საბაური – სამქანაშვილი – ჩონიაშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

sabauri samqanashvili choniashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
საბაურთა გვარი ტოპონიმ ცაბაურთადან მომდინარეობს. საბაურები ფშავის სოფელ ცაბაურთიდან ყოფილან გადმოსახლებული სოფელ ფანშეტში და სოფლის სახელი გაუგვარებიათ. 1774 წლის აღწერაში სოფელ ფანშეტში რამდენიმე კომლი საბაურია მოხსენიებული.
„ვინაიდან საბაურები ცოტანი იყვნენ, თან უნდოდათ, რომ უფრო მეტნი ყოფილიყვნენ, ორი გვარი მიიღეს – ჯერ სამქანაშვილები გახდნენ, შემდეგ – ჩონიაშვილები.

სამქანაშვილები შიდა ქართლის სოფელ კავთისხევში მისულან, ჩონიაშვილები კი ხევის სოფელ ქობიდან არიან.საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ სოფელ ფანშეტში არის კავთის წმიდა გიორგის სალოცავი, რომელიც სამქანაიძე – სამქანაშვილებს ამ ადგილში გადასახლების შემდეგ გადაუტანიათ.

საქართველოში 165 საბაური ცხოვრობს: თბილისში – 87, ბორჯომში – 4, გარდაბანში – 3.არიან სხვაგანაც.

159 სამქანაშვილი: ყაზბეგში – 100, თბილისში – 40, მცხეთაში – 7. არიან სხვაგანაც.

41 ჩონიაშვილი: თბილისში – 11, თელავში – 11, გარდაბანში – 8. არიან სხვაგანც


მიხანაშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

mixanashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა მამაკაცის საკუთარი სახელი მიხა. ამავე ფუძით ნაწარმოებია გვარები: მიხაშვილი, მიხელაშვილი, მიხელაძე, მიხელიძე, მიხეილიძე, მიხინაშვილი.

საქართველოში 494 მიხანაშვილი ცხოვრობს: გორში – 240, თბილისში – 173, კასპში – 50. არიან სხვაგანაც.


ბელანიშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

belanishvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა მამაკაცის საკუთარ სახელადქცეული ზოგადი სიტყვა ბელანი. სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონში ბელანი ბალახის ერთ-ერთ სახეობას ჰქვია.

საქართველოში 261 ბელანიშვილი ცხოვრობს: თბილისში – 184, საგარეჯოში – 47, ოზურგეთში – 9.


ხაჯაველიძე ( ქართული გვარ – სახელები )

xajavelidze khajavelidze gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარი თავისი ფორმით, სტრუქტურითა და სემანტიკით სადაურობაზე მიგვანიშნებს, ანუ ხაჯაველი. ხაჯი მიკროტოპონიმის სახით გვხვდება მესტიაში. ხაჯაველიძეები ძირითადად ცხოვრობენ თბილისში, ქარელსა და ქუთაისში. გვარი დოკუმენტებში პირველად მეთვრამეტე საუკუნის დასაწყისში გვხვდება.

ხაჯაველიძეები მცირერიცხოვანი გვარია და საქართველოს მასშტაბით დაფიქსირებულია ამ გვარის 41 წარმომადგენელი.


მესტუმრე ( ქართული გვარ – სახელები )

mestumre gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა სიტყვა მესტუმრე. „სოფელ ღოუბანში მცხოვრები გიორგი მესტუმრე 1826 წელს ცოლად ირთავს ბორბალოს მცხოვრებ სვიმონ იმერლიშვილის ასულს ბარბარეს“.

საქართველოში 43 მესტუმრე ცხოვრობს: კასპში – 15, თბილისში – 14, მცხეთაში – 1. არიან სხვაგანაც.


ჯიღაური ( ქართული გვარ – სახელები )

jigauri jighauri gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ჯიღა. ამავე ფუძითაა ნაწარმოები გვარი ჯიღაურიშვილი. გვარის პირველ საცხოვრებლად მიჩნეულია საგარეჯოს რაიონი.
ჯიღაურნი დასახლებული პუნქტის სახელწოდებადაც გვხვდება. ეს ტოპონიმი გვარის სახლიდანაა მიღებული. სოფელი ჯიღაურნი თავის დროზე ჯიღაურთა გვარის წარმომადგენლებით იყო დასახლებული. ისინი მეთვრამეტე საუკუნის დასაწყისში უკვე გარე კახეთის სოფელ ბერთუბანში იყვნენ გადასახლებულები.
მეჩვიდმეტე საუკუნის დასაწყისში, ჯიღაურები ერწოდან გადასახლდნენ სოფელ პატარძეულში. 1850 წლამდე იყო სოფელი ჯიღაურთა, ამჟამად კი მას ხადუელთა ჰქვია. იმ ადგილს, სადაც ჯიღაურები დასახლებულან, ჯიღაურთხევი ჰქვია. იქ არის ეკლესია, სადაც ამ გვარის წარმომადგენლებს ასაფლავებენ.

