ჯოხაძე - Jokhadze

 (ხმები: 11)ჯოხაძეთა რაჭული გვარის ფუძედაა გამოყენებული საკუთარი სახელი ჯოხა. ეს სახელი დაფიქსირებული აქვს პავლე ინგოროყვას. ამავე ძირისაა გვარი ჯოხიძე.

1840-იანი წლების აღწერით, ჯოხაძეები ცხოვრობდნენ სოფლებში: ბოსტანა, გომი, ნიკორწმინდა, საკეცია, სომიწო, სხიერი, ფსორი, ღვიარა, შქმერი, ძირაგეული, ჯვარისუბანი.

ბოსტანაში ჯოხაძეები იყვნენ როგორც სახელმწიფო, ისე საბატონო გლეხები. ნიკორწმინდაში – შინამოსამსახურეები, საკეციაში – სახელმწიფო გლეხები; სომიწოში, სხიერში და შქმერში – საბატონო გლეხები... ცხოვრობენ როგორც ამბროლაურის, ისე ონის რაიონში.

ჯოხ ფუძითაა გაწყობილი ქართული გვარები: ჯოხარიძე, ჯოხთაბერიძე, ჯოხია, ჯოხიძე.

ჯოხაძეებიდანაა ნაწარმოები გვარი საძაგლიშვილი. გვარი საძაგლიშვილი ჯოხაძეთა შტო-გვარია. გადმოცემით, მათი ძველი გვარი ჯოხაძე ყოფილა. ერთ-ერთ ყმას, ჯოხაძეს, ბატონის უნებართვოდ შეურთავს ცოლი. ბატონი გასჯავრებია და მისთვის საძაგლიშვილი შეურქმევია. ჩაწერილია სოფელ ავნევში 1948 წელს.

ჯოხაძე-საძაგლიშვილმა მისცა დედა-საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი კირიონ საძაგლიშვილი.

საქართველოში ყველაზე გავრცელებულ ათას გვარს შორის, ჯოხაძეებს 178-ე ადგილი უჭირავთ.

1995 წელს მიღებული ვაუჩერების მიხედვით, დაფიქსირებულია 1 793 ჯოხაძე. თბილისში – 1 281, გურჯაანში – 256, ამბროლაურში – 256.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.