ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


ერის სიბერე ერის აღგვაა დედამიწის ზურგიდან.


ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


ერთადერთი ნამუსიანი სახსარი ცხოვრებისა გარჯაა და მუშაობა.

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


კმაყოფილება კაცის მომაკვდინებელი სენია.ბედნიერია ახალი თაობა,თუ მართლა კმაყოფილება არა აქვს, იმედი თუა სადმე, ამაში უნდა იყოს.


ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


სიტყვა ხმალზედ უფრო უკეთ სჭრის და ზარბაზანზედ უფრო ძლიერ მოქმედებს. სიტყვა ძალაა და ძლიერება.


ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


ყოველ სწავლასა და ცოდნას საძირკვლად საკუთარი მწერლობისა და ვითარების ცოდნა უნდა დაედოს


ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)ვიწრო მოედანი მარტო პატარა ფალავნის სარბიელია.


ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


ერი თავის გმირების ცხოვრებით და მაგალითებით უნდა ჰსულდგმულობდეს, თუ მართლა ერობა ჰსურს და ეგრეც არის, საცა ერი ერობს.


ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


ყოველგან და ყოველთვის ერის ძალა ინტელიგენცია ყოფილა და იქნება. იგი ბელადია, სარდალია, და ხომ მოგეხსენებათ, სარდლის ნიჭსა და მოხერხებაზეა დამოკიდებული გამარჯვება, მტრის დამარცხება.


ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


მხოლოდ წარსულის ცოდნით დაუცავს ყოველს ერს თავისი ეროვნება, თავისი არსებობა, თავისი ვინაობა.


ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

ილია ჭავჭავაძე - სიბრძნის საგანძური

(ilia chavchavadze - sibrdznis sagandzuri)


ერი თავის გმირებში პოულობს თავის სულსა და გულსა, თავის ხატსა და მაგალითს.