ხეთაგური - Khetaguriaხეთაგური ქართული გვარ-სახელია. გვარს საფუძვლად უდევს ტოპონიმი ხეთა. ხეთები ძველი ხალხებია ცენტრალურ ანატოლიაში (მცირე აზია), ცხოვრობენ ძველი წელთაღრიცხვის მესამე-მეორე ათასწლეულის მიჯნაზე.

ფუძეთი ხეთა მიღებულია ქართველთა გვარები: ხეთაგაშვილი, ხეთაგურაშვილი, ხეთაგური. მსგავსი ფუძითაა წარმოებული ოსური გვარი ხეთაგუროვი. ხეთაგუროვებმა თვითონ უკეთ იციან, მათ შორის ვინ ოსია და ვინ – ქართველი. ასევე, გვხვდება გვარი ხეთერელი.

საქართველოში 117 ხეთაგაშვილი ცხოვრობს: გორში – 67, რუსთავში – 25, თბილისში – 12.

54 ხეთაგურაშვილი: თბილისში – 31, გარდაბანში – 9, რუსთავში – 1.

699 ხეთაგური: თბილისში – 232, გორში – 156, ყაზბეგში – 64.

111 ხეთაგუროვი: თბილისში – 44, ლაგოდეხში – 37, გარდაბანში – 10.

102 – ხეთერელი.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.