ქარცივაძე - Qarcvadzeისტორიულ წყაროებში გვარი გვხვდება ფორმით: ქარცისძე, ქარციძე, ქარსიძე. სამეგრელოში, იგივე გვარი გვხვდება ფორმით ქარცხია.

მეჩვიდმეტე საუკუნეში გვხვდება სახელები: გამიგონა, მახულა, უღვინობა, უჩაკოჩი, ჭოჭოლეი და ქარცივა.

ქარცივაძე ორსუფიქსიანი გვარია. ფუძეთი ქარცა (ქარცი) + ვა და + ძე.

გვარი მოიხსენიება მეჩვიდმეტე საუკუნიდან. ალექსანდრე ღლონტი წიგნში, „სახელები“, წერს: „საკუთარი სახელი ქარცივა, გვარში – ქარცივაძე“. გვარი აჭარისა და გურიის კუთვნილებაა.

საქართველოში 2 288 ქარცივაძე ცხოვრობს: ქობულეთში – 739, შუახევში – 498, ოზურგეთში – 263. არიან სხვაგანაც.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.