ძმადგაფიცვის ტრადიცია ხევში

ძმადგაფიცვის ტრადიცია ხევში

(dzmadgaficvis tradicia xevshi)


მოხევეთა ზნე-ჩვეულების სისტემაში მნიშვნელოვანი ადგილი განეკუთვნებოდა ნათესაური ურთიერთობების ფორმებს. ამათგან აღსანიშნავია სისხლითი, მოყვრობითი და ხელოვნური ნათესაობის კატეგორიები. მათ შორის, მესამე სახის ნათესაობა იქმნებოდა ნათელ-მირონობით ან ძმადგაფიცვის მეშვეობით. ძმადგაფიცვის წესი სრულდებოდა სხვადასხვა ხასიათის საშუალებებით: თითების გაჭრით და სისხლის შეზიარებით, სასმისში ვერცხლის ჩათლით, ტყვიების გაცვლით.
ძმადგაფიცვა ხევში ერთგულებისა და ურთიერთგატანის გარანტიას ქმნიდა და საგანგებო სიტუაციაში მასობრივ ხასიათს ატარებდა. ვაჟების ძმადგაფიცვასთან ერთად ეს პროცესი ფართოვდებოდა ქალების ჩართვითაც.
ალექსანდრე ყაზბეგის თხზულებებიდან ნათლად ჩანს, რომ მთიელთა შორის ამ წმინდა ტრადიციის საფუძველი იყო აღზრდის ხალხური სისტემა და მამაპაპური ჩვეულება, რომელიც გამორიცხავდა უპირობისა და ღალატის შესაძლებლობას.
ალ. ყაზბეგის თხზულებებშიც ნათლად ჩანს, რომ ძმადგაფიცვის წესი ქართველ და ვაინახ (საერთო სახელწოდებაა ჩეჩნებისა და ინგუშებისა) მთიულთა ცხოვრებაში საყოველთაოდ გავრცელებული იყო, რაც ადამიანთა ურთიერთობის განმტკიცების საშუალებას წარმოადგენდა და თანაც დანათესავების ერთ-ერთ კატეგორიას განეკუთვნებოდა. ყველა ვითარებაში მისი შესრულება მხარეთა სურვილით ხორციელდებოდა და ფიცის ნიშნად ტყვიების გაცვლის ან ჯოხის დაჭდევის წესი გამოიყენებოდა, მაგრამ საგნობრივ განსხვავებას არსებითი მნიშვნელობა არ ენიჭებოდა, ვინაიდან ტყვიაც ან ჭიდიანი ჯოხიც ფიცის განმტკიცების ემბლემა იყო კავკასიელ მთიელთა ცხოვრებაში. საყოველთაოდ მოქმედი ეს ჩვეულება იმდენად ფესვმაგარი და შეურყეველი იყო, რომ მის შესრულებას ხელს არ უშლიდა არც ეთნიკური და არც სარწმუნოებრივი კუთვნილება. ამის დამადასტურებელია თუნდაც ის გარემოება, რომ ვაინახები ხატობას ქართველ მთიელთა ხატობის ანალოგიურად აწყობდნენ და ალკოჰოლურ სასმელსაც კი იყენებდნენ. ეს იმაზე მიგვანიშნებს, რომ გამაჰმადიანებულ მოსახლეობაში ქრისტიანული დღესასწაულის ნაკვალევი ჯერ კიდევ არ იყო გამქრალი.


სააღდგომო ტრადიციები სნოში

სააღდგომო ტრადიციები სნოში

(saagdgomo tradiciebi snoshi)


ხევი ერთ-ერთი მრავალმხრივ საინტერესო, მდიდარი ისტორიული წარსულის მქონე მაღალმთიანი რაიონია, კარგად შემონახული ქართულ-ქრისტიანული ტრადიციებით, რომელსაც საყრდენი მართლმადიდებლური ეკლესიის წიაღში ჰპოვა. ისე, როგორც მთელი მართლმადიდებლური სამყარო, ხანგრძლივი მარხვისა და გულწრფელი მონანიების შემდეგ სხვა ქრისტიანულ დღესასწაულთაგან გამორჩეულად აღნიშნავს ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაულს, ხევშიც ამ დღეს განსაკუთრებული სადღესასწაულო განწყობა სუფევს.
ხევის სოფლელბში აღდგომის აღნიშვნის სხვადასხვანაირი ტრადიცია არსებობდა. სოფელ სნოში ამ დღეს ახალგაზრდა ვაჟთა შვილდ-ისრებიანი ჯგუფი იკრიბებოდა, რომელსაც სოფლისათვის პატივსაცემი უფროსი ასაკის მამაკაცი ხელმძღვანელობდა. ჯგუფი მთელ სოფელს მოივლიდა და აუცილებლად სოფლის მცხოვრებთა ყველა ეზოში შევიდოდა. ჭიშკართან ჯგუფის უფროსი ხმამაღლა იძახდა — ”ქრისტე აღსდგა!” რასაც ახალგაზრდები ჩვეული ქრისტიანული წესით ერთდროულად პასუხობდნენ — ”ჭეშმარიტად”. მოსულთ, ოჯახის წევრებიც გამოეგებებოდნენ პასუხით — ”ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად! შეგეწიასთ იმისი მადლი თქვენცა და მთელს თქვენს ხევსა”. ამის შემდეგ ოჯახის დიასახლისს შესაწირი გამოჰქონდა — წინასწარ შეღებილი სააღდგომო კვერცხი, რომელსაც ეზოს შუაგულში მწკრივად აწყობდნენ ოჯახის წევრთა ”სადღეგრძელოდ” და ხმამაღლა იძახდნენ ვის სახელზე იდებოდა კვერცხი. პირველ შესაწირს მოხევეები ოჯახიდან შორს მყოფთათვის და მოგზაურთა “სადღეგრძელოდ” დებდნენ. მწკრივში დალაგებულ კვერცხს ახალგაზრდები, უფროსის მიერ დადგენილი რიგის მიხედვით, მონაცვლეობით ესროდნენ ისრებს, მანამ, სანამ ყველა მათგანს არ მოხვდებოდა ისარი. ბედნიერად ითვლებოდა ის ვის სახელზე დადებული კვერცხიც პირველად გატყდებოდა. ხშირად შესაწირში კვერცხთან ერთად მოხევეები სხვადასხვა საჭმელს და ფულსაც დებდნენ. დღის ბოლოს მოგროვილით საერთო საზეიმო ტრაპეზი იმართებოდა, ფული კი აუცილებლად სოფლის სასარგებლო საქმეს ხმარდებოდა.
აღდგომის დღეს მოხევეები თვით ახალ შესვენებულ მიცვალებულსაც კი არე მოიხსენიებდნენ. მათთვის აღდგომის მეორე დღეს სპეციალურად იღებებოდა კვერცხები. ორშაბათ დღეს მომლოცველები ზუსტად იგივე წესით შემოივლიდნენ სოფელს, ოღონდ შესაწირს ამ დღეს ოჯახი მიცვალებულთა სახელით გაიღებდა.
ბრწყინვალე აღდგომის აღნიშვნის ხალხური ტრადიციები, მართალია, გარკვეული სახეცვლილებით, მაგრამ ხევში დღესაც არსებობს.


