ხმალაძე - Khmaladzeხმალაძე - ხმალა დაფიქსირებულია წყაროებში, როგორც საკუთარი სახელი. გადმოცემით ხელობა-საქმიანობის მიხედვით შერქმეული გვარია (ხმლების შემკეთებელ-მწრთობელი). ქუთაისელ ხმალაძეთა შესახებ კობერიძის სტატიაში ვკითხულობთ:

„აზნაურ ხმალაძეთა წინაპარნი იყვნენ ძველად ახალციხეს მცხოვრებნი და აბჯართა ათაბაგისათა მცველნი, რომლისა გამო ეწოდათ ხმალთა მცველნი, მოსულან როსტომ მეფის დროს 1635 წელს და მერე შემოვიდნენ ქართლსა და უწოდეს შვილთა მათთა ხმალაძე და გაუგვარდათ, რომელნიცა მოხსენიებულ არიან ტრაქტატსა შინაცა“ (იოანე ბაგრატიონი, „შემოკლებითი აღწერა საქართველოსა შინა მცხოვრებთა თავადთა და აზნაურთა ოჯახებისა“).

საქართველოში 2 529 ხმალაძე ცხოვრობს: თბილისში – 814, სიღნაღში – 146, ასპინძაში – 136.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.