ჩივაძე - Chivadzeიოანე ბაგრატიონი წიგნში „შემოკლებითი აღწერა საქართველოს შინა მცხოვრებთა თავად-აზნაურთა გვარებისა, რომლებიც შეტანილნი არიან 1783 წლის გეორგიევსკის ტრაქტატსა შინა“, წერს: „საციციანოს ხეობის აზნაურნი არიან შემდგომნი ესე – აზნაური ჩივაძე. ამათნი წინაპარნი არიან მოსრულნი ჯავახეთიდან ვაჩიანის ადგილიდან და ადგილისა გამო ცვლილების სახელისა მეფე როსტომის დროსა 1592 წელს ჩივაძეთ უწოდესთ, რომელსა ძველად მათთა გვარსა უწოდებდნენ ვაჩიანელს, არიან აზნაურნი და ტრაქტატსა შინა მოხსენიებულნი“.

ვაჩა (ვაჩნა) ვაჩიანელი – ვაჩნაძე, ვაჩიანელიდან მეტსახელი ჩივა გაჩნდა, აქედან კი გვარი – ჩივაძე. ამავე ძირისაა ჩივიაშვილი.

საქართველოში 524 ჩივაძე ცხოვრობს: თბილისში – 243, თეთრი წყაროში – 64, ქუთაისში – 55.

60 ჩივიაშვილია.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.