როგორ ხვდებოდნენ ახალ წელს გერგეტში

როგორ ხვდებოდნენ ახალ წელს გერგეტში

(rogor xvdebodnen axal wels gergetshi)


ყაზბეგის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ფონდში დაცული ჩანაწერები მოგვითხრობს:
ახალი წლის ღამეს დეკანოზები წავიდოდნენ წმინდა სამების ეკლესიაში, წაიყვანდნენ ორი კვირის ხბოს, ილოცებდნენ და ხბოს დაკლავდნენ. თენებისას სოფლის თავ ხატებს ჩამოაბრძანებდნენ. ამასობაში კიდეც ინათებდა, მთელი სოფლის მოსახლეობა იქ მოიყრიდა თავს. ოჯახებიდან მოიტანდნენ ტკბილეულს — ნამცხვარს, ხილს, — ვისაც რა ჰქონდა — ღვინოს, არაყს, გაიხსენებდნენ გარდაცვლილებს, შენდობას შესთხოვდნენ უფალს მათი სულების გადასარჩენად, ხოლო ტკბილეულს მაღლიდან გადმოყრიდნენ შეკრებილ ხალხში.
როდესაც კარგად განათდებოდა და მყინვარწვერს მზის სხივი გაანათებდა, დაიწყებოდა დამწყალობნება, ანუ დალოცვა.
შემდეგ სამი ჯანღონით სავსე ახალგაზრდა სამების ტაძრიდან ჩამობრძანებულ სამივე ხატს დეკანოზებს ჩამოართმევდა, კვლავ სამების ტაძარში წაიღებდნენ და იქ დააბრძანებდნენ. ამ ყველაფრის შემდეგ იწყებოდა სოფელში სადღესასწაულო ქეიფი.
რათქმა უნდა ეს ტრადიცია თანდათანობით იცვლიდა სახელს და დღემდე სრულიად დამახინჯებულადაა შემორჩენილი.


ათენგენობა სოფელ სნოში

ათენგენობა სოფელ სნოში

(atengenoba sofel snoshi)


ეს საეკლესიო დღესასწაული მოძრავია და აღინიშნება ყოველწლიურად სოფელ სნოში აღდგომიდან 99-ე დღეს.
სნოს წყლის გადაღმა მხარეს კლდის ნაპირზე აგებულ სალოცავ ნიშთან. როგორც წესი, ადგილობრივები ამ დღესესწაულის აღსანიშნავად “მიშიმინდორზე” შესაწირს კლავენ. მართალია ამ რიტუალს უფრო წარმართული ხასიათი აქვს, მაგრამ მოსახლეობის რწმენით, მათ ამ სახით ცოდვები მიეტევებათ.
რაც შეეხება დღესასწაულის წარმომავლობას “ათენოგენობა” წმ. ათენოგენის სახელთანაა დაკავშირებული. წმინდა მღვდელმოწამე ათენოგენე და მისი ათი მოწაფე ქრისტესთვის ეწამნენ დაახლოებით 311 წელს ქალაქ სებასტიაში. მმართველი იყო ფილიმართე. მან სთხოვა მცხოვრებლებს ჩაეტარებინა დიდი მსხვერპლშეწირვა. მოქალაქეთა უმრავლესობამ უარი უთხრა, რადგან მოსახლეობის დიდი ნაწილი ქრისტიანი იყო.

ქალაქში ეპისკოპოსი იყო ათენოგენი, რომელიც ქადაგებდა ქრისტიანობას. ფილიმათეს მხედრებმა გადაწყვიტეს მისი შეპყრობა, მაგრამ ეპისკოპოსი არ დახვდათ და მისი მოწაფეები წაიყვანეს. ათენოგენი მივიდა მმართველთან და მოახსენა, რომ უდანაშაულო ხალხი ჰყავდა დატყვევებული.

ათენოგენიც დაატყვევეს და მოწაფეებთან ერთად ისიც აწამეს; ბოლოს თავი მოჰკვეთეს.

ათენოგენი სიკვდილის წინ ღირს იქმნა მაცხოვრის ხმის გაგონებისა: ათენგენობის ღამეს სათხოვარი უსათუოდ ასრულდებაო.

ამ დღეს, მდინარე სნოს წყალში, ყოველწლიურად იმართება ნათლობის რიტუალი, ნათლავს ადგილობრივი მღვდელი ან მეუფე.საქორწილო ტრადიციები ძველ საქართველოში

საქორწილო ტრადიციები ძველ საქართველოში

(saqorwilo tradiciebi dzvel saqartveloshi)


ქორწილი უმნიშვნელოვანესი დღეა თითოეული ადამიანის ცხოვრებაში. განსხვავებულია ამ დღის აღნიშვნის წესები სხვადასხვა ერის ადამიანებში. ქართველებს კი როგორც ერთ-ერთ უძველეს ხალხს, თავისი ხასიათისა და ცხოვრების წესის შესაბამისი საქორწილო რიტუალი, წეს-ჩვეულებები შეუქმნიათ და პოეზია შეუმუშავებიათ.

ქართული საქორწინო ცერემონიალი რამდენიმე საფეხურს ითვალისწინებდა: დაკვლევა-გარიგება; დაწინდვა ანუ ნიშნობა; საპატარძლოსთან გამოთხოვება; ქორწილი და პატარძლის სამუშაოზე გაყვანა.

დაკვლევა-გარიგების ტრადიცია ძველთაგანვე ჩამოყალიბებულა. ქალების დაკვლევის შესაძლებლობა ახალგაზრდა ვაჟებს ჰქონდათ ქორწილში, სამგლოვიარო ცერემონიალზე, ყანის მკისა და პურის ლეწვისას, წყაროდან წყლის მოტანისას… ეს ქალ-ვაჟთა ურთიერთ მოწონების უშუალო პროცესი გახლდათ. ამის პარალელურად არსებობდა გარიგება, როცა წინამძღვარი, ანუ მაჭანკალი, აქორწინებდა ზოგჯერ სრულიად უცნობ და ერთმანეთის უნახავ ახალგაზრდებს. მაჭანკალი ქალ-ვაჟის მშობლებს აცნობდა ერთმანეთის ქონებრივ მდგომარეობას, წარმომავლობას, ჯიშ-ჯილაგს, ქალის მზითევის რაობას და ა.შ. აღნიშნული ტრადიცია ხალხური ლექსითაა გაკიცხული:

კაცი თუ ვარგა, ჯილაგი ნეტა რა საძებარია?
თუ თვით არ ვარგა, სუყველა ფუჭი და საცინარია.

