოვარი

რად არ შეისმინე ჩემი ნათხოვარი,
იმიტომ რომ არ ვარ სიტყვის მათხოვარი,
მე ხომ ვასრულებდი გულით დანაპირს,
მე ხომ შენს სახლში ვხედავდი ნაპირს.
sityvis matxovari leqsebi beqa bregadze