ალგეთის ხეობა - საქართველოს ხეობები

ალგეთის ხეობა — ხეობა („ქვეყანა“) ისტორიული ქვემო ქართლის ჩრდილოეთ ნაწილში. ჩრდილოეთით ესაზღვრება თრიალეთის ქედი, აღმოსავლეთით — მდ. მტკვარი, სამხრეთით — მდ. ქცია და წინწყაროს პლატო, დასავლეთით — წალკა-თრიალეთის ზეგანი. არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილია ენეოლით-ადრინდელი ბრინჯაოს ხანის მოსახლეობის კვალი (კიკეთი, აბელია, ფარცხისი, არდისუბანი, მუხათი). ხეობის ზემო წელის სამხრეთ-დასავლეთით, ბედენის პლატოზე, გათხრილია შუაბრინჯაოს ეპოქის ვეებერთელა ყორღანები. ნაპოვნია გვიანდელი ბრინჯაოსა და ადრინდელი რკინის ეპოქის ძეგლები, მეტწილად სამოსახლო გორებზე (ზირბითი, ჩხიკვთა, მაწევანი, თონეთი, საფუძრები, არხოტი და სხვა). მათგან ზოგს შემოვლილი აქვს მშრალი წყობით ნაგები ე. წ. ციკლოპური გალავანი.


ბიდარის ხეობა

ბიდარის ხეობა, ხეობა ჯვრის უღელტეხილის ჩრდილოეთ კალთაზე. შუა ნაწილში ვიწროა და ძლიერ დაქანებული, გამოზიდვის კონუსით შეჭრილია თერგის ხეობაში სოფელ კობთან. მდიდარია ჰიდროკარბონატული უხვდებიტიანი მინერალური წყაროებით. ბევრი მათგანი კიროვან ტუფებს ილექავს. ბიდარის ხეობა მაღალმთიანი კლიმატის ზონაშია, იცის ხანგრძლივი თოვლიანი ზამთარი, ხანმოკლე ზაფხული, უხვი ატმოსფერული ნალექები. ხეობის ფერდობებზე ალპური და სუბალპური მდელოებია. ზოგან დეკიანებია გავრცელებული.


ბორჯომის ხეობა

ბორჯომის ხეობა — მდინარე მტკვრის ხეობა, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, სოფელ აწყურიდან (სამხრეთ-დასავლეთი) სოფელ ტაშისკარამდე (ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთი). მისი სიგრძეა დაახლოებით 60 კმ. ხეობის ფერდობებს ქმნის მესხეთისა და თრიალეთის ქედები. ბორჯომის ხეობა ახალციხის ქვაბულს შიდა ქართლის ბართან აკავშირებს. გენეტურად ტექტონიკური-ეროზიული ღრმა (1300-1500 მ) გამკვეთი ხეობაა, მდებარეობს ზღვის დონიდან 710-900 მ. აგებულია ძლიერი დანაოჭებული პალეოგენური, უმთავრესად ანდეზიტური ტუფბრექჩიებით და ფლიშური წყებებით. ბაკურიანის ლავური ნაკადის ბოლო ქალაქ ბორჯომთან მდინარე მტკვრის მარჯვენა ნაპირამდე აღწევს.


დარიალის ხეობა

დარიალის ხეობა — მდინარე თერგის ხეობის ანტეცედენტური მონაკვეთი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში. ხეობა 1000 მ სიღრმეზეა ჩაჭრილი კავკასიონის ღერძულ ზონაში და კლდოვანი დერეფნით გადის გვერდით ქედში. იწყება მდინარე ჩხერის შესართავთან და მთავრდება ზემო ლარსთან (სიგრძე 11 კმ). ყველაზე ვიწრო და კლდოვანია მდინარეების ყაბახისა და ხდის შესართავებს შორის მდებარე ნაწილი. ხეობა აგებულია პალეოლოური გრანიტოიდებით, გნაისებით, კრისტალური ფიქლებით. ციცაბო ფლატეები დიდ ნაწილზე მოკლებულია ნიადაგს და ერთიან მცენარეულ საფარს. დარიალის ხეობაზე გადის საქართველოს სამხედრო გზა


ზემო აფხაზეთი

კოდორის ხეობა, ასევე ზემო აფხაზეთი — მდინარე კოდორის ხეობა აფხაზეთში, რომელიც დე ფაქტო გამყოფ ზოლს წარმოადგენს საქართველოს იურისდიქციის გარეთ მყოფი აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და დანარჩენ საქართველოს შორის. 1993 წლიდან 2008 წლის აგვისტომდე ხეობა აფხაზეთის ერთადერთი ნაწილი იყო, რომელსაც საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება აკონტროლებდა.


თრუსოს ხეობა

თრუსოს ხეობა — მდინარე თერგის ხეობა კავკასიონის ჩრდილოეთ კალთაზე, კავკასიონის მთავარ წყალგამყოფ ქედსა და ხოხის ქედს შორის, უღელტეხილ თრუსოდან სოფელ კობამდე (სიგრძე 25 კმ).
ხეობის უდაბლესი ნაწილი 2000 მ-ზეა (სოფელ კობთან). თრუსოს ხეობა აგებულია ქვედა- და შუაიურული ფიქალ-ქვიშაქვების ძლიერ დანაოჭებული შრეებით, ზედაიურული კარბონატული წყებებით.