აკვანში დანიშვნის ტრადიცია კი მთელ საქართველოში იყო გავრცელებული. ერთმანეთისადმი მეგობრულად განწყობილი მშობლები დანათესავების სურვილით ნიშნავდნენ უკვე მოზრდილ ბავშვებსაც. ეს ტრადიცია ზოგჯერ უკონფლიქტო ქორწინების საფუძველს ქმნიდა, მაგრამ იყო სისხლისღვრისა და პიროვნული ტრადიციების საბაბიც. გაზრდილი ქალ-ვაჟი ხშირად შეუძლებლად მიიჩნევდა მშობლების ნების აღსრულებას, რაც არასასურველი შედეგით მთავრდებოდა.

ძველად ქალის დანიშვნისათვის გამოიყენებოდა ტყვია, ჯოხი, ისარი, დამბაჩა, ხანჯალი, ყვავილი, ვაშლი, ქუდი და სხვ. ამასთან, რადგან პატრიარქალური ყოფა ქალისგან დიდ შრომას და შესაბამისად, ენერგიას მოითხოვდა, საპატარძლოს ჯან-ღონით სავსეს და საქმიანს არჩევდნენ.

ქორწინება სამეურნეო მნიშვნელობის საზოგადოებრივი აქტი იყო. ეთნოგრაფიული ლიტერატურის თანახმად, გვარის, ოჯახის გამაერთიანებლად ითვლებოდა კერის კულტი, კერა იყო მარადიული ცეცხლის სიმბოლო. ქრისტიანული ჯვრისწერის დამკვიდრებამდე ნეფე-დედოფალს კერის გარშემო შემოატარებდნენ და გვირგვინს უკურთხებდნენ ვაჟის სახლშიც და ქალთანაც. ცერემონიალი წარმართული ხანიდან მომდინარეობდა და სიმღერის თანხლებით სრულდებოდა. კერისა და შუა ცეცხლის გარშემო შემოტარებით მექორწინენი ასრულებდნენ მაგიურ ქმედებას, რომლის მიზანსაც ავი თვალისგან დაცვა წარმოადგენდა.

ქართული საქორწილო რიტუალის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დეტალს წარმოადგენდა მექორწინეებისათვის თავზე ხორბლის მარცვლების გადაყრა და პატარძლისათვის კალთაში პატარა ბიჭის ჩასმა. ამ ქმედებათა კვალი დღევანდელ სინამდვილეშიცაა ნაწილობრივ შემორჩენილი. საქორწილო ცერემონიალის ერთ საინტერესო მომენტს წარმოადგენდა ასევე მშობლიურ კერასთან პატარძლის გამოსამშვიდობებელი რიტუალური ტირილი.

ქორწილის ერთი თვის შემდეგ პატარძალი წყალზე გაჰყავდათ, რითაც იწყებოდა მისი გარესამუშაოებზე დასაქმება. ქალი ამით პატარძლობას ასრულებდა და ოჯახის დიასახლისობას იწყებდა. დღეს კი ეს წესი არათუ შეცვლილი ფორმით, არამედ საერთოდ აღარ გვხვდება.

საქორწინო სიმღერათა შორის განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს “მაყრული’”. მაყრები ნეფესაც ჰყავდა და დედოფალსაც. თამაშდებოდა პატარძლის დამალვა, ვაჟის მაყრების მიერ პატარძლის ჯერ მოძებნა, შემდეგ გამოსყიდვა. სიძის საცემრად ქალის მაყრების გაწევა, ნეფის გვირგვინის ტალახში ამოსვრის ცდა, ვაჟის მაყრების “აწიოკება” უძველესი საქორწილო რიტუალის ნაშთია, ხის ჯვარზე ასხმული ვაშლების მსგავსად, რაც აყვავებას გულისხმობდა. სასიძო გამოიცდებოდა გონებამახვილობასა და სიბრძნეში. მრავალფეროვანია მაყრული სიმღერებიც.

მაყართა შორის მნიშვნელოვანია მახარობლის როლი. ის თოფის სროლითა და ყიჟინით ჯერ ნეფის მოსვლას ახარებს პატარძლის ოჯახს, შემდეგ კი ვაჟის სახლში მიდის. მახარობელს საჩუქარი სჭირდება.

პატარძალს კარგი ფეხი უნდა ჰქონდეს და ახალ ოჯახში ბედნიერება უნდა შემოიტანოს. დამხვდურები კი მას ტკბილეულით უმასპინძლდებიან. ახალმა რძალმა გვარი უნდა გაამრავლოს.

იუმორი, სიცილი, სიმღერა, ცეკვა-თამაში საქორწინო ცერემონიის აუცილებელი ატრიბუტი გახლდათ. ქართული დალოცვა – სადღეგრძელოების მთავარი თემა კი ცხადია, ნეფე-პატარძალია. აქებენ მათ მშვენიერებას, ვაჟკაცობას, ზრდილობას, გონიერებას, უსურვებენ გამრავლებასა და ბედნიერებას.

ბუნებრივია, დღეს არც საქორწილო ცერემონიალია ისეთი, როგორც ძველ საქართველოში იყო და არც შესაბამისი საქორწილო პოეზია.


მეღვინეობის ტრადიცია საქართველოში

მეღვინეობის ტრადიცია საქართველოში

(megvineobis tradicia saqartveloshi)