საქართველოში 342 ჯიღაური ცხოვრობს: თბილისში – 144, საგარეჯოში – 130, რუსთავში – 35. არიან სხვაგანაც


ასამბიანი ( ქართული გვარ – სახელები )

asambiani bagratishvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
ეს გვარი მცირერიცხოვანია. მსგავსი წარმოშობისაა გვარი ასამბაძე. ორივე მათგანში გვაქვს ორი სუფიქსი: ერთ შემთხვევაში – ბა, ხოლო მეორეში – ბი. ორივეს ფუძეა ასამ. ასამბაძეები ძირითადად რაჭაში ცხოვრობენ.
დეხვირელი ასამბიანები ამბობენ, რომ მათი ძირია გვარი აკობაძე. აკობაძეთა გვარი ლეჩხუმში 1556 წლის ისტორიულ დოკუმენტებში გვხვდება, სადაც აღნიშნულია, რომ „ერთი გლეხი გიორგი აკობაძე იოგაკამ ნემსაძისგან ვიყიდე“. აკობაძე და აკობიძე იაკობიძეთა გვარს ენათესავება.

საქართვლეოში 37 ასამბიანი ცხოვრობს: ქუთაისში – 24, ცაგერში – 5, თბილისში – 3. არიან სხვაგანაც.


საღრიშვილი - საღირაშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

sagrisshvili sagirashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
საღრიშვილების ადრინდელი გვარი საღირაშვილი ყოფილა. ასე ჩაწერეს ამ გვარის წარმომადგენლები 1873 წლის აღწერამდე. საღირა მამაკაცის საკუთარ სახელად ფიქსირდება საუკუნეების წინ და ფართოდაც ყოფილა ის საქართველოში გავრცელებული. საღირა საღირაშვილი მოიხსენიება მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევრიდან, დღევანდელი თეთრი წყაროს რაიონის სოფელ ვაშლოვანში. საღირა ნასესხები და შემდგომში გავრცელებული სიტყვაა. გვარი საღირაშვილი ითარგმნება, როგორც ყრუაშვილი. საღირა და გაბრიელ საღირაშვილები სოფელ ვაშლოვანში 1873 წლის აღწერისას არიან მოხსენიებულნი.
საქართველოში 170 საღირაშვილი ცხოვრობს: ქუთაისში – 70, ვანში – 44, თბილისში – 29. არიან სხვაგანაც.


შაორშაძე - შაოშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

shaorshadze shaoshvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძე ტბის სახელიდან – შაორიდან უნდა მომდინარეობდეს, რომელიც რაჭაში მდებარეობს.

ამავე ძირისაა გვარი შაოშვილიც.

საქართველოში 394 შაორშაძე ცხოვრობს: საჩხერეში – 212, თბილისში – 63, რუსთავში – 26. არიან სხვაგანაც. 141 შაოშვილი: გურჯაანში – 57, თბილისში – 45, თელავში – 8. არიან სხვაგანაც.


ახალაური ( ქართული გვარ – სახელები )

axalauri akhalauri gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები იაკობ აუაშვილი iakob axuashvili akhuashvili
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ახალა.

1818 წელს, დიდ თონეთში მოიხსენიება გლახა ახალაური.

საქართველოში 208 ახალაური ცხოვრობს: კასპში – 107, თბილისში – 56, ახალგორში – 45.


პაპელიშვილი – პაპელაშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

papelashvili papelishvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა პაპა.
ასევე, გვხვდება ამ სახელის ბევრი ვარიანტი: პაპი, პაპო, პაპია, პეპია, პაპრუა, პაპალა, პაპალია, პაპანა, პაპელა, პაპოა, პაპუნა, პაპინა, პაპიტა, პაპუტა, პაპუფა, პაპუჩა, პაპუჩი, პაპუჩელა და ასე შემდეგ.
ამ საკუთარი სახელებისგან წარმომდგარი გვარებია: პაპალაშვილი, პაპანაშვილი, პაპავა, პაპავაძე, პაპასქირი, პაპასქუა, პაპაშვილი, პაპიძე, პაპიაშვილი, პაპუაშვილი, პაპალაშვილი, პაპელიშვილი, პაპინაშვილი, პაპიტაშვილი, პაპუკაშვილი, პაპულაშვილი, პაპუჩაშვილი და ასე შემდეგ.
პაპაშვილიდან მომდინარეობს გვარი გობრიშვილი.
როგორც ისტორიული წყაროებიდან ჩანს, პაპულაშვილები არიან როგორც ქართველები, ასევე ამ გვარის მცირე ნაწილი ქართველი ებრაელია.
პაპელიშვილები ოდითგანვე იყვნენ ქართველები და მართლმადიდებლები.
1685 წელს პაპელაშვილები როსტომ მეფემ ალხაზ მაჩაბელს უწყალობა, შემდეგ საბაწმინდის საყდრის „სადაყუდებელი შექმნილიყვნენ“. გიორგი მეფემ მათი წყალობა ისევ განუახლა ალხაზ მაჩაბელს.
1631 წელს სვერში პაპელაშვილის მამული როსტომ მეფემ მაჩაბელს უწყალობა.

საქართველოში 160 პაპელიშვილი ცხოვრობს. გორში – 88, თბილისში – 51, რუსთავში – 12. არიან სხვაგანაც.


ბაგრატაშვილი - ბაგრატიშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

bagratashvili bagratishvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
ბაგრატ ქართველ მეფეთა საგვარეულო სახელია, რომელიც ბაგრატიონთა დინასტიის ფუძემდებელ ბაგრატ დიდისგან მოყოლებული, ბევრ მეფეს ერქვა. ბაგრატი სომეხ მეფეთა სახელიც გახლდათ. წარმოშობით ამ სახელს ძველ სპარსულს უკავშირებენ – ბაგადათა „ღვთის ბოძებულს“, „ღვთის წყალობას“ ნიშნავს. არსებობს, ასევე სხვა მოსაზრებაც, რომლის მიხედვით, ბაგრატი ქართული წარმოშობის სახელია.