ქალთა შორის ყველაზე გავრცელებული შიშები

მეცნიერებმა ჩაატარეს სპეციალური კვლევა და სცადეს გაერკვიათ რისი ეშინიათ ქალებს.

ქალთა შორის ყველაზე გავრცელებული შიშები აღმოჩნდა:

1. ოჯახის წევრების დაკარგვის შიში

2. ცოცხლად დამარხვის შიში.


იცოდით რომ?

1.იცოდით თუ არა რომ ადამიანი მთელი თავისი ცხოვრების განმავლობაში იმდენ ხანს ეძებს დისტანციონს რომ ეს დრო რომ შევკრიბოთ დაახლოვებით 8 თვეს გაუტოლდება

2.იცოდით თუ არა რომ ამაზონი ზოგიერთ ადგილებში სიგანეში 100 კმ აღწევს?

3.იცოდით თუ არა რომ ადამიანის თვალი საგანს უკუღმა აღიქვამს ხოლო შემდგომ ტვინში არსებული განყოფილება ასწორებს გამოსახულებას?


ხშირად დაშვებული გრამატიკული შეცდომები

არ არის სწორი: ბევრი შეცდომები, ბევრი შენობები, ბევრი კარებებები, მრავალი დღესასწაულები, მილიონობით მოხუცებულები და ა.შ.
სწორია: ბევრი შეცდომა, ბევრი შენობა, ბევრი კარი, მრავალი დღესასწაული, მილიონობით მოხუცებული…

ახსნა: სიმრვლის გამომხატველ სიტყვასთან ერთად მრავლობით რიცხვში არ იხმარება არსებითი სახელი….


მურსის ტომი

მურსის (მეორენაირად მურზუ) ტომი სამხრეთ ეთიოპიაში, სუდანის საზღვარზე, ე.წ. “ომოს ზონაში” ცხოვრობს.

2007 წლის მონაცემებით, მათი რაოდენობა შეადგენდა 7500-ს. საცხოვრებელი ტერიტორია ბუნებრივად იზოლირებულია მდინარე ომოსა და მისი შენაკადის, მაგოს გამო.

მურსის ტომს აქვს საკუთარი ენა, რომელსაც მურსის ენას უწოდებენ და აღმოსავლეთ სუდანურ დიალექტს მიეკუთვნება. ყველაზე მეტად (80%-ით) მიაგავს სურის და კვეგუს დიალექტებს.


შემთხვევები, რომლებიც აღმოჩენა გახდა

ათეულობით ნივთი, რომელსაც ყოველდღიურად ვიყენებთ უბრალო შემთხვევითობის წყალობით შეიქმნა. ყველაზე ცნობილი შემთხვევითი აღმოჩენა კოლუმბის მიერ ამერიკის აღმოჩენაა, რომელიც სინამდვილეში აზიისკენ მიცურავდა.


ყავის საიდუმლო

ყავა ნამდვილად უნიკალური სასმელია. მეცნიერებმა დღემდე ვერ ახსნეს მისი საიდუმლო და ვერ დაადგინეს მისი თვისებები. კოფეინის გამოყენების სფერო მეტად დიდია, ამიტომ მნიშვნელოვანია ამ ენერგეტიკის ყოველმხრივი შესწავლა.


რა არის სოციალიზმი

სოციალიზმი — იდეოლოგია, რომელიც ითვალისწინებს სოციალური თანასწორობის პრინციპებზე დამყარებული საზოგადოების მშენებლობას; ასევე საზოგადოებრივი სისტემა, რომელიც ასეთ პრინციპებს ემყარება; პოლიტიკური მიმართულება; საზოგადოებრივ-ეკონომიკური ფორმაცია, რომელშიც წარმოების საშუალებები საზოგადოებრივ საკუთრებაშია.
სოციალიზმი ქადაგებს ადამიანის მიერ სხვა ადამიანის ექსპლუატაციის ყველა ფორმების ლიკვიდაციას. სოციალისტურ საზოგადოებაში მიღწეულია სრული სახალხო მმართველობა, სოციალური თანასწორობა, მაქსიმალურად მინიმუმამდეა დაყვანილი ეკონომიკური დიფერენციაცია; გარანტირებულია ადამიანის უფლებები და თავისუფლება