მეღვინეობა არის კვების მრეწველობის დარგი, რომელიც ამზადებს ღვინოს, შამპანურს, კონიაკს, აგრეთვე ხილკენკრეულის ღვინოს. ღვინის დამზადება ყურძნის წვნის ან დურდოს ალკოჰოლური დუღილის მეშვეობით. მეღვინეობის ნედლეული საღვინე ვაზის ჯიშის თეთრი ან წითელი ყურძენია, რომელიც ტექნიკური სიმწიფის პერიოდში საკმაორაოდენობით შეიცავს ამა თუ იმ ტიპის ღვინის ფორმირება-ჩამოყალიბებისათვის საჭირო შაქრებს, მჟავებსა და ექსტრაქტის ცალკეულ კომპონენტებს. ქართველი ხალხი ათასეული წლების მანძილზე ქმნიდა მეღვინეობის კულტურას, იმუშავებდა როგორც სუფრის ღვინოების (კახური, ქართლის, იმერული, რაჭა-ლეჩხუმის, აფხაზური და სხვა), ისე სადესერტო ღვინის მიღების ტექნოლოგიას. ამას ადასტურებს არქეოლოგიური გათხრების შედეგად საქართველოს ტერიტორიაზე ნაპოვნი უძველესი საგნები: თიხის ქვევრები, ოქროს, ვერცხლისა და ბრინჯაოს ფიალები და სხვა ნივთები. განსაკუთრებით საინტერესოა ალაზნის ველის სამაროვნების (ძვ. წ. I ათასწლეული) გათხრის შედეგად აღმოჩენილი კერამიკური ჭურჭელი, აგრეთვე მცხეთის მახლობლად (ბაგინეთში) ნაპოცნი ჭურჭელი, რომელიც ძვ. წ. IV-III ათასწლეულით თარიღდება, და ძვ. კოლხეთის ტერიტორიაზე ვანში აღმოჩენილი ქვევრებიანი სარდაფი (ძვ. წ. III-II სს.) . ბორჯომის რაიონის სოფ. ჭობისხევში ნაპოვნ მიწით დაფარულ მარანში იყო 11 ქვევრი, ვარძიაში აღმოაჩინეს ასამდე ქვევრი, რომელთა შორის ერთი იყო ორმაგკედლიანი. თერმოსის მსგავსი. სავარაუდოა, რომ ამგვარი ქვევრი ღვინის თერმული დამუშავებისათვის იყო განკუთვნილი, უმთავრესად ნახევრად ტკბილი, შუშხუნა ღვინოების მისაღებად. ძველ საქართველოში ყურძენს ქვის ან ხის საწნახლებში ფეხით ჭყლეტდნენ, შემდეგ ქვევრებში მთლიანად ან ჭაჭის ნაწილზე დაადუღებდნენ. ღვინო გადაჰქონდათ ტიკებითა და რუმბებით, ინახავდნენ ქვევრებში.


სტუმარ-მასპინძლობის ტრადიციები ხევში

სტუმარ-მასპინძლობის ტრადიციები ხევში

(stumar-maspindzlobis tradiciebi xevshi)


სტუმარ-მასპინძლობა ეთნოგრაფიული თემატიკიდან ყოფის უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა. ეს არის დღემდე ცოცხლად მოქმედი, თუმცა ახალი ეპოქის მოთხოვნილების შედეგად ტრანსფორმირებული წესი.
მოხევეთა ცხოვრებაში, ისევე როგორც ზოგადად ქართველ ხალხში, პიროვნების პირადი ღირსებისა და ოჯახის თუ გვარ-შთამომავლობის ავტორიტეტის შექმნილ ფაქტორებს შორის სტუმართმოყვარეობასაც გარკვეული მნიშვნელობა ენიჭება. “სტუმარშინშეუყვანელი” კაცი ხალხის თვალში დამცირებული იყო და ეს თვისება სასაყვედუროდ ითვლებოდა.
სტუმართმოყვარეობა, როგორც ადამიანის ღირსების ერთ-ერთი გამოხატულება, მოითხოვდა მოქმედი ეტიკეტის დაცვას, სტუმრისადმი განსაკუთრებულ პატივისცემას. ამაში იგულისხმებოდა საუკეთესო საჭმელ-სასმელის მირთმევა, გართობა, დაძინება, იარაღის საიდუმლოდ შენახვა და ცხენის კვება. სტუმრის მიერ რაიმე საქმის გაკეთება ან მასპინძლის მაგივრად მისი სადმე გაგზავნა დაუშვებელი იყო. ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ ჰქონდა სტუმრად ყოფნის ხანგრძლივობას და არც სტუმრის ვინაობას. ის მასპინძლის მეგობარიც რომ ყოფილიყო, საოჯახო საქმეში მისი ჩართვა სტუმარ-მასპინძლობის ნორმების დარღვევად ითვლებოდა.
ხევში დღემდე შენარჩუნებული ჩვეულების მიხედვით ოჯახში მომსვლელი მეზობელი, თუ სხვა სოფლის ან კუთხის მკვიდრი, რომელიმე მამაკაცის სახელს დაიძახებს. უმამაკაცო ოჯახშიც კი მიუღებელია ქალის სახელის დაძახება. ის, რაც დღემდე სრულდება და უშუალო დაკვირვებით შეიძლება აღვიქვათ, კიდევ უფრო მტკიცედ დაცული იყო წარსულში.
ტრადიციულად უფრო მიღებული იყო ოჯახის უფროსის სახელის შეკივლება ან ბავშვის შეგზავნა.
სტუმრების მიღება ოჯახის უფროსის ფუნქციას შეადგენდა, ხოლო სამყოფოში (სახლის მთავარ განყოფილებაში), სადაც კერა იყო მოწყობილი, მისალმება-მოკითხვების უფლებით სარგებლობდა რძლებს შორის უფროსი დიასახლისიც. ძნელი არაა იმის მიხვედრა, რომ ასეთი სიტუაცია დამახასიათებელი იყო დიდი ოჯახისათვის, რომლის შემადგენლობაში რამდენიმე თაობა ერთ ჭერქვეშ ცხოვრობდა.
მცირერიცხოვან ოჯახში სტუმრის მიღებასა ზემოხსენებული წესის დაცვით სრულდებოდა და მიმღების როლში ოჯახის უფროსი ფიგურირებდა. ასეთ ოჯახში მისულ სტუმარს აუცილებლად შემოეგებებოდა ოჯახის უფროსი, სახლში შეიყვანდა, სკამზე დაჯდომას შესთავაზებდა.
სტუმარს მასპინძელი ხონჩასთან მიიწვევდა. ხონჩა ერქვა მცირე ზომის სამფეხა მაგიდას — სუფრას, რაც გამოიყენებოდა როგორც ოჯახის წევრის, ისე სტუმრის დასაპურებლად.
მოხევეები მასპინძლის მოვალეობას იმის ღრმა რწმენით ასრულებდნენ, რომ “სტუმარი ღვთისაა”, ხოლო მასპინძელი მარტოოდენ ერთი ოჯახი კი არაა, არამედ ყველა ნათესავი და მეზობელი, მთელი სოფელი. ბავშვობიდანვე ამ შეგნებით შთაგონებული მოხევე თავს ვალდებულად თვლიდა სოფელში მოსული უცხო კაცისთვის მისალმებისთანავე მასპინძლობა შეეთავაზებინა.
სტუმრის მიღება და დაცვა, უწმინდეს საზოგადოებრივ მოვალეობად ითვლებოდა. მასპინძელს სტუმრის შენახვა ისეთ ვითარებაშიც ევალებოდა, როდესაც უკანასკნელი დევნილი იყო მოსისხლე მტრის ან დამსჯელი ორგანოებისაგან.
სტუმრად მყოფი კაცი მასპინძლის სანათესაოს მტერიც რომ აღმოჩენილიყო, სახლიდან მშვიდობიანად უნდა გაეცილებინა.
ხევის მცხოვრებთათვის დაუშვებელი იყო თემიდან მოკვეთილის სტუმრად მიღება.


