ტირიფონის ვაკე - tiriponis vakeტირიფონის ვაკე - შიდა ქართლის ვაკის ნაწილი, მდებარეობს მდინარე ლიახვის ქვემო დინების (ცხინვალის ქვემოთ) დინების ორივე მხარეზე. სიმაღლე 600-800 მეტრი. აღმოსავლეთით საამილახვროს ვაკით უერთდებამუხრან-საგურამოს ვაკეს, აგებულია ალუვიონით. დანაწევრებულია მდინარეების დიდი ლიახვის, პატარა ლიახვის და მეჯუდის ქვემო დინებებით და მათგან გამოყვანილი სარწყავი არხებით. დახრილია სამხრეთისკენ. ტირიფონის ვაკის ამგები ფხვიერი წყებები შეიცავს მაღალწნევიანი არტეზიული წყლების უხვ მარაგს. ვაკეზე გავრცელებულიაძველალუვიური და ალუვიური ნიადაგები. ბუნებრივი მცენარეულობა - ფოთლოვანი ტყე (მუხნარ-რცხილნარი), რომელიც ადრე არსებობდა, თითქმის მთლიანად გაჩეხილია და მისი ადგილი კულტურულ ლანდშაფტებს უკავია.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.