ვარ მოწყენილი

 (ხმები: 0)


ვარ მოწყენილი
var mowyenili
ვარ მოწყენილი ვით ზამთარში ნაზი ბეღურა.
ვით შემოდგომის ღამეებში თეთრი ვერსალი.
შენს სილამაზეს ჩემი ტრფობა ესაფეხურა.
ვარ მოწყენილი, ვით ზამთარში ნაზი ბეღურა.
მე განშორების ცივი თოვლი დიდხანს მეხურა.
ვტიროდი ხარბად - მარტოობით ნაალერსალი.
ვარ მოწყენილი, ვით ზამთარში ნაზი ბეღურა.
ვით შემოდგომის ღამეებში თეთრი ვერსალი.
ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.