ჩანართი (სამეგრელო)

ჩანართი (სამეგრელო)

(chanarti - samegrelo)


სამეგრელოს სოფელს განსაკუთრებული ხიბლი აქვს. კოხტა საკარმოდამოს წინა ეზო მწვანე კორდითაა დაფარული, ოდა-სახლები კი ხის ან ქვის ბოძებზე მოხდენილადაა წამომართული, რაც ჰაერის კარგ ცირკულაციას უწყობს ხელს. ოდის მშვენება ფიცრული ხის აივანია, რომელიც უხვადაა შემკული ხეზე ამოჭრილი ნატიფი ორნამენტებით. ხშირია ჯარგვალის ტიპის ნაგებობებიც. ჯარგვალი მეგრული სიტყვაა. ჯა–ხეს ნიშნავს, რგვალი კი მრგვალს. ჯარგვალი მორებისგან ულურსმნოდ ნაგები შენობაა. ამგვარად აშებნებდნენ საცხოვრებელ სახლებს, სამეურნეო ნაგებობსა და სხვადასხვა დანიშნულების შენობებს. თითოეულ საკარმიდამოს უკანა ეზოში ცალკე სამზარეულო-სახლი იდგა. სწორედ იქ მზადდებოდა სადილი და იქვე იკრიბებოდა ოჯახი. მაგრამ დღესასწაულებისა და განსაკუთრებული შემთხვევებისთვის სტუმართმოყვარე მასპინძელს სახლში დიდი ხის მაგიდა ედგა და წვეულებებიც იქ იმართებოდა.

ჩანართი
ლერჭამი, სამეგრელოში გავრცელებული მუსიკალური ინსტრუმენტია. იგი მწყემსების საყვარელი საკრავი ყოფილა. მას ლერწმის მსგავსი მცენარე- ლარჭემისგან ამზადებდნენ და თხელი ქერქით კრავდნენ. საკრავი მრავალხმიანობით გამოირჩევა და 5-6 ღეროსგან შედგება, თითო ღერო კი თითო ბგერას გამოსცემს.

კულტურული მემკვიდრეობა

საუკუნეების განმავლობაში სამეგრელო საქართველოს მნიშვნელოვან კულტურულ და საგანმანათლებლო ცენტრს წარმოადგენდა. სამეგრელოს ტერიტორიაზე მრავალი ძეგლი მდებარეობს. მათ შორის განსაკუთრებით საინტერესოა: დადიანების სასახლე და სახელმწიფო’ ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი ზუგდიდში; კოლხური კულტურის მუზეუმი ფოთში; ნოქალაქევის არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალი; მარტვილის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი; VII ს-ის მარტვილის ეკლესია; X ს-ის წალენჯიხის საკათედრო ტაძარი; XIV ს-ის ცაიშის საკათედრო ტაძარი; XVII ს-ის რუხისა და ჭაქვინჯის ციხესიმაგრეები; ეკის ეკლესია და ციხე; შხების ციხე და შუა საუკუნეების სხვა ხოროთმოძღვრული ძეგლები.
ნოქალაქევი სხვადასხვა წყაროებში ციხეგოჯისა და არქეოპოლისის სახელითაც არის ცნობილი. ნოქალაქევი საქართველოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არქეოლოგიური ძეგლია. არსებობს მოსაზრება, რომლის თანახმადაც კოლხეთის ლეგენდარული დედაქალაქი აია, სწორედ ნოქალაქევის ადგილას მდებარეობდა. ნოქალაქევის ყველაზე ადრინდელი ფენები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე VIII-VII საუკუნეებით თარიღდება. აქ აღმოჩენილია ამავე პერიოდის მცირე ზომის ქანდაკებები და ორთავიანი ცხოველების მინიატურები. აღსანიშნავია ელინისტური ხანა. ამ პერიოდის ქვევრ’სამარხებში აღმოჩენილია ოქროს ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის სამკაულები და მრავალფეროვანი კერამიკული მასალა. ახ. წ-ის IV საუკუნეში, ნოქალაქევი ციხე’ქალაქი იყო, რომელიც ლაზიკის სამეფოსა და მთელი დასავლეთ საქართველოს დედაქალაქი გახდა. V-VI საუკუნეებში ქალაქი სამკილომეტრიანი სიგრძის გალავნით იყო შემოზღუდული და სამი ნაწილისგან შედგებოდა: ქვედაქალაქი, შუა ციხე და ციტადელი. ნაქალაქარის ტერიტორიაზე აღმოჩენილია სასახლეების, ქრისტიანული ტაძრები, აბანოები, გვირაბები და სხვადასხვა დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფრაგმენტები. ციხე ქალაქი ფაქტიურად აუღებელი იყო. სამი მხრიდან მდინარე და ციცალო კლდეები ესაზღვრებოდა, Aაღმოსავლეთით კი სამი გალავანი. კოშკებისა და ჭიშკრების რთული სისტემის გამო მისი მისადგომები სირთულეებს უქმნიდა თავდამსხმელებს. მდინარესთანAჩამავალი გვირაბი, წყალმომარაგების ფუნქციასთან ერთად, სამდინარო ჭიშკრის მოვალეობასაც ასრულებდა.
