გრეგორ მენდელი - Gregor Mendeli

 (ხმები: 4)


პირველი მნიშვნელოვანი აღმოჩენები გენეტიკაში ჩეხ ბერს, გრეგორ მენდელს ეკუთვნის. 1856 წელს მენდელი ბარდის ჯიშზე ექსპერიმენტებს ატარებდა. ერთ–ერთი ექსპერიმენტის დროს მან თეთრყვავილიანი და მეწამულყვავილიანი მცენარეები შეაჯვარა. იმის ნაცვლად, რომ ახალ მცენარეებს ორივე ფერის ყვავილები გამოესხა, ყველა ყვავილი მხოლოდ მეწამული იყო.
ეს მოვლენა რომ ავხსნათ, უნდა გავიხსენოთ, რომ ქრომოსომები წყვილებად არსებობს, ამიტომ თითოეულ მცენარეს ყვავილის ფერის შესაბამისი ორი გენი აქვს. მენდელმა აჩვენა, რომ მეწამული ყვავილების შესაბამისი გენები (A) დომინირებს თეთრი ყვავილების შესაბამის გენებზე (a). ასე რომ, თუ მცენარეს ერთი მეწამული ყვავილის გენი და ერთი თეთრი ყვავილის გენი აქვს, მაშინ ამ მცენარეს მეწამული ყვავილები ექნება. თეთრი ყვავილების შესაბამის გენს რეცესიული გენი ეწოდება. ის მხოლოდ მაშინ მჟღავნდება, როცა მცენარეს თეთრი ყვავილის შესაბამისი ორი გენი აქვს.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.