ზირაქიშვილი – ზირაქაშვილი – ზირაქაძე - Ziraqishvili - Ziraqashvili - Ziraqadze
ზირაქიშვილი ეპონიმური გვარ-სახელია. მას საფუძვლად დაედო წინაპრის საკუთარი სახელი ზირაქი. ამავე ფუძითაა ნაწარმოები გვარი ზირაქაძე. ზირაქაშვილები 1683 წელს ქსნის ერისთავების მკვიდრი ყმები და გორის ვაჭრები იყვნენ. გიორგი მეფემ ისინი მამულებით დავით ქსნის ერისთავს უწყალობა.

მეჩვიდმეტე საუკუნის ბოლოს ზირაქიშვილი მოწმედ მოიხსენიება, მასზედ, რომ ლუარსაბ სადაღაშვილმა ნაზარა ფირალიშვილს მის საზღვრამდე სახლ-კარი მიჰყიდა.

მეჩვიდმეტე-მეთვრამეტე საუკუნეებში, ქართული ტრადიციის მიხედვით, ზირაქაშვილები ზირაქიშვილებად ჩაწერეს.

დღეს, გვხვდება როგორც ზირაქაშვილები, ასევე ზირაქიშვილები და ზირაქაძეები.

საქართველოში 901 ზირაქაშვილი ცხოვრობს: გურჯაანში – 513, საგარეჯოში – 160, თბილისში – 139. არიან სხვაგანაც.

328 ზირაქიშვილი: თბილისში – 192, გურჯაანში – 52, დედოფლისწყაროში – 22. არიან სხვაგანაც.აკადემიკოს იაკობ ახუაშვილის მიერ მოწოდებული მასალების მიხედვითLoading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.