წუთში წამზე მეტი ხარ

 (ხმები: 10)


- მიყვარხარ! - ღმერთამდე... მის იქეთ ხომ მაინც არაფერია... ჰო და:
ჩემში ხარ!
- მე ჩემები! - ოცნება ყველას აქვს... ჰო და:
ოცნებებში ხარ!
- მესამყაროები! - ოცნებებში სულ შენ გხედავ... ჰო და:
ჩემი სიცოცხლე ხარ !
- მესიცოცხლები! - გულში ჩასახლდი და მას აძგერებ... ჰო და:
გულში სისხლზე მეტი ხარ !
- გამისისხლხორცდი! - მეგატონა, პატარა ტკივილებს გულშ ვაგძავნი... მერე სულში... ჰო და;
გულში ხარ ! სულში ხარ !
- მეამაყები! - ვამბობ განსაკუთრებული გული გაქვსთქო... ჰო და:
ერთადერთი ხარ !
- მებედნიერები! - ბედნიერება ტკივილშია... ჰო და:
ჩემი ტკივილი ხარ !
- მეტკივილები! - იმედისფრად... ჰო და:
ჩემი იმედი ხარ !
-მენატრები! - წუთში 60 წამი, მე 61 ჯერ მენატრები... ჰო და:
წუთში წამზე მეტი ხარ !



Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.