ყვირის ქედი ( საქართველოს ქედები )

svanebiswylis qedi kavkasionis chrdiloeti gverditi qedi saqartvelos qedebi saqartvelos kutxeebi
ყვირის ქედი — მდინარეების მაგანისა (ენგურის მარცხენა შენაკადი) და ინწრის (ჭანისწყლის მარჯვენა შენაკადი) სათავეების წყალგამყოფი. უმაღლესი მწვერვალია — ყვირა (2038 მ). ყვირის ქედი აგებულია ცარცული კირქვებით. ციცაბო კალთები დანაწევრებულია ღრმა კლდოვანი ხევ-ხეობებით. დამახასიათბელია კარნიზები და მრავალრიცხოვანი კარსტული ფორმები. სამხრეთ კალთაზე წიფლნარ-რცხილნარია, არის მუქწიწვიანებიც, ჩრდილოეთ კალთა შემოსილია ფართოფოთლოვანებით. მაღალ ნაწილში სუბალპური მდელოებია


ყუროს ქედი ( საქართველოს ქედები )

Yuros qedi kavkasionis chrdiloeti gverditi qedi saqartvelos qedebi saqartvelos kutxeebi
ყუროს ქედი — კავკასიონის ჩრდილოეთ გამყოლი ქედის ერთ-ერთ შემადგენელი სუბმერიდიანული განშტოება. წარმოადგენს მდინარეების თერგისა და ხდის წყალგამყოფს. ყუროს ქედის უმაღლესი მწვერვალია ყუროსწვერი (4091 მ). მნიშვნელოვანია ასევე მწვერვალი შინო (3948 მ).
ყუროს ქედი აგებულია ქვედაიურული თიხაფიქლებით. დამახასიათებელია სუბალპური, ალპური და გლაციალურ-ნივალური ლანდშაფტები. ყუროს ქედის პირველი ტრავერსის მონაწილენი იყვნენ ლ. მარუაშვილი, შ. მაყაშვილი და ი. იუხინი (1931).


სვანებისწყლის ქედი ( საქართველოს ქედები )

svanebiswylis qedi kavkasionis chrdiloeti gverditi qedi saqartvelos qedebi saqartvelos kutxeebi
სვანებისწყლის ქედი — ლეჩხუმის ქედის სამხრეთ განშტოება, მდინარეების რიცეულისა და ჟრინევის (რიონის აუზი) წყალგამყოფი. მიემართება სამხრეთით და თავდება აღნიშნული მდინარეების შეერთების ადგილზე. ამავე მიმართულებით დაბლდება 3000 მ-იდან 1200 მ-მდე. აგებულია ზედალიასური ქვიშაქვებითა და თიხაფიქლებით.
თხელი მობრტყელებულია. სამხრეთ ნახევარი ტყეებით (წიფელი, ნაძვი) არის შემოსილი, 2000 მ ზევით სუბალპური და ალპური მდელოებია


სპეროზის ქედი ( საქართველოს ქედები )

sawereqos qedi kavkasionis chrdiloeti gverditi qedi saqartvelos qedebi saqartvelos kutxeebi
სპეროზის ქედი — კახეთის კავკასიონის მთავარი ქედის სამხრეთ განშტოება. მდინარეების ალაზნისა და სამყურისწყლის წყალგამყოფი. უმაღლესი მწვერვალია ქოჩარა (3111 მ).
ქედი აგებულია ქვედაიურული ასპიდური თიხაფიქლებით, წვრილმარცვლოვანი ქვიშაქვებით, არკოზული ქვიშაქვების ლინზებით. კალთები ციცაბოა, დასერილია ვიწრო ხევებით. არის მყინვარული ფორმები. თხემური ზოლი შემოსილია ალპური და სუბალპური მდელოებით, კალთები — ძირითადად წიფლარით



ქართლის ქედი ( საქართველოს ქედები )

qartlis qedi kavkasionis chrdiloeti gverditi qedi saqartvelos qedebi saqartvelos kutxeebi
ქართლის ქედი, ფშავის ქედი — ქედი დუშეთის, თიანეთისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტებში, კავკასიონის სამხრეთი განშტოება. მდებარეობს ფშავის არაგვსა და იორს შორის. სიგრძე 100 კმ, სიმაღლე 3000 მ-მდე (ჩრდილოეთში). ძირითადად აგებულია ქვიშაქვის, მერგელის და ფიქალისაგან. ფერდობებზე წიფლის და მუხის ტყეებია, თხემზე - მთის მდელოები.


ქვაბების მთა ( საქართველოს ქედები )

qvabebis mta qedi kavkasionis chrdiloeti gverditi qedi saqartvelos qedebi saqartvelos kutxeebi
ქვაბების მთა — დაბალი ანტიკლინური სერი აღმოსავლეთ საქართველოში, ივრის ზეგნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში. სიმაღლე 581 მ. აგებულია ნეოგენური ქანებით. შესწავლილია აქაური უხვი ნამარხი შუააღჩაგილური ფაუნა, რომელიც აფრიკის ფაუნას ენათესავება. სერის ფლატეებზე გამოქვაბულებია.
შუა საუკუნეებში მას თავდაცვისთვის იყენებდნენ.