მსუქნიშვილი – მსუქნიძე ( ქართული გვარ – სახელები )

msuqnishvili msuqnidze gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
ქართული გვარ-სახელების ერთი ჯგუფი ნაწარმოებია ადამიანის ხასიათისა და თვისებების მაჩვენებელი სიტყვებიდან, რასაც „თიკუნებს“ ვცწოდებთ. ამ გზით გვარების წარმოქმნა სხვა ერის ხალხისთვისაც არ არის უცხო.
მსუქნიშვილის გვარის ეტიმოლოგიაზე გაამახვილა ყურადღება პროფესორმა ალექსანდრე ღლონტმა და აი, რას წერდა ის: „მეტსახელი მსუქანი გვხვდება გვარში მსუქნიშვილი.”ავაქაშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ავაქა, ავაგა.
ავაგა მოიხსენიება 1744 წელს თუმანიანი პაპუას მიერ ჩარჩიანთ ქრისტესიას სახელზე გაცემული ყმის ნასყიდობის წიგნში.
ბერუა ავაქაშვილი იყო მოწმე შაყუბათა ბერუაშვილის მიერ დოლმაზა შანშიაშვილის და დურმიშხან დემურაშვილის მიერ თავისი ბიძაშვილისთვის – ალიხანასთვის მიცემული ნასყიდობის წიგნისა.


ნერსეზაშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

nersezashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ნერსე. ამ სახელით ბევრი პიროვნებაა ცნობილი საქართველოს ისტორიაში.
საკუთარი სახელი ნერსო, ნერსუა გავრცელებულია სომხებშიც. მისგან კი მიღებულია გვარი ნერსესიანი.
გვხვდება გვარი ნერსეზოვიც, რომელიც რუსული გაფორმებით ასე ჩაუწერიათ. ამ გვარის წარმომადგენლები სინამდვილეში ნერსეზიშვილები არიან, ქართველები.


შემაზაშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

shemazashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი შემაზა. 1721 წელს, სამღერეთში მოიხსენიება გიორგი შემაზაშვილი. შემაზაშვილები იყვნენ მებატონეებიც. 1721 წლის აღწერით, მებატონე შემაზაშვილებს ჰყავდათ ყმები სოფელ კარაქაში.

საქართველოში 99 შემაზაშვილი ცხოვრობს: ასპინძაში – 31, რუსთავში – 26, გორში – 14. არიან სხვაგანაც.


ჩიფირაშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

chifirashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ჩიფა.
ჩხიკვთაში მცხოვრებმა ზაქარია ჩიფირაშვილმა 1874 წელს, დიდი ენაგეთის წმიდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში მონათლა შვილი, ნინო. მიმრქმელი იყო ჩხიკვთელი დიმიტრი საგინოვი.


როსტობაია – უგვარია ( ქართული გვარ – სახელები )

rostobaia ugvaria gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
როსტობაიას ადრინდელი გვარი იყო უგვარია.
ვარაუდით, გვარის ფუძე წარმოიშვა ვინმე უგვარო კიცისგან, რომელსაც შემდეგ უგვარია გაუგვარდა.
ოჩამჩირის რაიონში მცხოვრები უგვარიების ნაწილმა გვარი როსტობაიებად გადაიკეთა. როგორც ჩანს, გვარის ფუძედ აიღეს საკუთარი სახელი როსტომი.


მანგოშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

mangoshvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა ქალის საკუთარი სახელი მანგო.
ქართულ საისტორიო წყაროებში გვხვდება ასევე მამაკაცის საკუთარი სახელი მანგია.
ამავე ფუძისაა გვარი მანგიაშვილი.


ალხაზიშვილი – ალხაზაშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

alkhazishvili alxazishvili alxazashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ალხაზი, რომელიც არაბული წარმოშობისაა და ქართულად რჩეულს ნიშნავს. ამავე ძირისაა გვარი ალხაზაშვილი.
ივანე ალხაზიშვილი 1873 წელს სოფელ ენაგეთში მოიხსენიება.
საქართველოში 232 ალხაზაშვილი ცხოვრობს: ქუთაისში – 107, გორში – 26, გურჯაანში – 25. არიან სხვაგანაც.
298 ალხაზიშვილი: თბილისში – 150, ხარაგაულში – 25, თელავში – 21. არიან სხვაგანაც.


გოგაძე ( ქართული გვარ – სახელები )

gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი გოგა.
ამავე ძირისაა გვარები: გოგაშვილი, გოგიძე, გოგიშვილი, გოგია, გოგილავა, გოგილაშვილი, გოგინაშვილი, გოგისვანიძე, გოგიტაური, გოგიჩაიშვილი, გოგლიჩიძე, გოგლიძე, გოგმაჩიძე, გოგიბერიშვილი, გოგნელაშვილი და ასე შემდეგ.
ილია მაისურაძის ვარაუდით, გოგა, გოგი გიორგის შემოკლებულ სახელად ითვლება, ...


ხარატი – ხარატიშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

kharati kharatishvili xarati xaratishvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა ხელობა-საქმიანობის აღმნიშვნელი სიტყვა ხარატი, რომელიც ჩარხზე ხისგან და ლითონისგან ჩარხავს სხვადასხვა ნაკეთობას.
ამავე ძირისაა გვარები: ხარატიძე, ხარატიშვილი. 1721 წელს გვარეთში მოიხსენიება ხარატიშვილი მელიქა.
საქართველოში 136 ხარატი ცხოვრობს,82 – ხარატიძე;1 904 ხარატიშვილი: თბილისში – 643, ქუთაისში – 186, ხარაგაულში – 139. არიან სხვაგანაც.


ხახანაშვილი – ხახაშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

xaxanashvili xaxashvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა საკუთარი სახელი ხახანა. 1700-1719 წლებში თუმანიანთ ყმების განულების ნუსხაში მოიხსენიება ვინმე ხახანაშვილი.ამავე ძირისაა გვარები: ხახანიკაშვილი, ხახაშვილი, ხახოშვილი, ხახოძე, ხახუა, ხახიაური.
საქართველოში 806 ხახანაშვილი ცხოვრობს: თბილისში – 785, გორში – 12, ქუთაისში – 9. 80 ხახაშვილი: თბილისში – 28, გორში – 23, თიანეთში – 19. არიან სხვაგანაც.


ბექაური – ბექაურიშვილი ( ქართული გვარ – სახელები )

beqauri beqaurishvili gvar - saxelebi qartuli gvarebi geneologia gvarebis warmoshoba ქართული გვარ სახელები გენეოლოგია გვარები iakob axuashvili akhuashvili იაკობ ახუაშვილი
გვარის ფუძეა ძველი ქართული საკუთარი სახელი ბექა. ამ სახელით ბევრი ისტორიული პიროვნებაა ცნობილი, მაგალითად, ბექა ოპიზარი.
მთიანეთში მცხოვრებ ბექაურთა თიკუნებია: აფთარაანი, შარვანიანი, ბაინდურიანი, დათვიანი, ლომიანი, ბატარაანი.