ნანა სელეპანოვა - რო მახვიდოდე ტკბილლექსავ

 (ხმები: 0)


რო მახვიდოდე
ტკბილლექსავ,
რო გვერდზეც
მამიჯდებოდე,
ზამთარ მაგიქსოვ
წინდზებრას,
მემრ ფიფქებ
დაგეყრებოდე.
შენთვინამც
დავიარები
ჭრელაჭრულება
კაბითა,
ერთ კოცნა,
ეგებ მაღირსო,
თუნდ ერთხელ,
მაცდურთვალებავ,
ქუჩებს არ
ავუყვებოდი
მანჭვაგრეხვით
და პრანჭვითა,
ნეტამცა,
შეგყვარებოდი,
შენ ჩემებრ
გადუყვარებლად...
ჩემთვინა,
მარტო ჩემთვინა,
ხმალაბჯარ
გადაიგდებდი,
მოღიავებულ
მკერდზედა,
თეთრნაბად
ჩამაიცმევდი?
მაგრამ, ვაი, რო
გეძნელა,
ვერ იქორწინე
ჩემზედა,
ბეჭედ არ ჩამაცვ
ხელზედა.
არ გასჭრა
არცა წინდებმა,
არცა ტანისა
გრეხვამა,
არც ჩემმა ფრთიან
სიტყვებმა
და არც ცრემლების
დენამა.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.