ოვიდიუსი - Ovidiusi

დაცვა- ქურდისათვის მხოლოდ მიპატიჟებაა.


ოვიდიუსი - Ovidiusi

ქალის სიტყვები მოწყვეტილ ფოთოლზე მსუბუქია, რომელსაც ქარი და წვიმა თავის ნებაზე ათამაშებს.


ჯორჯ ორუელი - George Orwell

ყოველი შემოკლება წარმატებაა, რაც ნაკლები სიტყვები გაქვს ასარჩევი, მით ნაკლებად ფიქრობ.


ჯორჯ ორუელი - George Orwell

საყოველთაო სიცრუის დროში სიმართლის თქმა რევოლუციური ქმედებაა.


ჯორჯ ორუელი - George Orwell

ომის დამთავრების ყველაზე სწრაფი გზა მისი წაგებაა.


ჯორჯ ორუელი - George Orwell

თავისუფლება ეს არის იმის თქმის უფლება, რომ ორჯერ ორი ოთხია.


ჯორჯ ორუელი - George Orwell

ვინც მართავს წარსულს, ის მართავს მომავალს, ვინც მართავს აწმყოს, ის მართავს წარსულს.


ჯორჯ ორუელი - George Orwell

ომი მშვიდობაა, თავისუფლება- მონობა,უცოდინრობა კი - ძალა.


ჯორჯ ორუელი - George Orwell

ჩვენს სამყაროში მხოლოდ შიში, აგრესია, ტრიუმფი და თავის დამცირება იმეფებს.


პაბლო პიკასო - Pablo Picasso


ადამიანებს შორის უფრო მეტი ერთნაირია, ვიდრე ორიგინალები.