სომხითი (პროვინცია)სომხითი (პროვინცია)

სომხითი, გვიანდელი შუა საუკუნეების ქვემო ქართლის ერთ-ერთი პროვინციის სახელწოდება. მოიცავდა ტერიტორიას მდ. დებედის ქვემო დინებიდან (აღმოსავლეთით) ფოლადაურის ხეობითურთ და მდ. ხრამის ქვემო დინებიდან (ჩრდილოეთიდან) ლელვაჭარ-ლოქის მთებამდე (სამხრეთით). "სომხითის" ცნების ასეთი დავიწროება თანდათან ხდებოდა და დაკავშირებული იყო ქვემო ქართლის პოლიტიკურ ვითარებაში მომხდარ ცვლილებებთან: სათავადოების წარმოქმნა (საბარათიანო, საორბელო და სხვა), თურქმანული ტომების მოძალება სამხრეთიდან და ლორეს დაპყრობა, მომთაბარე ელის ჩამოსახლება ქვემო ქართლისა და ძველი გარდაბნის ველებზე და სხვა.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.