ლარაძე – ( ქართული გვარ – სახელები )

laradze gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი

გვარის ფუძეა სიტყვა ლარი, რომელიც ქართულში სხვადასხვა მნიშვნელობით გვხვდება.

„ლარაძე – ციციშვილთა აზნაურიშვილი. შაჰნავაზმა იმერეთში გადახვეწილ ციცი ციციშვილს დაბრუნების პირობა მისცა“.სიმონიშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი სიმონი, რომელიც ებრაული წარმოშობისაა და შემსმენელს, გამგონს ნიშნავს. ეს სახელი ორ ქართველ მეფესაც ერქვა. ძველი ფორმაა სვიმონ, კნინობითი კი – სიკო, სოსო, სიმონიკა.
ამ სახელიდან წარმოქმნილია რამდენიმე გვარი: სიმონიძე და სიმონია.


გოგიჩაშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

gogichashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი გოგიჩა.
1843 წელს დიდ თონეთში მოიხსენიება ბერუა გოგიჩაშვილი.

საქართველოში 1 612 გოგიჩაშვილი ცხოვრობს: ქარელში – 467, თბილისში – 361, გორში – 270.


დარსაველიძე ( ქართული გვარ – სახელები )

darsavelidze gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი დარსა, რომელიც ძირითადად ქალებს ერქვათ.
1871 წლის აღწერით, სოფელ ბორბალოში მოიხსენიებიან სოლომონ და იორდან დარსაველიძეები.

საქართველოში 888 დარსაველიძე ცხოვრობს: თბილისში – 258, სამტრედიაში – 219, ქუთაისში – 178. არიან სხვაგანაც.


გურჯიშვილი – გურჯიძე ( ქართული გვარ – სახელები )

gurjishvili gurjidze gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი გურჯი.
გურჯი თურქული სიტყვაა და ქართულად დაუმორჩილებელს ნიშნავს.
„1819 წელს გურჯიშვილი სოფელ წინწყაროში მოიხსენიება“.
ეს სახელი თურქებმა ქართველებს შეარქვეს.


გრიგორაშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

grigorashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი გრიგოლი. აქედანაა ნაწარმოები გვარები: გრიგოლია, გრიგოლაია, გრიგოლავა.
1823 წელს პატარა ენაგეთში მოიხსენიებიან სოლომონ გრიგორაშვილი, მისი მეუღლე და შვილები.

საქართველოში 96 გრიგორაშვილი ცხოვრობს: თბილისში – 61, ქუთაისში – 12, ბორჯომში – 4. არიან სხვაგანაც.


ქეთელაური ( ქართული გვარ – სახელები )

qetelauri ketelauri gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
ქეთელაურები ბისოში ცხოვრობენ. მათი წინაპარი ქეთელა ჭავჭავაძე ყოფილა, რომელიც ბისოში თიანეთის მხრიდან ასულა.
დოკუმენტში წერია: „ქეთელაურები ჭავჭავაძეების განაყარები ვართ. ერთი გუჯარი გვაქვს, თიანეთიდან ვართ. ჭავჭავაძეები და ქეთელაურები ძმების შთამომავლები არიან. თონეთში სახლებულან, ცხრაკარში ცხოვრობდნენ. ერთი ძმა კოჭლი ყოფილა. იქ დარჩენილა, მეორე ხევსურეთში გადასახლებულა და გამრავლებულა. განაყარი ძმა პირდაპირ ბისოში მისულა და იქ დასახლებულა. რუსები რომ ჩამოსულან, კოშკში გუჯარი დაუწვავთ“.


ტუფუნია – ტუფურია ( ქართული გვარ – სახელები )

tufunia tufuria gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
ტუფუნია და ტუფურია ერთი და იგივე გვარია. გვარის ფუძედ გამოყენებულია მეგრული სიტყვა ტოფური, რომელიც ერთგვარი სამყურა ბალახის სახელია.
საქართველოში 261 ტუფუნია ცხოვრობს: ზუგდიდში – 230, თბილისში – 12, ქუთაისში – 5. არიან სხვაგანაც.


ჩადუნაშვილი – ჩადუნელი ( ქართული გვარ – სახელები )

gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
ჩადუნაშვილისა და ჩადუნელის გვართან დაკავშირებით, მკვლევარი მაისურაძე წერდა: „სავარაუდოა, მომდინარეობდეს დასახლებული პუნქტის სახელიდან და სადაურობის აღმნიშვნელი სიტყვიდან იყოს გვარად ქცეული. სადუნა მცენარეა, ის გვიმრის ერთ-ერთი სახეობაა. თუმცა, ამას ეწინააღმდეგება ჩადუნაშვილის ეტიმოლოგიის კვლევის შედეგები, რომლის მიხედვით, ჩადუნა საკუთარი სახელი უნდა იყოს.”
1823 წელს, კაპიტან გიორგი ბარათოვის გლეხებად დიდ ენაგეთში მოიხსენიებიან ბეჟანა და გიგა ჩადუნაშვილები.


დესპოტიშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

despotishvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა მეტსახელი დესპოტა, რომელიც ბერძნული სიტყვიდან მომდინარეობს. ძველი აღმოსავლეთის მიწათმფლობელურ მონარქიებში დესპოტი იყო უმაღლესი მმართველი, რომელსაც ჰქონდა განუსაზღვრელი უფლებები. დესპოტი გადატანითი მნიშვნელობით ნიშნავს სასტიკ ადამიანს, რომელიც სხვებს აიძულებს მის ნებაზე მოქცევას.


უნდელია ( ქართული გვარ – სახელები )

undelia gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა მეტსახელი უნდელი, რაც დაუმწიფებელს, შემოუსვლელს ნიშნავს. გვარი უნდელია ძალიან იშვიათად გვხვდება. ამ გვარის წარმომადგენლები ცხოვრობენ სოფელ კერზუში, ფოთში. უნდილია და უნდელია ერთი და იგივე გვარ-სახელებია


ბაციკაძე ( ქართული გვარ – სახელები )

bacikadze gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა მეტსახელი ბაცი, ბაციკა.
ბაციკაძეები 1941 წელს ასურეთში გადასახლებულან საცხოვრებლად სოფელ კორტიდან.
ამავე ძირისაა გვარები: ბაცანკალაშვილი, ბაცანიძე, ბაცანაძე, ბაცაცაშვილი, ბაცელია, ბაცელაშვილი, ბაციაშვილი, ბაცილავა და ბაცაცია.