XI საუკუნის ქართული წყაროს მიხედვით, ნოქალაქევი მურვან ყრუს VIII საუკუნის 30-იან წლებში დაურბევია. დროთა განმავლობაში ციხე-ქალაქმა დაკარგა თავისი სტრატეგიული მნიშვნელობა, მაგრამ გვიან შუა საუკუნეებში ისევ განვითარდა და XVI–XVIII საუკუნეებში, ნოქალაქევი სამეგრელოს მთავართა – დადიანების რეზიდენციას წარმოადგენდა.
მარტვილის ეკლესია ქართული ხუროთმოძღვრების შესანიშნავი ნიმუშია. სოფელ მარტვილის ძველი სახელი ჭყონდიდია. VII საუკუნეში აქ ააგეს მარტვილთა ტაძარი. მარტვილი ბერძნული სიტყვაა და წამებულს ნიშნავს. აქვე, X საუკუნეში დაარსდა ჭყონდიდის საეპისკოპოსო. ეკლესია ღვთისმშობლის სახელობისაა, დასახლებამ კი მარტვილის სახელი შეინარჩუნა. შუა საუკუნეებში მარტვილი დიდი კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი იყო, სადაც არაერთი ცნობილი მწიგნობარი მოღვაწეობდა და მრავალი უნიკალური ხელნაწერი ინახებოდა.ცენტრალური ტაძარი ჯვარგუმბათოვანია, ზომით პატარა, მაგრამ ცალკეულ ნაწილთა შეფარდების საფუძველზე შექმნილია დიდი, მსუბუქი და ერთიანი შიდა სივრცის შთაბეჭდილება. ტაძრის ფასადები დეკორირებულია. ფიგურები და მცენარეული ორნამენტი ერთიან ნახატს ქმნის და ბიბლიისა და სახარების სცენებს ასახავს. მარტვილის კედლის მხატვრობა XVI-XVII საუკუნეებით თარიღდება. მთავარი ტაძრის გვერდით X საუკუნის ორსართულიანი ეკლესია მდებარეობს.
რუხის ციხე გვიანი შუასაუკუნეების არქიტექტურის ნიმუშია, რომელიც მდებარეობს მდინარე ენგურის მარჯვენა ნაპირას. მის შესახებ ცნობები მოეპოვება ფრანგ მოგზაურს ჟან შარდენს. შემოსევებისა და შევიწროების დროს სამეგრელოს მთავრები – დადიანები რუხის ციხეში იხიზნებოდნენ მოსახლეობასთან ერთად.
დადიანების სასახლე სამეგრელოს მთავართა შტოს წარმომადგენლებს – დედოფალ ეკატერინე ჭავჭავაძე-დადიანსა და თავად ნიკო დადიანს ეკუთვნოდათ. კომპლექსში შედის კარის ეკლესია და დადიანების მიერ გაშენებული ბოტანიკური ბაღი. მთავარმა დავით დადიანმა ჯერ კიდევ 1850 წელს სასახლეში მუზეუმი გახსნა, სადაც გამოფენილი იყო ნოქალაქევში არქეოლოგიური გათხრების დროს აღმოჩენილი მასალა, სახვითი ხელოვნების ნიმუშები, შუასაუკუნეების ევროპული იარაღი, ადგილობრივი საბრძოლო აღჭურვილობა და დადიანების საკუთრებაში არსებული უნიკალური კოლექცია.
დღესდღეობით დადიანების სასახლეში არსებული მუზეუმი 44 475 ექსპონატს შეიცავს, რომელიც ჩვ.წ-მდე I- ჩვ.წ-ის XIX საუკუნეებით თარიღდება. მათ შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია ქრისტიანული სიწმინდეების კოლექციას, ევროპული ქვეყნების მონარქთა და საიმპერატორო ოჯახის წევრთა რელიქვიებს და დადიანების უნიკალურ ბიბლიოთეკას.
ძირითადი სასახლის წინ შადრევანი მდებარეობს, მარჯვნივ კი მცირე ზომის ორსართულიანი, ქართული არქიტექტურული სტილის შენობაა, რომელიც მოახლეებისთვის აუგიათ. სწორედ ამ შენობის უკან იშლება მშვენიერი პარკი, რომელიც მცენარეების სიუხვითა და მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. აღსანიშნავია პატარა ტბა და წყალმომარაგების სისტემა.
გადმოცემის თანახმად, თუ დადიანების სასახლის წინ, მარჯვენა ხეივანში თუ გაივლით და სურვილს ჩაიფიქრებთ, იგი აუცილებლად აგისრულდებათ.
ესეთი ლეგენდაც არსებობს. დადიანის მეუღლის ეკატენირე ჭავჭავაძისადმი ტატო ბარათაშვილის მიჯნურობის ამბავი ყველა ქართველისათვის ცნობილია. Pპოეტს არაერთი ლექსი მიუძღვია თავადის ასულისათვის. გადმოცემით ცნობილია, რომ დადიანის სასახლის უკან გაშენებულ პარკში არსებული ტბის შუაგულში, პატარა კოშკი ააშენებინა ეკატერინემ. თურმე იმ კოშკში კითხულობდა, ტატოს მიერ მიძღვნილ ლექსებს.
ეს ტბა დღემდე არსებობს, მაგრამ კოშკი სამწუოხაროდ სამოქალაქო ომის პერიოდს შეეწირა. იგი ისე იყო აგებული, რომ წყლის დაშრობისთანავე დაინგრეოდა. უყურადღებობამ და მძიმე წლებმა კი მისი დაშლა გამოიწვია.