რა არის ფაშიზმი

ფაშიზმი (იტალ. fascismo) - პოლიტიკური მიმდინარეობა. წარმოიშვა იტალიაში, რომლის ფუძემდებელიც იყო ბენიტო მუსოლინი. მოგვიანებით მისმა იდეებმა პოპულარობა ჰპოვა ცენტრალურ და დასავლეთ ევროპაში, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომში გერმანიის დამარცხების შემდეგ მრავალ სახელმწიფოში ხსენებული იდეოლოგია აკრძალულ იქნა. მოგვიანებით ფაშიზმის იდეებმა გამოძახილი ჰპოვა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, თუმცა ყოველი მათგანი არასტაბილურ და არასერიოზულ ხასიათს ატარებდა.


რა არის ლიბერალიზმი

ლიბერალიზმი (ფრანგ. libéralisme) — იდეოლოგია, ფილოსოფიური შეხედულება და პოლიტიკური ტრადიცია, რომლის მიხედვით თავისუფლება ძირითადი პოლიტიკური ღირებულებაა. იდეოლოგია დასავლეთის განმანათლებლობის ეპოქაში (ფრანგ. siècle des lumières, გერმ. Aufklärung) იღებს დასაბამს, თუმცა ტერმინი ამჟამად გაცილებით მრავალფეროვან პოლიტიკურ ნააზრევს მოიცავს.


რა არის ნაციონალიზმი

ნაციონალიზმი — იდეოლოგია, რომლის მიხედვითაც ერი ანუ "ნაცია" (ლათ.: Nacia) არის საზოგადოების ფუნდამენტური ნაწილი და ქვაკუთხედი. ამასთანავე ერის ინტერესი და ერთგულება ყველა ჯგუფისა და ინდივიდუალის ინტერესზე მაღლა უნდა იდგეს. თავდაპირველი ნაციონალისტური (ეროვნული) მოძრაობები ჩამოყალიბდა საფრანგეთში მეფის დასამხობად მოწყობილ 1793 წლის რევოლუციის შემდეგ. მოგვიანებით XIX საუკუნეში ნაციონალისტუმა იდეებმა მოიცვა ევროპის მრავალი ქვეყანა. ამ პერიოდში გერმანიაში ოტო ფონ ბისმარკის ნაციონალური მთავრობა მოვიდა, საფრანგეთში ნაპოლეოონმა გაიმარჯვა, იტალიაში ნაციონალისტების წინსვლის შემდეგ ქვეყანა გაერთიანდა. XX საუკუნის ორი მსოფლიო ომის მიზეზი რადიკალური ნაციონალისტური იდეები გახდა. ამის გამო 1945 წლის შემდეგ ევროპაში რადიკალურმა ნაციონალიზმმა კრახი განიცადა. 1988-1991 წლებში საბჭოთა კავშირის დაშლამ ხელი შეუწყო ნაციონალიზმის გაძლიერებას აღმოსავლეთ ევროპასა და ამიერკავკასიაში.


რა არის დემოკრატია

დემოკრატია (ბერძნ. δήμος „დემოს“ — ხალხი; κράτος „კრატოს“ — კანონი, ძალა) — სახელმწიფო მართვის ფორმა, როდესაც მთელი ძალაუფლება უშუალოდ ხალხს ან მათ წარმომადგენლებს ეკუთვნით. დემოკრატიის უმთავრესი მოთხოვნებია – არჩევითობა და მოკლევადიანობა. გარდა ამისა ცნება დემოკრატია მოიცავს მთელ რიგ უფლებებსა და თავისუფლებებს, რომელთაც ბუნება ანიჭებს ყოველ ადამიანს განურჩევლად მისი რასული, ეთნიკური, კონფესიური, რელიგიური, სოციალური, იდეოლოგიური თუ სხვა კუთვნილებისა


რა არის ანარქიზმი

ანარქიზმი ( ბერძნ. αναρχία - უხელისუფლეობა) — მსოფლმხედველობა, რომელიც ეწინააღმდეგება მმართველობის ყველა ფორმას და საშუალებას. კერძოდ, ანარქისტები უარყოფენ სახელმწიფოს, პოლიტიკური ხელისუფლების ან რაიმე სხვა იერარქიული მმართველობის არსებობის საჭიროებას და მიისწრაფიან მათი ამოფხვრისკენ.