შარლ ლუი მონტესკიე - Sharl Lui Monteskie

თავაზიანობა მიდრეკილებაა კაცისა, რომ სხვებს თავი მოაწონოს.


შარლ ლუი მონტესკიე - Sharl Lui Monteskie

ადამიანი, რომელიც ცოტასა საქმობს, მეტისმეტი ყბედია: ვინც ცოტასა ფიქრობს, იგი ბევრსა ლაპარაკობს.


შარლ ლუი მონტესკიე - Sharl Lui Monteskie

არასოდეს არ უნდა ამოიწუროს საგანი იმდენად, რომ მკითხველს წილად აღარაფერი დარჩეს. საქმე კი არ არის, აიძულო იგი წაიკითხოს, საქმე ისე არის, ფიქრი აიძულო.


შარლ ლუი მონტესკიე - Sharl Lui Monteskie

ერთი პირის მიმართ დაშვებული უსამართლობა საფრთხეა ყველასთვის.


შარლ ლუი მონტესკიე - Sharl Lui Monteskie

სინდისი იმას აქვს სუფთა, ვისაც ის არასდროს გამოუყენებია.


ვლადიმერ ნაბოკოვი - Vladimer Nabokovi

ჩემი სურვილი მეტად მოკრძალებულია - სახელწიფოს მეთაურის პორტრეტი არ უნდა აღემატებოდეს საფოსტო მარკის ზომას.


ვლადიმერ ნაბოკოვი - Vladimer Nabokovi

მწერალი კვდება, როცა მას აღელვებს ისეთი საკითხები, როგორიცაა — "რა არის ხელოვნება" და "რაში მდგომარეობს მწერლის ვალი".


ნაპოლეონი - Napoleoni

ჭეშმარიტი სიმდიდრე ქონების სიდიდე კი არ არის,არამედ მისი გონიერი მოხმარებაა.


ნაპოლეონი - Napoleoni

ყოველ სხვა ღირსებას მოკლებულია ქალი, რომელიც თავს იწონებს მარტო იმით, ლამაზი ვარო; ლამაზი ქალი თვალს მოსწონს, კეთილი – გულს, პირველი – ლამაზი ნივთია, მეორე – საუნჯე.


ნაპოლეონი - Napoleoni

თუ გინდა რომ საქმე კარგად გაკეთდეს, თავად გააკეთე ის.