ჩანართი
ჭყონდიდი – დიდი მუხა


იმ ადგილს სადაც დღეს მარტვილის ეკლესია დგას, ადრე “ჭყონდიდს” ანუ დიდ მუხას უწოდებდნენ. გადმოცემის მიხედვით, წარმართულ პერიოდში იქ თურმე დიდი მუხა იზრდებოდა. მუხა წმინდა ადგილად ითვლებოდა და მის ფუღუროში კერპი იყო აღმართული. ლეგენდის მიხედვით, მოსახლეობა მსხვერპლს სწირავდა კერპს. ანდრია პირველწოდებულის ქადაგების შემდეგ, ადგილობრივი მოსახლეობა გაქრისტიანდა და მსხვერპლშეწირვა შეწყდა. მანვე მოჭრა მუხა, რომლის ძირზეც მარტვილის ეკლესიის საკურთხეველი ააშენებინა.


წეს–ჩვეულებები (სამეგრელო)

წეს–ჩვეულებები (სამეგრელო)

(wes-chveulebebi - samegrelo)

სამეგრელოში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პატივსაცემი წმინდანია წმ. გიორგი. აქ წმ. გიორგის სახელზე რამდენიმე სამლოცველოა აგებული. მათ შორის გამოირჩევა ილორის წმ. გიორგის ეკლესია, ოჩამჩირის მახლობლად სოფელ ილორში (დღევანდელი გალის რაიონი). ეს ტაძარი მნიშვნელოვანია არა იმდენად ხუროთმოძღვრული თვალსაზრისით, არამედ სასწაულთა, ლეგენდათა და გადმოცემათა მიხედვით. წელიწადში ორჯერ გიორგობას – 23 აპრილსა და 10 ნოემბერს (ძვ. სტ.) აქ თავს იყრიდნენ მლოცველები სამეგრელოს სოფლებიდან სხვადასხვა სახის შესაწირავით. გადმოცემით, ილორის წმ. გიორგი ბევრი ფუნქციის მატარებელი იყო, მათ შორის მას ჰქონდა მოსამართლის ფუნქციაც. იგი მომრიგებელი ყოფილა ყოველგვარი დავისა და გაუგებრობის ადამიანთა შორის. ეს მორიგება ხორციელდებოდა ოქროს სასწორით, რომელიც თაღიდან ეშვებოდა. ილორის წმ. გიორგის ეკლესიაში, უკანასკნელ ხანებამდე ინახებოდა წმ. გიორგის სასწაულმოქმედი ნივთები: რკინის შვილდი, ბუკი და წმინდანისადმი შეწირული ორპირიანი ისრები. ილორში სალოცავად დადიოდნენ უშვილონი, რომელნიც წმ. გიორგის ვერცხლის პატარა აკვნის მოდელს სწირავდნენ. გიორგობაზე წინასწარმეტყველებდნენ ამინდისა და მოსავლის შესახებ. სამეგრელოში დასტურდება არქაული მანერით შესრულებული საკულტო ქმედებანი, რომელთა სპეციფიკას სიმბოლურობა წარმოადგენს. ისინი ავლენენ ადგილობრივი მოსახლეობის უძველსს რწმენა-წარმოდგენებს ცასა და დედამიწაზე. ამგვარ რიტუალთა რიცხვს მიეკუთვნება სამეგრელოს ყოფაში დადასტურებული ჟინი ანთარის სალოცავი. ჟინი ანთარი ღვთაების სახელია, რომლის მიმართ სამეგრელოში სრულდებოდა კულტმსახურება. მას მსხვერპლად სწირავდნენ მამალს, ციკანს…. და შესთხოვდნენ სასურველ ამინდს,ჯანმრთელობას, ოჯახში სიკეთესა და ბარაქას. ჟინი ანთარისადმი ლოცვას აღავლენდნენ მეხის დაცემის შემდეგაც…. საინტერესოა სამეგერელოში გავრცელებული დღესასწაული თერდობა, იგივე თევდორობა – ცხენის სალოცავი. მას დიდ მარხვის პირველი კვირის შაბათ საღამოს იხდიდნენ. ცხენის პატრონი ამ დღეს აცხობდა ცხენის ქანდაკებას მთელი მისი შეკაზმულობით, დაილოცებოდნენ ცხენების გამრავლებაზე და სანთელ-საკმეველს გზავნიდნენ წმ. თედორეს სალოცავში. სამეგრელოში ზამთარში, დეკემბრის ან იანვრის ერთ რომელიმე დღეს. სრულდებოდა ადამიანის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რიტუალი: იკვლებოდა გოჭი და მამალი, ცხვებოდა ოთხი ყველიანი კვერი. მსვხერპლი ეწირებოდა მთავარანგელოზს, რომელსაც ოჯახის წევრების ჯანმრთელობას შესთხოვდნენ. სამეგრელოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული დღესასწაულია მირსობა. დღესასწაულობდნენ დიდი მარხვის დროს, ხუთშაბათს. იკვლებოდა ღორი და სრულდებოდა თვალის დაავადებათა თავიდან აცილების რიტუალი. მირსობა საოჯახო რიტუალი იყო და გარკვეულწილად უკავშირდება მითრას კულტის ელემენტებს. ამ ბოლო დროს კი მას წმ. გიორგის თაყვანისცემას უკავშირებენ.
როგორც მთელ საქართველოში, ასევე სამეგრელოში, ახალ წელს სხვადასხვა რიტუალით ეგებებოდნენ. ეს რიტუალები მრავალი და მრავალფეროვანი იყო. ამ დროს სრულდებოდა ადამიანის გატაცების ინსცენირება. ახალი წლისთვის დამახასიათებელი ატრიბუტი ჩიჩილაკი, ნაყოფიერებისა და მზის ღვთაების სიმბოლოა.


ეთნოლოგიური ღირებულება (სამეგრელო)

ეთნოლოგიური ღირებულება (სამეგრელო)

(etnologiuri girebuleba - samegrelo)

