წლებმა გადარეცხა შენგან სიამაყე

 (ხმები: 8)წლებმა გადარეცხა
შენგან სიამაყე,
მოჩანს ცივი მზერა
დროით დათრგუნული;

ნეტავ საით მიდის
გრძნობის სიალაღე,
თვალთა ელვარება,
ძრწოლა დემონური.

კაბა რომ ჩაგიცვამს
სადა და უბრალო,
რატომ დაივიწყე
სტილი სულ მოდური;

იქნებ შეგეშალა
რამე ცხოვრებაში,
დრომ არ გაპატია
ცდომა ედემური.

წლებმა გადარეცხა
ფერთა სიელვარე,
მოჩანს შეფითრება
ჩუმად შეპუდრული;

სადღაც დაკარგულა
ღაწვის სიავარდე,
სევდას დაუდუმავს
ბაგე მოკუმული
ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.