ავგუსტინე ნეტარი - Avgustine Netari

უბედურია ყოველი სული, რომელიც სიყვარულით ემსჭვალვის იმას რაც მოკვდავია. რადგან ამ უკანასკნელის დამკარგავს სიცოცხლე აუტანელ ტანჯვად ექცევა. სწორედ მაშინ გრძნობს მთელი სიმძაფრით თავზარდამცემ უბედურებას, თუმცა უბედური იყო მანამდეც, ვიდრე თავისი სიყვარულის საგანს დაკარგავდა.


ბელინსკი ბესარიონ - Belinski Besarion

ზნეობრიობა ფილოსოფიის ის ნაწილია, რომელზეც ბევრს ლაპარაკობენ და მხოლოდ მცირეოდენს თუ ასრულებენ.


ბეტჰოვენი - Beethoven

სიყვარული ცხოვრების გვირგვინია, იგი მოიცავს ყველაფერს.


ბერნე - Berne

დავადება ათასგვარი არსებობს, ჯანმრთელობა კი -ერთი.


ბერგერი ჰანს - Berger Hans

ქალი სინამდვილედ ქცეული ულამაზესი სიზმარია მამაკაცისა.


ბერბსტი - Berbsti

კრიტიკა არის ხელოვნება-სხვის ხარჯზე ისე გამდიდრდე სულიერად, რომ ქურდობა ვერავინ შეგნიშნოს.


ბიორნე - Biorne

არაფერი ინანო!-აი, ეს არის ყოველგვარი სიბრძნის სათავე.


ბიუფონი - Biufoni

არაფერი არ არის ისე გადამდები, როგორც შეცდომა, რომელსაც მხარს უჭერს ცნობილი სახელი.


ბროდსკი იოსეფ - Brodski Iosef

ციხე არის დროის სიჭარბით კომპენსირებული სივრცის უკმარისობა.


ბუალო - Bualo

მკაცრი, ულმობელი, ჭკვიანი მეგობარი არ მოგასვენებს სანამ შეცდომას არ გამოასწორებ.