სამეგრელოს უძველესი მოსახლეობა ძირითადად მიწათმოქმედებას ეწეოდა. აქ გავრცელებული იყო ხორბლის ენდემური სახეობები, ასევე მარცვლოვანი და პარკოსანი ადგილობრივი კულტურები; მოჰყავდათ ბრინჯი, ამზადებდნენ აბრეშუმის პარკს და უვლიდნენ თუთის პლანტაციებს. განვითარებული იყო მევენახეობა. მისდევდნენ მეფუტკრეობას. მაღალგანვითარებული ყოფილა ბრინჯაოსა და რკინის წარმოება. ზღვისპირა და ჭარბტენიანი ტერიტორიების მოსახლეობა თევზჭერას მისდევდა. ნადირობასაც დიდი ყურადღება ენიჭებოდა. ხშირად მტაცებელ ფრინველებს, ძირითადად კი მიმინოს ათვინიერებდნენ. მიმინოს გაწვრთნა ძველი კოლხური ტრადიციაა. აქ ბაზიერები დღემდე არსებობენ, ისევე როგორც თავად ნადირობის ეს ფორმა. სამეგრელოში განვითარებული იყო ნაოსნობა. აქ აგებდნენ ხომალდებს, რომლებიც გამოიყენებოდა სანაოსნოდ როგორც მდინარეებში, ისე ზღვაში.
სამეგრელოში სოფლის მეურნეობის ტრადიციული დარგებია: მიწთმოქმედება და მესაქონლეობა. მარცვლეულიდან აქ მოჰყავდათ კოლხური ასლი, ფეტვი, ღომი, სიმინდი, ქერი და ჭვავი. ტექნიკური კულტურებიდან გავრცელებულია: ბამბა, სელი და კანაფი. სიმინდის კულტურა აქ XVII საუკუნიდან გავრცელდა, მანამდე დიდი რაოდენობით თესავდნენ ფეტვს.
სამეგრელოში მოჰყავდათ ღომეულის მრავალი ჯიში. ღომის კულტურის სიძველეზე აქ არქეოლოგიური ძეგლები მეტყველებს. ენეოლითის ხანაში სამეგრელოს ტერიტორიაზე რამდენიმე სახის მინდვრის კულტურაა დადასტურებული, რომელთა შორის იყო ღომი.
სამეგრელოში ადრეული პერიოდისათვის უფრო მეტად მთისწინა კალთების ტერიტორია უნდა ყოფილიყო დასახლებული და სამიწათმოქმედო დანიშნულებით გამოყენებული. სახნავ-სათესი ნიადაგის მოპოვება, როგორც საქართველოს სხვა კუთხეებში, აქაც ახოს გატეხვით – ტერიტორიის ტყისაგან გათავისუფლებით იწყებოდა. სამეგერლოს ბარში, სადაც სხვადასხვა ჯიშის მარცვლეულს თესდნენ, ნიადაგი მეტად რბილი იყო. რბილი ნიადაგი და საერთოდ ბუნებრივი გარემო ხელსაყრელი იყო მიწის დასამუშავებლად, ამიტომ აქ მიწის დასამუშავებლად მარტივი იარაღიც საკმარისი ყოფილა. მიწა მუშავებოდა ხელის სამუშაო სამეურნეო იარაღით – თოხით. არქეოლოგიური მასალის მიხედვით, სამეგრელოს ტერიტორიაზე განსაკუთრებით მრავლად მოიპოვება ბრინჯაოს ხანის თოხები. თოხით ძირითადად მამაკაცები მუშაობდნენ, მაგრამ ამ იარაღით ქალებიც ეწეოდნენ მცირე სამუშაოებს, მაგ., საბოსტნე მიწის დამუშავებას. თოხთან ერთად სამეგრელოში ფართო გამოყენება ჰქონდა სახვნელ იარაღებსაც. აქ დამოწმებულია რამდენიმე სახის სახვნელი, რომლის ძირითადი ფუნქცია იყო მიწის აჩეჩვა. გამწევ ძალად იყენებდნენ ხარს, კამეჩს, ზოგჯერ ცხენსაც. ცნობილია, რომ სამეგრელოს დიდი ნაწილი კოლხეთის ტაფობზე მდებარეობს. მიწათმოქმედების მაღალმა კულტურამ და არსებობისათვის იოლმა პირობებმა განსაზღვრა ამ რეგიონის მჭიდრო დასახლება.
სამეგრელოში განვითარებულია ვაზის კულტურა. აქ რამდენიმე სახის ყურძენი მოდის, მათ შორის საუკეთესოა – ოჯალეში და კაბისონი. ძველად უმეტესად მაღლარი ვენახი ყოფილა გაშენებული. ღვინოს წურავდნენ მთლიანი ხისგან გამოთლილ საწნახელში და ინახავდნენ მიწაში ჩადგმულ ქვევრებში, რომლებიც განთავსებული იყო მარანში.
სამეგრელოს მეურნეობის ძირითადი დარგი იყო აგრეთვე მეცხოველეობა. აქ მოაშენეს მსხვილფეხა (ძროხა, კამეჩი, ცხენი) და წვრილფეხა (ღორი, თხა ცხვარი) პირუტყვი, აგრეთვე შინაურ ფრინველი – ბატი, იხვი, ინდაური. მესაქონლეობას უმეტესად მთიან რეგიონებში მისდევდნენ. სამეგრელოში უხსოვარ დროში გამოიყვანეს ადგილობრივი ჯიშის მეგრული თხა და საუკეთესო ჯიშის ძროხა, რომლის რძისგან მზადდებოდა მაღალი ხარისხის ყველი.
სამეგრელოში ცხენებსაც აშენებდნენ. ცხენის გამოყენების შესახებ XVI საუკუნის ისტორიული საბუთიც მოიპოვება. ცხენი გამოიყენებოდა გამწევ ძალად და ტვირთის გადასაზიდად, აგრეთვე სხვადასხვა სპორტულ თამაშობებში. ცხენზე ჯდომა და ცხენით ჯირითი ვაჟკაცობად ითვლებოდა. მეგრელი მამაკაცი წარმოუდგენელი იყო ცხენის გარეშე. ცნობილი იყო ჯირითის რამდენიმე სახე: დოღი იგივე მარულა და ისინდი. ცხენოსნები ეჯიბრებოდნენ სწრაფ სრბოლაში ან ისროდნენ და იჭერდნენ ხელშუბებს, რომლებსაც წვეტიანი რკინის წვერები ჰქონდათ. ასეთი თამაშები სამხედრო მომზადების ელემენტი იყო. ცხენი გამოიყენებოდა ნადირობისა და ლაშქრობის დროს.
სამეგერლოში მაღალ დონეზე იყო განვითარებული შინამრეწველობა. ადგილობრივი მოსახლეობა ამზადებდა ქსოვილებს ბამბისგან, აბრეშუმისა და შალეულისაგან. თითქმის ყველა ოჯახში იყო საპენტი იარაღები და საქსოვი დაზგა. შალეულს ძირითადად მთიან ადგილებში ამზადებდნენ, სადაც მეცხვარეობა იყო განვითარებული, შალისგან კერავდნენ ჩოხას და ადგილობრივ სპეციფიურ თავასბურავს – ყაბალახს. სამეგრელოში დადასტურებულია შალის მოთელვის კულტურაც, მოთელილი შალისგან აქ ნაბდებს – მოსასხამებს და ქუდებს აკეთებდნენ. ადგილობრივად მზადდებოდა თიხის ჭურჭელი. კერამიკულ წარმოებას მემკვიდრეობითი ხასიათი ჰქონდა და მას ბევრი ოჯახი მისდევდა. მეჭურჭლეებს გამართული ჰქონდათ გამოსაწვავი ქურა და პატარა სახელოსნო. ამზადებდნენ დოქებს, ქოთნებს, ჯამებსა და სხვა საყოფაცხოვრებო ჭურჭელს.
სამეგრელოს ტყეებში იზრდებოდა თხმელა, თელა, ცაცხვი… რომლისგანაც ხის ჭურჭელი ადვილად მზადდება. აქაური ოსტატები ამზადებდნენ შესანიშნავ თაბახებს, გობებს, ჯამებს, როდინებს და ხის კოვზებს. აკეთებდნენ წნულ ჭურჭელსაც – კალათებს, გოდრებს და გიდელებს. აქ ძველთაგანვე განვითარებული იყო მჭედლობა. ადგილობრივ მჭედლებს ჰქონდათ პატარა სამჭედლოები, რომლის შუაში გამართული ჰქონდათ გრდემლი და ქურა საბერველით. მჭედლები ამზადებდნენ თოხებს, ცულებს და საბრძოლო იარაღს.
მეგრელი გლეხის კარმიდამო ძალიან ლამაზი და სუფთაა. წინათ მეგრელი გლეხები ცხოვრობდნენ ეგრეთ წოდებულ ფაცხებში, რომელთაც თვითონვე აშენებდნენ. ფაცხა მოწნული საცხოვრებელია. მიწაში ჩასმული რამდენიმე სარი გარშემო წნულით არის შემორაგული, ზემოდან კი ისლის სახურავით არის გადახურული. ფაცხას როგორც შიგნიდან, ისე გარედან თიხა-ტალახით ლესავდნენ და რამდენიმე წელი შეკეთება არ ჭირდებოდა. ასეთივე ტიპის სადგომი იყო `ჯარგვალი~, რომელსაც ფაცხისაგან განსხვავებით, კედლები გაჩორკნილი გრძელი მორებით ჰქონდა ნაგები. ჯარგვალი პატარა ოთკუთხედი შენობა იყო, ორფერდიანი სახურავითა და ისლით გადახურული. სამეგრელოში სხვა ტიპის საცხოვრებელიც დასტურდება. მოსახლეობის შეძლებული ნაწილი კი იშენებდა ოდა-სახლს. მათი საცხოვრებელი კომპლექსი რამდენიმე ოთახიან ოდასთან ერთად, მოიცავდა სამეურნეო დანიშნულების ნაგებობებსაც: სამზარეულოს, სურსათ-სანოვაგის შესანახ ნაგებობას – ხულას, რომლის მახლობლად იყო მარანი, ღვინის ქვევრებითა და ღვინის დასაწური მოწყობილობით – საწნახლით. მარანი ასრულებდა სამლოცველოს (მეგრულად – ოხვამერი) დანიშნულებასაც.