კარახაშვილი - Karakhashvili
ჩვენდა (ქართველთ) ჭირად ქართველთა გვარი კარახაშვილი და გვარები – კარაბაგლი, კარაბაღლი, კარაგაშევი, კარაგებაკიანი, კარაგებიანი, კარაგულიანი (ფუძეთი კარა მრავალი უცხოური, სომხურ-თურქული გვარი იწყება) სომხურ გვარებთან არის გაიგივებული: კარახანიანი კარახანოვთან. დედაგული ქართლის გვარი კარახაშვილი მოხვდა კარახანიანებში. ისინი კი არიან: თბილისში – 149, გარდაბანში – 33, ბოლნისში – 15.

კარახაშვილის გვარი ნაწარმოებია ტერმინიდან „კარახანა“ (ფშავი) „სასმისია ერთგვარი“ (ღლონტი, „ქართულ კილოთქმათა სიტყვის კონა“, „მთვრალმა რა გითხრათ, კაცებო, ჭკუა სასმელმა დაძალა, სათქმელი მერმისთვის დარჩეს, თუკი სიკვდილმა გაცალა, ასწია კარახანასა, გადაიწურა, დაცალა“ (ვაჟა-ფშაველა – „გველისმჭამელი“).

მართალი საქმე იქმნების, თუკი მსურველი (ქართველნი) გააგრძელებენ ცხოვრებას მამა-პაპური გვარით კარახაშვილი (პატივისცემით ი. ა.), გაჭირვებას რა ვუთხრათ, თორემ ბევრი გვარია საკურნებელ-აღსადგენი, სიმართლე ხომ ჩვენს მხარეზეა. გუშინწინ, სადღაც 1917 წლამდე განა არ გვქონდა გვარი: აბაზაძე (აბაზიდან) ჩაწერეს აბაზოვი – აბაზიანცად; აფაქიძე გახადეს ჯერ აბაკიძე, შემდეგ აბაკოვი; აბრამიშვილი, გახადეს აბრამოვი და აბრამიანცად; აბულაძე-აბულოვ-აბულიანცი გამხდარა, ადამაშვილი – ადამოვ-ადამიანცად ჩაუწერიათ და ასე შემდეგ.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.