პავლიაშვილი-პავლესშვილი - Pavliashvili - Pavlesshvili
გვარის ფუძეა ეპონიმური სახელი პავლე. პავლე წინაპრებს „უსესხებიათ“ და მისგან შექმნილა გვარები: პავლაშვილი, პავლაძე, პავლიაშვილი. ეს სახელი სხვა ხალხებშიც გვხვდება და მათგან ნაწარმოებია გვარები: პავლევანოვი, პავლიადი, პავლენკო, პავლიუკი, პავლოვი, პავლოვსკი. სხვა ფორმები იმიტომ მოვიხმეთ, რომ ქართველი მკითხველი გავაცნობიეროთ, რომ არა მარტო ქართველები სესხულობენ სახელებს (სიტყვებს) სხვებისგან, არამედ სხვებსაც აქვს ნასესხები ქართველებისგან.

„პავლე“ ლათინურად „პატარას“, „მცირეს“ ნიშნავს. ფუძეა პაულუსი, რომელიც ევროპის ხალხებში სახელადაც გვხვდება და გვარადაც. მისგანაა წარმოქმნილი ქალის სახელები პავლა და პოლინე.

ქართულში გვხვდება პავლეს კნინობითი ფორმები – პალიკო, პავლია. ამ უკანასკნელისგან მოდის გვარი – პავლიაშვილი.

1521 წლის ქვემო ქართლის აღწერაში გვხვდება გვარები პავლესშვილი და პავლიაშვილი.

გვარი პავლიაშვილი მოხსენიებულია 1523 წელს ბარათაშვილთა გაყრის წიგნში. „ერთწილად, 1523 წელს მიხუდა გერმანოზს...“ ლაპარაკია ფეოდალ გერმანოზ ბარათაშვილზე. გერმანოზმა აწარმოა გვარი გერმანოზიშვილი: „... გერმანოზის და მისი ძმათა პავლიაშვილთა...“

1718 წელს პავლიასშვილი წმინდა ყმისა და მამულის ნასყიდობის წიგნშიცაა მოხსენიებული.

პავლიაშვილები ენაგეთში (სოფელი თეთრი წყაროს რაიონში) და სხვაგანაც აზნაურიშვილებად მოიხსენიებიან.

1818 წელს წინწყაროში მოიხსენიება მღვდელი დიმიტრი პავლიაშვილი.

საქართველოში 2 895 პავლიაშვილი ცხოვრობს: თბილისში – 777, გორში – 681, სიღნაღში – 189. არიან სხვაგანაც.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.