ანდაზები - Andazebi


ავი ძაღლი არც თვითონ ჭამს, არც სხვას აჭმევსო.


ანდაზები - Andazebi


ანს დახედე, ბანს დახედე, სიგრძესა და განს გახედე.


ანდაზები - Andazebi


აპატიე მელასაო, მოუმატა კბენასაო.


ანდაზები - Andazebi


ავი შემნახავი ქურდზე უარესიაო.


ანდაზები - Andazebi


არა შეჯდა მწყერი ხესა, არა იყო გვარი მისი.


ანდაზები - Andazebi


ასმა სულმა ცხვარმა ერთ ხეს შეჰბღავლა და გაახმოო.


ანდაზები - Andazebi


ასი ურტყი დავითასა, მაინც იტყვის თავისასა.


ანდაზები - Andazebi


აქლემი ახლოს ძოვს და შორს იხედებაო.


ანდაზები - Andazebi

აქლემის ქურდი და ნემსის ქურდი ორივე ქურდიაო.


ანდაზები - Andazebi


აჩქარებითა სოფელი არავის მოუჭამია.