აზატაშვილი - ( ქართული გვარ – სახელები )

azatashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
აზატი სპარსული სიტყვაა და თავისუფალს ნიშნავს.
აზატები იყვნენ ირანში გაბატონებული საშუალო და წერილი მონათმფლობელები, რომლებიც ამ კლასის ყველაზე მრავალრიცხოვან სოციალურ ფენას წარმოადგენდნენ. 1721 წელს, სოღაშენში როსტომისა და გუგუნა ნამანგლეველიშვილების ყმად მოიხსენიება ბერი აზატაშვილი. აზატაშვილები კოდაში მოიხსენიებიან 1817 წლიდან. თავად ზურაბ ორბელიანის გლეხებს შორის, სოფელ მუხათში, 1823 წლის აღწერაში მოიხსენიება სარქისა აზატაშვილი, იგივე ხატიაშვილი.

საქართველოში 101 აზატაშვილი ცხოვრობს: თბილისში – 55, გურჯაანში – 44, თელავში – 2.არჩაია - ( ქართული გვარ – სახელები )

archaia gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი არჩა, რომელიც კოლხეთში ფართოდ იყო გავრცელებული.

არჩა საკუთარი სახელის – არჩილის კნინობითი ფორმა უნდა იყოს. არჩილი კი ძველი ქართული საკუთარი სახელია.ვაჩაძე - ( ქართული გვარ – სახელები )

vachadze gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ვაჩე, ვაჩა.

ამავე ძირისაა გვარები: ვაჩეიშვილი, ვაჩნაძე, ვაჩინაძე, ვაჩენიძე, ვაჩაბერიძე, ვაჩიბერიძე.

1700 წელს მოიხსენიება ვინმე ვაჩაძე.


ღრუბელაშვილი - ( ქართული გვარ – სახელები )

grubelashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ღრუბელა.
1721 წელს მოიხსენიება ბეჟანა ბაბუნაშვილის ყმა – ბერუა ღრუბელაშვილი.

ამავე ძირისაა გვარი ღრუბელაძე.

საქართველოში 93 ღრუბელაშვილი ცხოვრობს: სამტრედიაში – 34, თბილისში – 33. საგარეჯოში – 7. არიან სხვაგანაც. 57 – ღრუბელაძე.


ყელბერაშვილი – ( ქართული გვარ – სახელები )

yelberashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა მეტსახელი ყელბერა.

გადმოცემით, ეს სახელი შეურქმევიათ კაცისთვის, რომელსაც ყელზე ჩიყვის ამონაზარდი ჰქონია. მისი გვარი კი მაისურაძე ყოფილა.

1721 წელს ღოუბანში მოიხსენიება იასე სოლოღაშვილის ყმა – იესე ყელბერაშვილი.


ჭვინტიაშვილი - ( ქართული გვარ – სახელები )

chvintiashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ჭვინტია.

„ერტისელმა ჭვინტიაშვილმა 1820 წელს იქორწინა კუმისელი იმერლის, კილოსანის ბერის ასულ ნინოზე. თავსმდებნი ყოფილან კეთილშობილნი: ფრანგისტან თურქესტანოვი და ერტისში მცხოვრები პეტრე ყორღელიძე“.


ხახუტაშვილი – ხახუტაიშვილი - ( ქართული გვარ – სახელები )

xaxutashvili xaxutaishvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ხახუტა.
„ზაქარია ხახუტაშვილი მოიხსენიება 1817 წლის გათავისუფლების წიგნში, რომელიც გოგია ბეგიაშვილს მიუცია პეტრე წიფლაშვილისთვის“.
ამავე ძირისაა გვარი ხახუტაიშვილი.
ხახუტაშვილები ტბისში მოიხსენიებიან 1721 წლიდან.


შავბერუაშვილი - ( ქართული გვარ – სახელები )

shavberuashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა მეტსახელი შავბერუა.

ასევე, გვხვდება მსგავსად ნაწარმოები მეტსახელები: შავდათუა, შავდემეტრე, შავზაქარა, შავტუხა, შავმატია, შავდარჩუა და ასე შემდეგ.

1721 წელს საკარისის დოკუმენტებში მოიხსენიება ვახუშტი შავბერუაშვილი.


ბაბაჯანაშვილი - ( ქართული გვარ – სახელები )

babajanashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა მამაკაცის საკუთარი სახელი ბაბაჯანა.

1545 წელს ბაბაჯანა მოხსენიებულია სანასარას მიერ ვეტიკაძისთვის მიცემულ მამულის ნასყიდობის წიგნში.

1546 წელს არდისუბნელი ბაბაჯანა როსტომ მამაგულაშვილისთვის კახაბერის მიერ მიცემული ნასყიდობის წიგნის მოწმეა.ჭაბუკაშვილი – ჭაბუკაძე – ჭაბუკიანი - ( ქართული გვარ – სახელები )

chabukashvili chabukadze chabukiani gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა ახალგაზრდა ვაჟის მნიშვნელობის მქონე სიტყვა ჭაბუკი, რომელიც შემდგომში საკუთარ სახელად იქცა. ამან დაუდო სათავე გვარს – ჭაბუკაშვილი.

1568 წლის ყმისა და მამულის წყალობის წიგნში, რომელიც სოლომონ მეფეს ანდერმან და სხვა ჩოლოყაშვილებისთვის მიუცია, მოხსენიებულია ჭაბუკა ჩხენკელი.


ცუცუნაშვილი - ( ქართული გვარ – სახელები )

cucunashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ცუცუნი.
ცუცუნაშვილი გიორგი მოიხსენიება 1738 წელს თავდახსნილობის წიგნში მოწმედ, რომელიც მებატონე ზაზა სოლოღაშვილმა მისცა ბადღუა და ბერელა ზურაბიშვილებს.

საქართველოში 175 ცუცუნაშვილი ცხოვრობს: კასპში – 88, თბილისში – 60, თელავში – 19. არიან სხვაგანაც.


ბერუჩაშვილი – ბერუჩევი – ( ქართული გვარ – სახელები )

beruchashvili beruchevi gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ბერუა. ამ საკუთარი სახელიდან ბევრი ქართული გვარ-სახელია ნაწარმოები.

ამავე ფუძით ნაწარმოები გვარებია ბერუაშვილი და ბერუკაშვილი.
1783 წლის გეორგიევსკის ტრაქტატის ხელმოწერის შემდეგ, ბევრი ქართული გვარის დაბოლოება შეიცვალა, ანუ „შვილისა“ და „ძეს“ ადგილი „ოვმა“ და „იევმა“ დაიკავა.