სეფიაშვილი - Sepiashvili

 (ხმები: 5)გვარში ფუძედაა გამოყენებული სიტყვა სეფა. აქედან გვხვდება გვარები: სეფაშვილი, სეფედაური, სეფერთელაძე, სეფერიძე, სეფისკვერაძე, სეფიაშვილი.

გვაქვს საკუთარი სახელები:. სეფე, სეფედავლე, სეფია, სეფიყული, სეფო, სეფენია.

მნიშვნელობით იტყვიან: სეფა – გრძელი კარავი, სეფე – სამეფო დარბაზი.

ზემოთ აღნიშნულის გარდა, მეთხუთმეტე-მეთექვსმეტე საუკუნეებში მოიხსენიება გვარი სეფედავლესშვილი, სეფირყელი, სეფიყული, სეფიყულიბეგი, სეფოსშვილი, სეფონიასშვილი, სეფუაშვილი.

სეფიაშვილები ძირითადად არიან ქართველები, მცირე რაოდენობით კი არიან ქართველი ებრაელებიც.

1995 წელს მიღებული ვაუჩერების მიხედვით, საქართველოში დაფიქსირებულია 1 182 სეფიაშვილი: გურჯაანში – 477, თბილისში – 268, დედოფლისწყაროში – 141. ცხოვრობენ სხვაგანაც.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.