"მზე-ღმერთის მესაიდუმლე"

 (ხმები: 4)



მზე-ღმერთის მესაიდუმლე,
მთა-მზისა, ყანა-მზისაო,
ცამ, ვარო სიყვარულისა
და სიყვარული ცისაობს.
მწვანე ბილიკი-ცოცხლისა,
თეთრი ბილიკი-მკვდრისაო,
მარადიული ძუძუმტე
დღე-ღამის, ღამე-დღისაო,
ერთ ხატში გამოცხადება
სიცოცხლე-სიკვდილისაო,
ჩვენ-ნათება და წყალობა,
ელვარება და მკრთალობა
იმათი სანთლებისაო



ვაჟა ხორნაული




ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.