ქართლის სამეფო - Qartlis samefoქართლის სამეფო 1478-1762 წლებში არსებობდა. მას 1478-1625 და 1633-1658 წწ. განაგებდა ბაგრატიონთა პირდაპირი შტო, 1658-1727 წწ. მუხრანბატონთა შტო, ხოლო 1625-1633 და 1744-1762 წწ. კახეთის ბაგრატიონთა შტო.
ბაგრატ VI (ქართლ-იმერეთი)
კონსტანტინე II
დავით X
გიორგი IX
ლუარსაბ I
სვიმონ I დიდი
დავით XI დაუდ-ხანი
გიორგი X
ლუარსაბ II წამებული
ბაგრატ VII ბაგრატ-ხანი
სვიმონ II სვიმონ ხანი
თეიმურაზ I
როსტომი
ვახტანგ V შაჰნავაზი
გიორგი XI
ერეკლე I ნაზარ ალი ხანი
ქაიხოსრო
იესე ალი ყული ხანი
ვახტანგ VI
თეიმურაზ II

ქართლი ირანის მოხარკე იყო: 1518-1524, 1569-1578, 1606-1625, 1633-1723 და 1735-1744 წლებში; ოსმალეთის მოხარკე იყო: 1578-1606 და 1723-1735 წლებში. ხანდახან იარანი და ოსმალეთი ცდილობდნენ ქართლში მეფობის გაუქმებას და აქ თავიანთ ხანებს და ფაშებს სვამდნენ გამგებლებად. თუმცა ამაოდ.
ქართლის ირანელი (ყიზილბაში) გამგებლები:
გიორგი სააკაძე
....
ალექსანდრე (ალი მირზა)
სეფი ხანი
ხაჯან ხანი
ასლამაზ ხანი
იმამ ყული ხანი
ყოჯა ხანი
ალი ხანი
აჯი ხანი

ქართლის ოსმალო გამგებლები:
ისაყ ფაშა
ოსმან ფაშა

1744 წელს ირანის შაჰმა ნადირმა, ქართლის ტახტი კახეთის მეფეს თეიმურაზ II-ს ჩააბარა, ხოლო კახეთში მისი ძე ერეკლე II გაამეფა. 1762 წელს თეიმურაზ II-ის სიკვდილის შემდეგ ერთიანი ქართლ-კახეთის მეფე გახდა ერეკლე II.
ქართლ-კახეთის მეფეები:
ერეკლე II
გიორგი XII
დავით XII (გამგებელი)

1801 წელს აღმოსავლეთ საქართველო დაიპყრო რუსეთის იმპერიამ და ქართლ-კახეთში მეფობა გააუქმა. იგი რუსეთის გუბერნია გახდა.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.